Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

On-line rozhovor

Ptali jste se odborníka na leasing strojů a zařízení

Jan Březina, UniCredit Leasing
velikost textu:
vydáno 15.9.2009 10:00
Leasing strojů a zařízení využívají firmy za účelem pořízení vybavení. Je vhodný jak pro firmy, které nemají velký kapitál, tak pro firmy, které se chystají expandovat, či zvyšovat výrobu. Prostřednictvím tohoto typu leasingu je možné vybavit i kanceláře včetně počítačů. Na leasing jste se ptali ptát odborníka Jana Březiny.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 15. září 2009 do 14:00

OTÁZKA: Mám otázku na tělo. Ovlivnila krize nějakým zplsobem finanční krize? Xml
Jan Březina, UniCredit Leasing Jan Březina: Finanční krize ovlivnila celé hospodářství, leasingový sektor nevyjímaje. Meziroční pokles nebyl způsoben podstatou leasingového financování, ale pozastavenou poptávkou. Naopak ale v poslední době situace trochu nahrává leasingovému financování, jelikož oproti bankovním produktům je leasing zajištěn vlastním předmětem financování a je tak zmírněno riziko pro leasingovou společnost. A v nepsolední řadě jsou pro leasing dobrým impulsem nedávné legislativní změny (odpočet DPH u osobních automobil či červencové zkrácení odpisů a zkrácení délky leasingu). Lze říci, že do leasingu přichází mírný optimismus. 15.9.2009 10:21
OTÁZKA: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli by pro mě byl výhodný lesing nebo jiné druhy financování. šlo by o servery a počítače pro menší kancelář (pořizovací cena do 500 000). Dá se určit o kolik bych leasingem tuto sumu ve finále přeplatil? Děkuji. Kadlec
Jan Březina, UniCredit Leasing Jan Březina: Dobrý den, leasing IT zařízení je též pro klienty výhodný. V případě pořízení zařízení leasingem se klientovi uvolní finanční prostředky, které může využít pro jiné účely. Leasingové splátky jsou pak pro klienta daňově uznatelným nákladem v účetnictví. Vzhledem k rychlému opotřebení a zastarávání technologie doporučuji však IT financovat max. na 36 měsíců popř. 48 měsíců. V případě investice za 500.000,- Kč klient leasingem přeplatí pořizovací cenu cca o 65.000,- CZK po 36 měsících. 15.9.2009 10:31
OTÁZKA: Dobrý den, jak je to s leasingem a daněmi? Může firma odečíst celou splátku nebo jen do výše pořizovací ceny zařízení? Není z hlediska celkových nákladů a daní lepší leasing o proti nákupu za hotové? Málková J.M.
Jan Březina, UniCredit Leasing Jan Březina: V případě leasingu je majitelem zařízení leasingová společnost, která zařízení eviduje a rovnoměrně odepisuje po jeho dobu. Leasingové splátky jsou pak pro klienta daňově uznatelným nákladem. V případě pořízení zažízení za hotové (popř. úvěrem) je majitelem po převzetí zařízení sám klient, který zařízení eviduje ve svém majetku a odepisuje. V červenci 209 byla vydána novela zákona o daních, která mění dobu odepisování u I. a II. odpisové skupiny. I. Odpisovou skupinu je možné zrychleně odepsat za 12 měsíců, zařízení II. odpisové skupiny pak za 24 měsíců. U II. odpisové skupiny klient může uplatnit 60% z celkových odpisů v 1. roce od pořízení zařízení, ve druhém roce pak zbývajících 40%. tato změna v délce odpisování bude platit do 30.6.2010 a vztahuje se pouze na nově předměty. Záleží pak tedy na klientovi, jestli se rozhodne pro leasing či za hotové. 15.9.2009 10:41
OTÁZKA: Dobrý den, uvažuji o výrobě dílů z plastu.Stroje stojí kolem cca 10 000 000,- Kč. Za jakých podmínek bych mohl dostat leasing když nemám čím ručit, jenom těmi stroji.Děkuji a přeji hezký den. Milan
