Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Nové fondy investičního pojištění

aktualizováno 
Prostřednictvím investičního životního pojištění máte příležitost investovat do českých i zahraničních fondů a zároveň čerpat daňové výhody. Tato možnost investování, která umožňuje zvýšit výnosy ze životního pojištění, se rozšířila o tři nové produkty.

Investiční pojištění již dorazilo do bank

Jako první přišla v letošním roce s novou nabídkou investičního pojištění ČSOB. Ta v rámci rozšiřujícího se retailového bankovnictví doplnila svoji produktovou nabídku o „bankopojistný produkt“, který je prodáván na pobočkách banky. Tento produkt nese označení „ČSOB Životní pojištění“.

U tohoto pojištění je možné se rozhodnout pro klasické zhodnocení rezerv s garantovaným výší 3 % (typ „Optimal“) nebo pro investiční zhodnocení s možností vyššího výnosu (typ „Maximal“). Součástí každého typu  může být připojištění pro případ úmrtí, invalidity či závažných onemocnění. Celkově je na výběr ze 16 tarifů, přičemž nelze uzavřít čistě spořící pojištění bez krytí vybraného rizika (součástí produktu je vždy pojištění pro případ úmrtí nebo pojištění pro případ invalidity). Pojištění je možné uzavřít ve věku od 18 do 60 let a nejnižší měsíční pojistné musí dosáhnout 400 Kč. Při sjednání investiční varianty má zákazník na výběr ze čtyř investičních profilů (konzervativní, vyvážený, růstový a dynamický) a podle této volby jsou finanční prostředky investovány do příslušného fondu KBC (například pro konzervativní profil je to fond peněžního trhu KBC MULTICASH).

Z každé splátky pojistného si banka odečte inkasní poplatek (v prvním roce ve výši 15%, v dalších letech 5%) a teprve zbylá část navyšuje hodnotu pojištění. Z této hodnoty je dále strháván inkasní poplatek na pokrytí administrativních nákladů ve výši 20 až 40 Kč a rovněž určitá část jde na pokrytí pojišťovací služby (rizikové pojistné). Výše souvisejících poplatků tak není vůbec zanedbatelná, jak je tomu prezentováno investičními poradci na pobočkách banky. Z pohledu spoření jde o nevhodný produkt, neboť pokud by investoval přímo do fondu (například do zmiňovaného KBC MULTICASH), zaplatil by vstupní poplatek 0,1% a již by neplatil žádné další poplatky.

Investovat lze i do akciových fondů

S nabídkou daňově uznatelného investičního důchodového pojištění přišla rovněž Allianz pojišťovna. Toto pojištění lze nejdříve uzavřít v 18-ti letech, nejpozději v 55-ti (později s určitými omezeními). Pojistnou dobu lze sjednat minimálně na 5 let a při dodržení zákonných podmínek je i na toto pojištění možno čerpat daňové úlevy. Minimálně lze do pojištění vložit 500 Kč měsíčně. Pojištění se sjednává bez pojistné částky, v případě smrti pojištěného je vyplacena aktuální hodnota investice nebo zaplacené pojistné (je-li vyšší). K základnímu pojištění lze také připojistit úrazové pojištění a zproštění od placení pojistného v důsledku úrazu.

Nepřehlédněte další informace o investičním životním pojištění ZDE.
„Rentinvest“ umožňuje investovat do třech fondů: dluhopisového, akciového a smíšeného. Allianz akciový fond představuje fond Allianz PIMCO Regional denominovaný v EUR, který investuje do evropských společností zejména z oboru telekomunikací a finančnictví. Allianz smíšený fond představuje fond Allianz Horizont 4+ denominovaný v EUR, který investuje do nákupu podílů jiných Allianz fondů. V těchto fondech spravovaných společností Allianz Asset Management Luxembourg SA pojištěný nese nejen investiční, ale i kursové riziko. Pouze dluhopisový fond je v korunách, neboť investuje na českém kapitálovém trhu a jako jediný z nabízených fondů podléhá řízení asset managementu Allianz pojišťovny.

