Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Od ledna se můžete těšit z vyššího důchodu

aktualizováno 
Podle nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2008 se od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2007 (tj. v lednu 2008) zvyšují důchody. Základní výměra se zvyšuje o 130 Kč měsíčně (tj. na 1 700 Kč měsíčně), procentní výměra se zvyšuje o 3 % procentní výměry.
V případě zvýšení důchodů v mimořádném termínu stanoví vláda zvýšení důchodů do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl aspoň 10 %.

V případě zvýšení důchodů v mimořádném termínu stanoví vláda zvýšení důchodů do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl aspoň 10 %.

Aby se hodnota přiznaných důchodů vlivem růstu cen nesnižovala a aby nebyl přílišný rozdíl mezi vývojem mezd a důchodů, jsou v ZDP stanovena pravidla pro zvyšování důchodů. Tato pravidla byla nově upravena s účinností od 1. července 2002.

Pravidla pro zvyšování důchodů
Pravidla pro zvyšování důchodů jsou stanovena v § 67 ZDP. Podle pravidel pro zvýšení důchodů se důchody zvyšují v pravidelném termínu nebo v mimořádném termínu. Pravidelným termínem je leden kalendářního roku a důchody se zvyšují od splátky důchodu splatné v lednu; podmínkou pro zvýšení důchodů v pravidelném termínu je, že zvýšení činí aspoň 2 %. Mimořádným termínem je pátý kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž růst cen dosáhl za stanovené období aspoň 10 %.

Zvýšení důchodů se stanoví tak, aby u průměrného starobního důchodu (tj. starobního důchodu zjištěného podle údajů České správy sociálního zabezpečení jako průměrná výše všech starobních důchodů vyplácených samostatně v posledním kalendářním měsíci období, za které se zjišťuje růst cen) činilo částku odpovídající nejméně 100% růstu cen zjištěnému za stanovené období a dále též částku odpovídající nejméně jedné třetině růstu reálné mzdy zjištěnému za stanovené období. Při stanovení částek zvýšení došlo oproti dosavadní právní úpravě k těm změnám, že zvýšení má plně pokrývat růst cen a  že k růstu reálné mzdy se bude přihlížet při každém zvýšení v kalendářním roce.

Pro určení termínu zvýšení důchodů a pro stanovení částek zvýšení jsou podstatná kritéria pro vymezení stanoveného rozhodného období, za které se zjišťuje růst cen a růst reálné mzdy.

Při zvýšení důchodů v pravidelném termínu se rozhodné období pro zjišťování růstu cen stanoví tak, že prvním měsícem tohoto období je kalendářní měsíc následující po posledním měsíci období použitého při předchozím zvýšení důchodů a posledním měsícem je červenec kalendářního roku, který o jeden rok předchází roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů. Například při zvýšení důchodů v lednu 2008 je rozhodným obdobím pro zjišťování růstu cen období od srpna 2006 do července 2007.

Při zvýšení důchodů v mimořádném termínu se rozhodné období pro zjišťování růstu cen stanoví tak, že prvním měsícem tohoto období je kalendářní měsíc následující po posledním měsíci období použitého při předchozím zvýšení důchodů a posledním měsícem je měsíc, v němž růst cen dosáhl aspoň 10 %.

Příklad
Pro zvýšení důchodů v lednu 2009 je rozhodným obdobím období srpen 2007 až červenec 2008; v případě, že by růst cen dosáhl od srpna 2007 do května 2008 (včetně) 10 %, dojde ke zvýšení důchodů v mimořádném termínu již v říjnu 2008 (tj. v pátém kalendářním měsíci po měsíci, v němž růst cen dosáhl aspoň 10 %). V tomto případě bude rozhodné období, za které se bude zjišťovat růst cen pro zvýšení důchodů v pravidelném termínu v lednu 2009, zahrnovat již jen měsíce červen a červenec 2008.

Období pro zjišťování růstu reálné mzdy se stanoví tak, že prvním rokem tohoto období je kalendářní rok následující po posledním kalendářním roce období pro zjišťování růstu reálné mzdy použitého při předchozím zvýšení důchodů, při kterém bylo přihlédnuto k růstu reálné mzdy, a posledním rokem tohoto období je kalendářní rok, který o dva roky předchází roku, do něhož spadá termín zvýšení důchodů. Například při pravidelném termínu zvýšení důchodů v lednu 2009 bude stanoveným obdobím pro zjišťování růstu reálné mzdy rok 2007.

V případě, že pravidelné zvýšení důchodů bylo v lednu 2008 a poté následuje zvýšení důchodů v mimořádném termínu v říjnu 2008 (za období srpen 2007 až květen 2008 dosáhl růst cen aspoň 10 %), nebude při zvýšení důchodů v říjnu 2008 stanovováno zvýšení podle růstu reálné mzdy, neboť k růstu reálné mzdy v roce 2007 (tento rok je při zvýšení důchodů v roce 2008 posledním rokem stanoveného období) bylo již přihlédnuto při zvýšení důchodů v pravidelném termínu v lednu 2008.