Jan Březina, UniCredit Leasing Jan Březina: Jak leasing, tak i úvěr podléhá schvalování na základě doložení ekonomických výsledků klienta. V případě dobrých ekonomocikých výsledků (klient vykazuje dostatečné finanční prostředky pro krytá leasingových splátek) může leasingové společnosti postačit pouze doložené výsledky a podnikatelský záměr klienta. Leasingová společnost též při posuzování obcohdního případu bere v potaz, zda klient má již nasmlouvané zakázky s odběrateli a v jaké výši. V případě takovéto investice bychom od klienta požadovali akontaci ve výši min. 10% - 20%. Další možná zajištění jsou na vzájemné dohodě jak s klientem tak i s dodavatelem. 15.9.2009 10:48
OTÁZKA: Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat zdali je možné pořídit leasingem kromě hardware také licenční software a služby? Pokud ano , tak v jakém poměru k celkové pořizovací ceně, neboť z různých leasingových společností mám různé odpovědi. Děkuji V.K. V.K.
Jan Březina, UniCredit Leasing Jan Březina: V případě financování HW + SW leasingem by měla převládat v pořizovací ceně částka za HW min. 60/40. Čistě Licenční SW a služby financuje pak UniCredit Leasing formou splátkového prodeje 15.9.2009 10:55
OTÁZKA: Přeji dobrý den , lze podobnou formou také financovat projekt týkající se cestovního ruchu,na který se vztahují EU? Děkuji .Petr Petr Vidlák
Jan Březina, UniCredit Leasing Jan Březina: Dobrý den, na Vaši otázku bohužel nejsem schopný teď odpovědět. S Vaším projektem bych se musel blíže seznámit a zjistit, co by bylo ve skutečnosti předmětem financování. V případě, kdy klient čerpá dotace z EU a má za povinnost být majitelem zařízení, financuje UniCredit Leasing tyto projetky formou splátkového projektu či úvěru. Tyto finanční produkty podmínku vlastnictví splňují. 15.9.2009 10:59
OTÁZKA: Zdravím, existuje nějaká vyjímka z oblasti strojů, kterou by nebylo z nějakých příči možné leasingem financovat? Kozák
Jan Březina, UniCredit Leasing Jan Březina: O žádné takové vyjímce mi není známo. V interních politikách leasingocých společností to však zpravidla bývají zařízení pro výrobu zbraní a munice, hazardní automaty, stroje pro výrobu tabákových výrobků a zařízení, která mají za následek silný dopad na životní prostředí. 15.9.2009 11:03
OTÁZKA: Dobrý den, dokážete financovat i nákup letadla v hodnotě kolem 3,5 mil. USD? Na koho se případně obrátit? Jegík
Jan Březina, UniCredit Leasing Jan Březina: Dobrý den, financování letadel je též možné přes UniCredit Leasing realizovat. V případě financování letadel je však kladen větší důraz na bonitu klienta a zajištění obchodního případu. V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte naše callcentrum, které Vám předá kontakt přímo na mě nebo na někoho z mých kolegů, kterí Vám o financování letadel sdělí více informací. Předem děkuji 15.9.2009 11:08
OTÁZKA: Dájí se na leasing pořídit stroje "z druhé ruky"? Je tam nějaký rozdíl oproti nákupu nových? Děkuji. Mr.X
Jan Březina, UniCredit Leasing Jan Březina: Určitě. Financování použitých zařízení je běžná praxe. Podmínkou je u většiny použitých zařízení znaleckých posudek, který stanoví pořizovací cenu. V případě že se jedná o běžnou stavební, zemědělskou či manipulační techniku, postačí Leasingové společnost prohlášení o ceně od autorizovaného dodavatele. Max. délka stáří zařízení na konci financování přes UniCredit Leasing by neměmla přesáhnout 9 let. 15.9.2009 11:13
OTÁZKA: Dobrý den přeji, je možné u Vás financovat automaty na kávu?? Děkuji za odpověď JAROSLAV ŠMÍD
Jan Březina, UniCredit Leasing Jan Březina: Financování automatů na kávu je samzřejmě možné. Důležitou roli však při financování hraje pořizovací resp. financovaná hodnota stroje, která by měla v případě financování naší spoelčnosti překročit 150 tis. CZK. 15.9.2009 11:18
