Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Pojistný rok 2001: rok katastrof a životního pojištění

  16:46aktualizováno  16:46
Česká asociace pojišťoven zveřejnila první předběžné výsledky členských pojišťoven za rok 2001, které potvrdily očekávaný nárůst životního pojištění. Toto předběžné zveřejnění výsledků českého pojišťovnictví je pro nás zároveň vhodným okamžikem pro ohlédnutí se za loňským pojistným rokem a jako první médium Vám přinášíme ucelené zhodnocení loňského pojistného roku.

Boom životního pojištění

Dle tiskového sdělení České asociace pojišťoven dosáhlo předepsané (nasmlouvané) pojistné v roce 2001 výše 79,4 mld. Kč, což je o 14,6 % více než v roce 2000. Předepsané pojistné životního pojištění vzrostlo o 24,4 %, kdežto u neživotního pojištění pouze o 9,9 %. Rozdílní dynamika růstu životního a neživotního pojištění vedla k tomu, že se podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném členů ČAP zvýšil z 32,9 % v roce 2000 na 35,7 % v roce 2001.

 

Pojišťovna Celkové předepsané pojistné Nárůst
Česká pojišťovna 31,2 mld. Kč 16%
Uniqa pojišťovna 1,45 mld. Kč 16%
Generali pojišťovna 2,1 mld. Kč 21%

Zdroj: pojišťovny

Rostoucí trend tuzemského pojistného trhu je tak potvrzen, ale zatímco v dřívějších letech bylo v popředí zájmu hlavně neživotní pojištění, v loňském roce významně vzrostl zájem o životní pojištění, což je přičítáno zejména daňovému zvýhodnění soukromého životního pojištění. Některé pojišťovny již také zveřejnily své loňské výsledky - Česká pojišťovna předepsala pojistné ve výši 31,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o cca 16 procent. Ostatní pojišťovny, které zveřejnily své výsledky (např. Generali, Uniqa) rovněž zaznamenaly nárůst předepsaného pojistného mezi šestnácti až dvaceti procenty. Větší oblibě se v loňském roce těšilo i investiční životní pojištění, ale ve srovnání s klasickým kapitálovým pojištěním je stále relativně nevýznamné. Slušný nárůst zaznamenalo rovněž studijní a stipendijní pojištění.

V oblasti neživotního pojištění bylo stále více žádané úrazové pojištění a pojištění vývozních úvěrů. Naopak stagnaci či pokles zaznamenává především havarijní pojištění a pojištění průmyslu. Podle posledního průzkumu České asociace pojišťoven jsou nejvíce rozšířeným pojištěním pojištění domácností  (70% domácností) a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (64% domácností). Okolo 30 % domácností má rovněž sjednáno pojištění budov, úrazové pojištění a kapitálové životní pojištění. Mezi rozšířenější pojištění patří ještě havarijní pojištění motorových vozidel (má jej 25 % domácností), důchodové pojištění (22 %), úrazové pojištění, které nelze sjednat samostatně (17 %) a obecné pojištění odpovědnosti (16 %). Ostatní pojištění jsou dle průzkumu již méně běžná.


Zdroj: MF ČR, ČAP

Stát jako subjekt pojistného trhu

I stát je významným subjektem pojistného trhu. V loňském roce odprodal svůj podíl v České pojišťovně společnosti PPF, která ještě více posílila svoji dominantní pozici v České pojišťovně. Stát také často finančně podpořil zemědělce, kteří nebyly dostatečně zajištěni pojištěním a tím znevýhodnil zemědělce, kteří se řádně pojistily. V budoucnu by měly být vypláceny příspěvky zemědělcům na pojištění zemědělských rizik - tak, jak je to obvyklé v zahraničí.

Stát také zákonem nařídil povinnost sjednat pojištění cestovních kanceláří. Pojišťovny se s tímto úkolem vypořádaly vytvořením společného poolu, pouze dvě pojišťovny se rozhodly toto pojištění nabízet samostatně. Celkem byla pojištěna asi tisícovka cestovních kanceláří. V letošním roce nebude některým cestovním kancelářím toto pojištění zřejmě obnoveno a v této souvislosti má být připravován registr pojištěných cestovních kanceláří.

Hledání nových cest prodeje

Významným trendem na pojistném trhu je hledání nových distribučních cest pojistných produktů. V tomto případě na sebe v loňském roce nejvíce upozornila Česká pojišťovna, která rozšířila svoji distribuční síť i o pobočky České pošty. Aktivní v této oblasti byla rovněž ING Nationale-Nederlanden, která představila novinku “Call – Face – Click” a otevřela svůj první Orange House. Rovněž roste možnost sjednání některých druhů pojištění prostřednictvím Internetu. V souvislosti s marketingovými akcemi pojišťoven, došlo u některých pojišťoven ke změně obchodního jména. Marně bychom tak na pojistném trhu ještě hledali Chmelařskou pojišťovnu, Česko-rakouskou pojišťovnu nebo ČS-Živnostenskou pojišťovnu.

Novinky v produktech

Dalším trendem, který se rovněž výrazně projevil v loňském roce, bylo závádění nových a inovace stávajících pojistných produktů. To platí zejména o životním pojištění. Stále častěji jsou nabízeny produkty označované za bankopojištění a kombinované produkty, které maximalizují státní podporu (kombinace životní pojištění – penzijní připojištění či životní pojištění – stavební spoření).