Při zvýšení důchodů v pravidelném termínu, tj. v lednu kalendářního roku, se zvyšují důchody přiznané do 31. prosince předchozího kalendářního roku (tj. den, od kterého se přiznává důchod, spadá do období před 1. leden roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů); nezvyšují se tedy důchody přiznávané v roce, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení.

Při zvýšení důchodů v mimořádném termínu se zvýší jednak důchody přiznané před měsícem, do něhož spadá mimořádný termín, a dále se podle nařízení vlády o zvýšení důchodů zvýší též důchody přiznávané od prvního dne měsíce, do něhož spadá mimořádný termín, do 31. prosince kalendářního roku, do něhož spadá mimořádný termín zvýšení důchodů, a to o stejný počet procent, o který byly zvýšeny procentní výměry vyplácených důchodů.

Zvýšení důchodů stanoví vláda do 30. září
Má-li být provedeno zvýšení důchodů v pravidelném termínu v následujícím kalendářním roce. V případě zvýšení důchodů v mimořádném termínu stanoví vláda zvýšení důchodů do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl aspoň 10 %.

Za účinnosti ZDP bylo přijato zatím třináct nařízení vlády o zvýšení důchodů; posledním je nařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2008. V mimořádném termínu zatím důchody zvýšeny nebyly.

Zvýšení důchodů v letech 1996 až 2007
Nařízení vlády v letech 1996 až 2007 upravovala zvýšení důchodů podle těchto principů:

 • nařízení vlády č. 19/1996 Sb. o zvýšení důchodů v roce 1996 zvýšilo základní výměru důchodů z 680 Kč na 920 Kč měsíčně a procentní výměru důchodů zvýšilo o 8 %; nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. dubna 1996;
 • nařízení vlády č. 218/1996 Sb. o druhém zvýšení důchodů v roce 1996 zvýšilo základní výměru důchodů z 920 Kč na 1 060 Kč měsíčně a procentní výměru důchodů zvýšilo o 6 %; nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. října 1996;
 • nařízení vlády č. 129/1997 Sb. o zvýšení důchodů v roce 1997 zvýšilo základní výměru důchodů z 1 060 Kč na 1 260 Kč měsíčně a procentní výměru důchodů zvýšilo o 8 %; nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. srpna 1997;
 • nařízení vlády č. 104/1998 Sb. o zvýšení důchodů v roce 1998 zvýšilo základní výměru důchodů z 1 260 Kč na 1 310 Kč měsíčně a procentní výměru důchodů přiznaných před 1. lednem 1996 zvýšilo o 9 % a procentní výměru důchodů přiznaných po 31. prosinci 1995 o 5 %; nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. července 1998;
 • nařízení vlády č. 64/1999 Sb. o zvýšení důchodů v roce 1999 zvýšilo procentní výměru důchodů přiznaných před 1. lednem 1996 o 7,5 % a procentní výměru důchodů přiznaných po 31. prosinci 1995 o 5 %; základní výměra důchodů zvýšena nebyla; nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. srpna 1999;
 • nařízení vlády č. 353/2000 Sb. o zvýšení důchodů v roce 2000 zvýšilo
  procentní výměru důchodů přiznaných před 1. lednem 1996 o 9 %
  a procentní výměru důchodů přiznaných po 31. prosinci 1995 o 5 %;
  základní výměra důchodů zvýšena nebyla; nařízení vlády nabylo účinnosti
  dnem 1. prosince 2000;
 • nařízení vlády č. 345/2001 Sb. o zvýšení důchodů v roce 2001 zvýšilo procentní výměru důchodů přiznaných před 1. lednem 1996 o 11 % a procentní výměru důchodů přiznaných po 31. prosinci 1995 o 8 %; základní výměra důchodů zvýšena nebyla; nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. prosince 2001;
 • nařízení vlády č. 438/2002 Sb. o zvýšení důchodů v roce 2003 zvýšilo procentní výměru důchodů přiznaných před 1. lednem 1996 o 4 % a procentní výměru důchodů přiznaných po 31. prosinci 1995 do 31. prosince 2002 o 3,8 %; základní výměra důchodů zvýšena nebyla; nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2003;
 • nařízení vlády č. 337/2003 Sb. o zvýšení důchodů v roce 2004 zvýšilo procentní výměru důchodů přiznaných před 1. lednem 2004 o 2,5 % (zvýšení bylo jednotné, tj. nebylo rozlišováno mezi důchody přiznanými před 1. lednem 1996 a po 31. prosinci 1995); základní výměra zvýšena nebyla; nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2004;
 • nařízení vlády č. 565/2004 Sb. o zvýšení důchodů v roce 2005 zvýšilo základní výměru důchodů z 1 310 Kč na 1 400 Kč měsíčně a procentní výměru důchodů přiznaných před 1. lednem 2005 zvýšilo o 5,4 % (zvýšení bylo jednotné, tj. nebylo rozlišováno mezi důchody přiznanými před 1. lednem 1996 a po 31. prosinci 1995); nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2005;
 • nařízení vlády č. 415/2005 Sb. o zvýšení důchodů v roce 2006 zvýšilo základní výměru z 1 400 Kč měsíčně na 1 470 Kč měsíčně a procentní výměru důchodů přiznaných před 1. lednem 1996 zvýšilo o 6 % a procentní výměru důchodů přiznaných po 31. prosinci 1995 do 31. prosince 2005 zvýšilo o 4 %; nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2006;
 • nařízení vlády č. 461/2006 Sb. o zvýšení důchodů v roce 2007 zvýšilo základní výměru z 1 470 Kč měsíčně na 1 570 Kč měsíčně a procentní výměru důchodů přiznaných před 1. lednem 1996 zvýšilo o 6,6 % a procentní výměru důchodů přiznaných po 31. prosinci 1996 do 31. prosince 2006 zvýšilo o 5,6 %; nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2007. V roce 2002 důchody zvýšeny nebyly.