OTÁZKA: Dobrý den, jsme malé s.r.o. a chtěli bychom vyměnit PC v kanceláři cca do 50.000,-Kč je možné získat i takto malý leasing? Je možné získat i jiný úvěr? Děkuji E.Chaloupková
Jan Březina, UniCredit Leasing Jan Březina: Bohužel na takto nízkou pořízovací cenu zařízení UniCredit Leasing neposkytuje žádný ze svých finančních produktů.Minimální financovaná hodnota by měla zpravidla větší než 150.000 CZK Ve Vašem případě bych doporučoval se obrátit přímo na banku či na jiné společnosti, které nabízí financování úvěrem či splátkovým prodejem. Leasing by v tomto případě byl velice předražen. 15.9.2009 11:24
OTÁZKA: Jsem spolupodílníkem ve firmě podnikající v elektronických komunikacích, která se především zabývá dodávkami bezdrátového internetu. Jak je to s financováním s podporou Evropské investiční banky? Je možné čerpat nějaké záruky či dotace na nákup mikrovlnných technologických celků za účelem dodávky Internetu do obcí a měst? Václav Henzl
Jan Březina, UniCredit Leasing Jan Březina: UniCredit Leasing nabízí u všech svých finančních produktů množnost získání dotace od Evropské Investiční Banky (EIB). EIB podporuje malé a střední podnikání v ČR tím, že klientovi poskytne nepřímou dotaci do financování ve výši cca 1% z celkového úroku. Splátky jsou pak pro lkeitna o tuto dotaci poníženy a financování je s touto daotací pro klienty velice zajímavé. Navíc klient nenese žádné adminstrativní povinnost vůči EIB. Pouze vyplní krátkou žádost se souhlasem o čerpání této dotace. Podmínkou EIB jsou: počet zaměstnanců ve spoelčnosti musí být menší než 250 podíl jiné společnosti na vlastním kapitálu společnosti musí činit méně než 25% délka financování 24 - 72 měsíců Financování mikrovlnných trub s dotací od EIB naše společnost již též realizovala. 15.9.2009 11:35
OTÁZKA: Hezké dopoledne, chci se zeptat. uvažuji o pořízení CNC strojů. Dole jste psal, že leasing je výhodný protože jako zajištění slouží samotný stroj. Ale stroje s časem ztrácí část své hodnoty. Požadujete tedy ještě nějaké další zajištění? Tram
Jan Březina, UniCredit Leasing Jan Březina: Dobrý den, stroj samozřejmě časem ztrácí svou hodnotu, leasingový nájemce však hrazením leasingových splátek též snižuje cenu zažízení v čase a snižuje tak riziko. Největší riziko je na začátku trvání leasingu, z tohoto důvodu prověřuje Kreditní odd. UniCredit Leasing ekonomickou bonitu klienta (schopnost hrazení splátek) na základě doložených ekonomických podkladů a případně doporučuje další možné varianty zajištění jako jsou podpora při přeprodeji či zpětný odkup zařízení od dodavatele, směnka, zástava movistostí či nemovotsti, bankovní garnace v případě velkých projektů aj. Nedá se tedy definovat jednotné zajištění pro všechny obchodní případy 15.9.2009 11:58
OTÁZKA: zdravim chci se zeptat jak to je s pořízením počítače na leasing jestli firma si může odečíst určité částky (splátky) nebo né děkuji sdukos michal sdukos
Jan Březina, UniCredit Leasing Jan Březina: Dobrý dn, ano leasingový nájemce zahrne do svých nákladů veškeré leasingové splátky. Leasingové splátky jsou daňově uznatelným nákladem. 15.9.2009 12:02
OTÁZKA: Dobry den pane inzenyre, trochu zlehcim tento rozhovor, je pravda, ze byste si pral k VAnocum permanentni vstupenku na stadion Slavie v Edenu? Erectico
Jan Březina, UniCredit Leasing Jan Březina: Dobrý den, děkuji za Váš email s vánočním dárkem, ale bohužel upřednostňuji jiný fotbalový klub. 15.9.2009 12:03

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz