Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Pojištění: jak vyplnit přehledy

  9:00aktualizováno  9:00
Daně jsou za vámi, ale ještě není všemu konec. Pokud podnikáte nebo třeba dostáváte honoráře, musíte se ještě vyrovnat se zdravotní pojišťovnou a správou sociálního zabezpečení.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Novinkou letošního výpočtu je to, že platby za pojištění se nepočítají jako výdaj z podnikání. Nemůžete si o ně tedy již snížit vyměřovací základ.

Modelový případ

Jana Králová podniká a v roce 2007 si vydělala 420 840 korun. Výdaje odečítá paušálně ve výši 60 procent. Na jejím příkladu ukážeme, jak vyplnit formuláře pro zdravotní pojišťovnu i správu sociálního zabezpečení.

Zdravotní pojištění

Formulář získáte v pobočce své zdravotní pojišťovny nebo si ho můžete stáhnout z internetu. Všechny pojišťovny ho tam mají k dispozici. A například Všeobecná zdravotní pojišťovna ho na www.vzp.cz v sekci OSVČ nabízí i v excelu. Po doplnění základních údajů za vás soubor vše dopočítá. Využít toho můžete, i když jste klientem jiné pojišťovny – výpočet je vždy stejný, jen pak správná čísla zanesete do formuláře svého ústavu. Formuláře se sice mírně liší v grafické podobě, ale údaje v nich jsou ve výsledku stejné – jen třeba na jiném místě.

Tiskopis je potřeba vyplnit a odevzdat do 30 dnů od termínu podání daňového přiznání. Nedoplatek musíte zaplatit do osmi dnů, kdy mělo být podáno přiznání, letos do 8. dubna.

První strana formuláře

Vyplnění osobních údajů by neměl být problém. V polovině první strany přehledu pro zdravotní pojišťovnu je kolonka, do které uvedete data, kdy jste podali daňové přiznání.

V přehledu dále určíte, co má pojišťovna udělat s případným přeplatkem, zakroužkujte příslušné písmeno a také označte, jakou formou platíte zálohy.
Model: Jana má jen velmi malý přeplatek, nechce ho tedy vrátit na účet, nechá ho započítat do záloh.

Následující část formuláře je důležitá zejména pro ty, kdo nemají podnikání jako hlavní zdroj příjmů. Zaškrtnete, do které kategorie klientů se řadíte:

A – Pokud jste byli v některých měsících zaměstnáni a současně jste i podnikali, zaškrtnete volbu A. Zaměstnání jako hlavní zdroj příjmů můžete uvést, když za vás v práci odvedli pojistné a vy jste pobírali alespoň minimální mzdu. Stejně tak, když jste byli jako OSVČ celý kalendářní měsíc v pracovní neschopnosti (pozor, i když jste byli nemocní dlouho, nemusí se to zde objevit – nemoc od 5. ledna do 27. února není "celý kalendářní měsíc"), nebylo potřeba za tento měsíc platit zálohy.

B – Někdy se nemusíte bát vysokých minimálních záloh, budete je platit jen z toho, co jste si skutečně vydělali. Platí to pro lidi

  • a) za které platil pojištění stát. Stát platí například za nezaopatřené děti, za důchodce, kteří dostávají penzi z důchodového pojištění ČR, za ženy na mateřské dovolené, za ty, kdo jsou na rodičovské dovolené;
  • b) jsou současně zaměstnaní;
  • c) jste měli celý měsíc nárok na nemocenskou;
  • d) jsou zdravotně postižení;
  • e) mají důchodový věk, ale nemají nárok na penzi;
  • f) celodenně a řádně pečují o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let. K příslušnému měsíci zapíšete písmeno, které odpovídá vašemu důvodu. Když jste rodiče dětí (bod f), zapište jejich rodná čísla.

V dolní části formuláře napište datum a podepište se.

Formulář Zdravotního pojištění

Formulář získáte v každé pobočce, ale pohodlně si ho můžete stáhnout i z webových stránek své pojišťovny. Přehled odevzdejte do 30 dnů od chvíle, kdy jste doručili daňové přiznání na finanční úřad. Zaplatit musíte do 8. dubna.

Druhá strana formuláře

Řádek 1: Napište příjmy, které máte z podnikání (z přílohy 1 daňového přiznání). Pozor, zdravotní pojišťovně máte přiznat i ty příjmy, ze kterých jste sami neplatili daň – třeba autorské honoráře, které jste dostali už zdaněné srážkovou daní).
Model: Jana uvede 420 840 korun.

Řádek 2: Zapište výdaje, které souvisejí s výše uvedenými příjmy.
Model: Jana uvádí 252 504 korun, tedy 60 procent příjmů.

Řádek 4 a 5: Zapište, kolik měsíců v roce 2008 jste podnikali, a uveďte, kolik měsíců z toho jste byli pojištěni u zdravotní pojišťovny, jejíž formulář vyplňujete. Pokud jste v roce 2008 změnili zdravotní pojišťovnu, budete podávat přehledy dva – každé pojišťovně za tu část roku, kdy jste byli jejím klientem.
Model: Jana vypisuje do obou okének číslo 12 – podnikala celý rok a zdravotní pojišťovnu neměnila.

Řádek 6: Pište měsíce, po které byla samostatná činnost vaším hlavním zdrojem příjmů. Ti, kdo jsou současně zaměstnáni, píší nuly.

Řádek 9 a 12: Postupujte dle návodu, formulář obsahuje přímo vzorce, výsledek zapište do kolonky.

Řádek 13: Z vyměřovacího základu nad 1 034 880 korun se už zdravotní pojištění neplatí. Sčítají se přitom příjmy zaměstnanecké i podnikatelské. Jestli se vás to týká, zjistíte na tomto řádku.

Řádky 14 až 16: Podle vzorců vypočtěte vyměřovací základ a pojistné.
Model: Jana vypočítala, že má pojišťovně zaplatit 17 472 korun.

Řádek 41: Uveďte zálohy, které jste v roce 2008 pojišťovně poslali.

Řádek 43: Odečtěte od řádku 41 řádek 16. Když vyjde kladná hodnota, máte přeplatek. Znaménko minus značí, že budete doplácet.
Model: Janě vyšel přeplatek 8 korun, může se vrátit na stranu jedna a označit, zda chce přeplatek započítat na úhradu záloh na další období, nebo ho vrátit.

Řádek 51: Podle vzorce vypočítáte zálohu na příští období. Pokud pro vás platí minimální vyměřovací základ, musíte vepsat minimálně 1 590 Kč. Nejvyšší záloha je naopak 12 720 korun, víc nikdo neplatí.

Sociální pojištění

Správě sociálního zabezpečení posíláte přehled a peníze za důchodové pojištění a za pojištění nemocenské, které si můžete, ale nemusíte sjednat. Přehled odevzdejte do 30. dubna 2009.

Pokud jste alespoň část roku vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, máte povinnost přehled podat, a to i v případě, že vaše příjmy byly nulové.

formulář Sociálního pojištění

Formulář posílá správa sociálního zabezpečení poštou, najdete ho v pobočkách i na internetu. Přehled lze podat i přes počítač, nutný je však elektronický podpis. Formulář odevzdejte do 30. dubna a zaplaťte do osmi dnů po jeho odeslání.

Řádek 9: Když máte kromě podnikatelských příjmů i peníze ze zaměstnání nebo jste třeba důchodce na rodičovské, jste podnikatel vedlejší a označíte to zde.

Řádky 17 až 21: Jestliže jste uvedli, že vaše samostatná výdělečná činnost byla vedlejší, musíte to doložit. Vyplníte příslušná data a připravíte potvrzení o tom, že jste zaměstnanec a měl jste v roce 2008 příjmy alespoň 96 000 korun; invalidní či starobní důchodce (pobíráte-li důchod od ČSSZ, nemusíte dokládat žádné potvrzení); na rodičovské dovolené či pečujete o blízkou osobu; ve výkonu vojenské služby; student do 26 let; ve vazbě či ve vězení déle než 3 měsíce.

Řádky 22 a 23: Zapíšete příjmy a výdaje, které jste v roce 2008 měli v souvislosti s podnikáním. Ani tentokrát do výdajů nepočítáte zaplacené pojistné.
Model: Jana zapisuje příjmy 420 840 Kč, výdaje jsou paušální 252 504 Kč.

Řádek 24: Od řádku 22 odečtěte řádek 23. Pokud jste vykonávali v roce 2008 pouze vedlejší činnost a v tomto řádku vám vyšla částka nižší než 51 744 korun, vyplňte hned do řádků 27 až 29 nulu, pokud jste nevyplnili na rok 2008 přihlášku k důchodovému pojištění. Částka 51 744 platí na celý rok, v případě, že jste třeba podnikali kratší dobu, snižuje se o poměrnou část.
Model: Jana zapisuje rozdíl 168 336 korun, z něho bude počítat pojistné.