Zvýšení důchodů od ledna 2008
Podle nařízení vlády č. 256/2007 Sb. se zvyšují procentní výměry důchodů i základní výměra důchodů (zvýšení základní výměry důchodů se týká i důchodů přiznávaných po 31. prosinci 2006). Důchody se zvyšují jednotně (tj. nikoliv diferencovaně podle data přiznání důchodu).

Podle nařízení vlády č. 256/2007 Sb. o zvýšení důchodů v roce 2008 se od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2007 (tj. splatné v lednu 2008) zvyšují důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí tak, že

 • základní výměra se zvyšuje o 130 Kč měsíčně (tj. na 1 700 Kč měsíčně),
 • procentní výměra se zvyšuje o 3 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
Autor:


Nejčtenější

Rodiny začínají počítat jinak. Podívejte se, na co Čechům schází peníze

Ilustrační snímek

Finanční situace českých domácností se vylepšuje. Jako dobrou ji vnímají čtyři pětiny rodin. Přesto osmdesát procent...

Jak poznat, komu se nedá věřit. Šest signálů snížené důvěryhodnosti

Ilustrační snímek

Nejspíš se vám už někdy stalo, že jste někomu věřili, ale pak se ukázalo, že jde o člověka, který myslí jen na sebe....První obchodní počin byl fiaskem, dnes jeho firma funguje už 26 let

Mít vlastní obchod byl vždycky jeho sen.

Jeho otec byl vášnivý zahradník. Zdeněk Adam mu musel od malička pomáhat a nenáviděl to. Přesto se dnes zahradničením...

Propustit zaměstnance je v Česku dost obtížné a drahé, říká studie

Ilustrační snímek

V České republice jsou pravidla pro propuštění zaměstnance jedna z nejpřísnějších v Evropě. Je nemožné se rozloučit se...

Neúčelová hypotéka na cokoli je levnější než běžný spotřebitelský úvěr

Ilustrační snímek

Začátkem října vstoupí v platnost další opatření ČNB, které mnoha domácnostem zabrání sjednat si hypotéku kvůli...

Další z rubriky

Cestovní pojištění: kličky, kvůli nimž nemusí pojišťovna platit

Ilustrační snímek

Pojistka je zaplacená, a tak hurá na cesty. Jenže pozor. Pojištění je užitečné, jen je potřeba, abyste dodržovali...

Životní pojištění: které smlouvy mohou být neplatné a co to znamená

Ilustrační snímek

V oblasti životního pojištění je živo. Hodně se mluví o pojistkách, které úřad finančního arbitra prohlásil za...

Většina tátů by potřebovala pro rodinu vydělat o 5 až 10 tisíc víc

Unikátní sonda do priorit českých otců naznačila, že muž si na sobě nejvíc...

Finančně utáhnout rodinu s dětmi není snadné. Jak to vnímají čeští otcové? Na tuto otázku hledal odpověď unikátní...

Musk dále upřesňuje. Poradci pro privatizaci Tesly budou Goldmani a Silver Lake....

Musk dále upřesňuje. Poradci pro privatizaci Tesly budou Goldmani a Silver Lake....

Kurzy.cz Zakladatel a šéf automobilky Tesla Elon Musk dnes upřesnil otázky kolem financování jeho avizovaného plánu na převzetí ...

Najdete na iDNES.cz