Princip pojištění je obdobný jako u ostatních investičních životních pojištění. Za vložené pojistné se nakupují podílové jednotky vybraného fondu, přičemž pojišťovna si u běžně placeného pojistného účtuje roční poplatek ve výši 3% z počátečních jednotek, které jsou nakupovány v prvních dvou letech pojištění. Dále si pojišťovna účtuje měsíční poplatek na pokrytí administrativních nákladů ve výši 60 Kč (u splaceného stavu 50 Kč), což je nejvyšší měsíční poplatek u investičních pojištění na trhu. Pojišťovna však klientovi za každý měsíc trvání pojistné smlouvy připíše na účet 20 Kč a rovněž z každé platby 0,3% na účet bonusových jednotek. Tyto prostředky jsou investovány do dluhopisového fondu v rámci Rentinvestu a vytvořený bonus je vyplacen v případě dožití se konce pojištění či v případě smrti pojištěného. Při zrušení smlouvy se bonus nevyplácí, naopak si pojišťovna sráží stornopoplatek. Pokud smlouvu pojištěný nevypoví, řadí se Rentinvest k nejméně nákladným investičním pojištěním na českém trhu.

I s příspěvky zaměstnavatele

Nové investiční životní pojištění pod názvem „Aviva benefit“ představila rovněž pojišťovna Commercial Union. Ta se specializuje na investiční životní pojištění a „Aviva benefit“ je jediné investiční pojištění z její nabídky, na které může přispívat i zaměstnavatel. Pojištění lze uzavřít od věku 18-ti let a pojištění je sjednáváno nejméně do věku 60 let, přičemž pojištění musí trvat nejméně 5 let. Na každou pojistnou smlouvu se tak při dodržení stanovených podmínek vztahují daňové úlevy spojené se životním pojištěním. Minimální měsíční pojistné za základní pojištění činí 300 Kč a roční pojistné 3000 Kč. Pojištění lze sjednat bez pojistné částky nebo s garantovanou pojistnou částkou pro případ, která musí činit nejméně 300 000 Kč. V případě smrti pojištěného bude vyplacena hodnota investice nebo pojistná částka pro případ úmrtí (podle toho, která částka je vyšší). K základnímu pojištění je možné připojistit pojištění pro případ trvalých následků úrazu a/nebo pojištění pro případ úmrtí následkem úrazu.

Vložené prostředky je možné investovat do pěti programů investování, které se liší v podílu termínových vkladů, obligací, akcií a zahraničních cenných papírů na celkovém portfoliu. V prvním roce bude do příslušného programu investování převedeno 20% pojistného (80% pojistného si nechá pojišťovna), v druhém roce bude převedeno do příslušného programu 90% a v dalších letech 99% (pojišťovna si nechá 1%). Před alokací si pojišťovna bude odečítat inkasní poplatek ve výši 5 Kč za každou splátku běžného pojistného a z podílových jednotek bude strháván poplatek na pokrytí správních nákladů odpovídající hodnotě 35 Kč.

Z hlediska nákladovosti se toto pojištění řadí k nejdražším investičním pojištěním na trhu. Na poplatcích lze však částečně ušetřit převodem pojištění do splaceného stavu (pojištění bez placení běžného pojistného, pouze umožněno mimořádné pojistné), kdy nebude placen inkasní poplatek a správní poplatek klesne na 24 Kč.

  Generali

IŽP  

ING NN

Investor

Credit Suisse L&P

IŽP

Allianz

Rent- invest

CU

Aviva benefit

ČSOB

Životní pojištění

Roční poplatek za správu fondů z objemu investice 1,60% 1,65% či  2,00% - dle vybraného fondu 1,50% 1,50% ne 2,00%
Roční poplatek na krytí poč. nákladů –běžné pojistné 6% z poč. jednotek, 1x ročně, max. po dobu 20 let 7% z poč. jednotek, 1x ročně, po celou dobu pojištění 5% z poč. jednotek, 1xročně, max. po dobu 20 let 3% z poč. jednotek, 1x ročně, po celou dobu pojištění v 1. roce 80% z poj., v 2. roce 10%, v dalších letech 1% ne
Měsíční poplatek ke krytí správ. nákladů -běžné pojistné 30 Kč 40 Kč 35 Kč 60 Kč, z toho 20 Kč slouží k nákupu bonus. jednotek 35 Kč 20 až 40 Kč (dle způsobu platby, nejlevněji inkasem)
Fixní poplatek za splátku běžného poj. 0 Kč 0 Kč 10 Kč 0 Kč 5 Kč v 1.roce 15% z pojistného, v dalších letech 5%
Poplatek za přemíst. podíl. jednotek mezi fondy 2 x ročně zdarma, další za 0,25% (min. 50 Kč, max. 500 Kč) 1x ročně zdarma, další 50 Kč 1x ročně zdarma, další 100 Kč 1x ročně zdarma, další 60 Kč 1x ročně zdarma, další 50 Kč 1x ročně zdarma, další 100 Kč
Poplatek za částečný odkup 0,25% (min. 50 Kč, max. 500 Kč) 0 Kč 100 Kč 0 Kč 50 Kč 1x ročně zdarma, další 100 Kč
Pozn. počáteční jednotky jsou podílové jednotky koupené z běžného poj. plac. v prvních dvou letech pojištění počáteční jednotky jsou podílové jednotky koupené z běžného poj. plac. v prvním roce pojištění počáteční jednotky jsou podílové jednotky koupené z běžného poj. plac. v prvních dvou letech pojištění počáteční jednotky jsou podílové jednotky koupené z běžného poj. plac. v prvních dvou letech pojištění počáteční jednotky nejsou tvořeny počáteční jednotky nejsou tvořeny

Pozn.: rozdíl mezi nákupním a prodejním kursem příslušného fondu činí u všech pojištění 5%

Zdroj: pojišťovny

Uvedené poplatky mohou pojišťovny zpravidla jednou ročně měnit, přičemž celkové poplatky jsou vyšší než pokud byste investovali přímo do fondů. Je tak zřejmé, že inv

Více o výhodách životního pojištění pro zaměstnance a zaměstnavatele naleznete ZDE.

estiční životní pojištění není příliš vhodné ke spoření. Snad jedinou výjimku tvoří dlouhodobé spoření s příspěvky zaměstnavatele. Důvodem jsou daňové úlevy zaměstnanci i zaměstnavateli, které zvyšují  efektivní výnos. I příspěvky zaměstnavatele je možné investovat například do akciových či dluhopisových fondů, čímž lze v dlouhodobém horizontu dosáhnout vyššího výnosu než s konkurenčním penzijním připojištěním se státním příspěvkem.

Které investiční pojištění na trhu je podle Vás nejvýhodnější a proč? V čem spatřujete přednosti a zápory investičního pojištění? Těšíme se na názory.


Komerční prezentace:


 

Autor:


Nejčtenější

KOMENTÁŘ: Uplynulo deset let od krize, připravme se na tu příští

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Každá krize přináší finanční pády i nové investiční příležitosti. Krize před deseti lety, která vyvrcholila pádem banky...

Rozpoutá nová regulace národní banky od října hypoteční šílenství?

Ilustrační snímek

Česká národní banka zaznamenala nárůst objemu poskytnutých hypotečních úvěrů. Za mírným růstem stojí zřejmě i takzvané...Ekonomka Lipovská: Délku pracovní doby a výši mezd by měl určit trh

Hana Lipovská je autorkou knihy „Kdo chce naše peníze? - Ekonomie bez politické...

Průměrná mzda v Česku roste, ve 2. čtvrtletí se vyhoupla na 31 851 korun. Platy ve veřejném sektoru však stoupají...

Krize na trhu práce z nás dělá lepší zaměstnavatele, říká manažerka GSK

Pavla Bučilová

Farmaceutická firma GSK se v Česku chlubí několika oceněními. Je odpovědnou firmou, loňským zaměstnavatelem roku a...

Planeta nám za méně vyhozených bot poděkuje, zamítl prodejce reklamaci

Ilustrační snímek

Nové boty se mu začaly párat už po třech měsících, reklamaci však prodávající neuznal. Možná má nějakou anomálii prstů...

Další z rubriky

Většina tátů by potřebovala pro rodinu vydělat o 5 až 10 tisíc víc

Unikátní sonda do priorit českých otců naznačila, že muž si na sobě nejvíc...

Finančně utáhnout rodinu s dětmi není snadné. Jak to vnímají čeští otcové? Na tuto otázku hledal odpověď unikátní...

Jak se pojistit proti vážné nemoci, abyste nepřišli o peníze

Ilustrační snímek

Aby vám životní pojištění pomohlo, musí být dobře nastavené. Pak pomůže i s výpadkem příjmu ve chvíli, kdy ze...

Adrenalinové sporty na dovolené jsou riziko, dejte si pozor na připojištění

Ilustrační snímek

Na dovolené lidé zkouší ledacos. Například adrenalinové sporty, zážitkové aktivity nebo různé atrakce. Dejte si pozor...

ČNB tento týden dovrší hattrick, nahoru půjdou i dolarové sazby (Týdenní zpráva ...

ČNB tento týden dovrší hattrick, nahoru půjdou i dolarové sazby (Týdenní zpráva ...

Kurzy.cz Investiční služby Komerční banky, aktuální tržní data, analýzy a komentáře.Najdete na iDNES.cz