Řádky 27 a 28: V dalších řádcích propočítáte, jaký je váš vyměřovací základ podle vzorce: příjmy minus výdaje krát 50 %. Platí, že podnikatelé "hlavní" musí mít vyměřovací základ alespoň 64 680 korun, podnikatelé vedlejší mají minimální vyměřovací základ 25 872 korun. Horní hranice vyměřovacího základu je částka 1 034 840 korun.

Řádek 29: Pokud se vám zdá vypočtený vyměřovací základ nízký a vy chcete mít v budoucnu vyšší důchod, můžete si základ na tomto řádku zvýšit. Snižovat možné není.

Řádek 30: Pokud jste byli vedle podnikání i zaměstnáni, uvedete sem vyměřovací základ ze zaměstnání. Najdete ho na potvrzení od zaměstnavatele.

Řádek 31: Sečtěte údaje z řádků 29 a 30.

Řádek 32: Když je součet vašich vyměřovacích základů vyšší než 1 034 880 korun, odečtěte od této částky vyměřovací základ ze zaměstnání (ř. 30). Jinak opište řádek 29.

Řádky 33 a 35: Vypočítáte pojistné ve výši 29,6 % vyměřovacího základu. Částka se zaokrouhluje směrem nahoru a odečtete zaplacené zálohy. Se znaménkem minus vám vyjde přeplatek, kladná bude částka, kterou musíte doplatit do osmi dnů od podání přehledu.
Model: Jana má přeplatek 286 Kč.

Na druhé straně formuláře požádáte o vrácení případného přeplatku a vypočtete nové zálohy. V roce 2009 je nejnižší záloha na důchodové pojištění pro hlavní činnost 1 720 korun, pro vedlejší činnost je to 688 korun. OSVČ vedlejší, jejíž příjmy po odpočtu výdajů nedosáhly 51 744 korun, píší do řádků 36 a 37 nulu. Nakonec napište datum a nezapomeňte se podepsat.Nejčtenější

Rodiny začínají počítat jinak. Podívejte se, na co Čechům schází peníze

Ilustrační snímek

Finanční situace českých domácností se vylepšuje. Jako dobrou ji vnímají čtyři pětiny rodin. Přesto osmdesát procent...

Jak poznat, komu se nedá věřit. Šest signálů snížené důvěryhodnosti

Ilustrační snímek

Nejspíš se vám už někdy stalo, že jste někomu věřili, ale pak se ukázalo, že jde o člověka, který myslí jen na sebe....První obchodní počin byl fiaskem, dnes jeho firma funguje už 26 let

Mít vlastní obchod byl vždycky jeho sen.

Jeho otec byl vášnivý zahradník. Zdeněk Adam mu musel od malička pomáhat a nenáviděl to. Přesto se dnes zahradničením...

Propustit zaměstnance je v Česku dost obtížné a drahé, říká studie

Ilustrační snímek

V České republice jsou pravidla pro propuštění zaměstnance jedna z nejpřísnějších v Evropě. Je nemožné se rozloučit se...

Pět tipů, jak během veder nenaštvat kolegy v práci

Ilustrační snímek

Parné léto nekončí, s vysokými teplotami stoupá i nervozita na pracovištích. Předmětem sporů může být klimatizace i...

Další z rubriky

Přehledně: Kdy jako zaměstnanci musíte sami řešit daně

Ilustarční snímek

Zaměstnanci mají výhodu. Obvykle si nemusí zatěžovat hlavu daňovými zákony, stačí jim, když do 15. února zaměstnavatele...

Velké daňové opakování: kdo musí podávat daňové přiznání a kdo nemusí

Ilustrační snímek

Letos je termín pro odevzdání daňového přiznání 3. dubna. Musí to udělat ti, kdo podnikají, přivydělávají si nebo měli...

Daňové přiznání 2017: jak snížit daňový základ a ušetřit na daních

Ilustrační snímek

Uzávěrka daňového přiznání se neúprosně blíží. Máte sjednané životní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové...

Musk dále upřesňuje. Poradci pro privatizaci Tesly budou Goldmani a Silver Lake....

Musk dále upřesňuje. Poradci pro privatizaci Tesly budou Goldmani a Silver Lake....

Kurzy.cz Zakladatel a šéf automobilky Tesla Elon Musk dnes upřesnil otázky kolem financování jeho avizovaného plánu na převzetí ...

Najdete na iDNES.cz