Například Česká pojišťovna uvedla na pojistný trh životní pojištění s možností půjčky. Kooperativa zase sází na vkladové životní pojištění a pojišťovna Allianz se soustředila na kapitálové životní pojištění s možností maximálního daňového zvýhodnění. Na investiční životní pojištění spoléhá především ING Nationale-Nederlanden, která v loňském roce uvedla úspěšné důchodové investiční pojištění Investor.

I menší pojišťovny v loňském roce výrazně inovovaly, například životní pojišťovna Wüstenrot uvedla několik nových produktů, přičemž nevíce pozornosti vzbudil produkt dlouhodobého spoření Perpetuum. Pojišťovna Winterthur a Uniqa pojišťovna nově poskytují kapitálové životní pojištění kombinované s hypotečním úvěrem. Novinky v pojistných produktech byly umožněny zejména zákonem o pojišťovnictví, kterým státní dozor přesunul svoji pozornost od pojistných produktů k solventnosti pojišťoven.

Problémy pojišťoven

Přestože většina pojišťoven zaznamenala v roce 2001 doslova žně v oblasti životního pojištění, některé pojišťovny si loňský rok za rámeček rozhodně nedají. Po pojišťovně Morava a Patrie ukončilo v loňském roku svoji činnost několik pojišťoven. Jednou z nich byla Česká úrazová pojišťovna, která ale svoji činnost nevykonávala, protože byla zřízena v souvislosti s očekávanou, ale neuskutečněnou reformou zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání.

Skutečné problémy zasáhly pojišťovnu Certusia, která byla od poloviny roku v nucené správě a skončí pravděpodobně konkurzem. Za důvod tohoto stavu se považuje ztráta pojišťovny, nízká výše technických rezerv, nedostatečné zajištění, nesplacená část nevýšeného základního jmění, neuhrazená půjčka zahraničním akcionářem a nejasné vlastnické vztahy. Pojistné smlouvy většiny klientů byly převedeny na Českou podnikatelskou pojišťovnou a částečně i na Union pojišťovnu. Ostatním klientům, jejichž smlouvy nebyly převzaty, bylo navrhnuto ukončení pojistné smlouvy dohodou. K vypořádání nároků pojištěných má dojít až v průběhu konkursu. 

Další neúspěšnou pojišťovnou byla pojišťovna Universal, jejíž osud je spojován s případem vytunelovaných fondů Investway. Majoritním vlastníkem Universal pojišťovny je od předloňského roku slovenská firma Istrokapitál, která chce ale provozovat pojišťovací činnost i nadále. Pojistné smlouvy, kterých bylo přibližně 70 tisíc, převzala pojišťovna Union, která se rozhodla expandovat. Určité problémy měla v loňském roce rovněž Komerční pojišťovna, kterou údajně trápí nezaúčtované ztráty a byl navýšen její základní kapitál Komerční bankou.

Menší problémy měla rovněž IPB pojišťovna, která ztratila svoje slibné postavení na trhu životního pojištění, zejména z důvodu řešení vlastnických otázek v souvislosti s kauzou IPB. Cestou specializace se vydala pojišťovna Winterthur a od druhého pololetí se zaměřila výhradně na životní a úrazové pojištění. Její kmen pojistných smluv neživotního pojištění převzala Kooperativa.

Na českém pojistném trhu se toho v loňském roce odehrálo jistě dost a do budoucna se očekává koncentrace a růst konkurence na trhu, která může vést k dalšímu snižování počtu pojišťoven. Zajímavé bude sledovat, co udělá s pojistným trhem očekávané ukončení cenové regulace povinného ručení v letošním roce. Do konce března musí všechny pojišťovny působící na našem trhu požádat o přelicencování, jinak nebudou moci pokračovat dále v činnosti.

Růst cen pojištění

Klienti pojišťoven se v loňském roce museli smířit s růstem ceny na trhu povinného ručení, na kterém posílila svůj podíl Česká pojišťovna. Na počátku letošního roku následoval růst cen odpovědnostního pojištění za úrazy a nemoci z povolání. K nárůstu pojistného dochází průběžně rovněž u pojištění průmyslových rizik a některých pojištění majetku, což je způsobeno nepříznivým škodním průběhem pojišťoven v loňském roce. Dopad na český trh má i přitvrzování zajistného trhu.

Ztráty dat klientů

Pojistnému trhu se nevyhnuly i některé “perličky”. Například data některých klientů České pojišťovny byly nalezeny na notebooku v bazaru s počítačovou technikou. Česká pojišťovna podala okamžitě trestní oznámení z podezření o snahu poškození pojišťovny. To ovšem nebyl v loňském roce první případ ztráty dat klientů. Ukradena byla na počátku roku také osobní data klientů Komerční pojišťovny, která tuto záležitost tajila několik měsíců s obavy o možnou paniku. Úřad pro ochranu údajů klientům pojišťovny poradil, aby se soudili, protože data o majetku a osobní uváděná na pojistných smlouvách je možné zneužít.

Úniku dat se nevyhnula také Česká podnikatelská pojišťovna, na jejíž webových stránkách bylo možné získání osobních dat klientů pojišťovny, kteří si sjednali cestovní pojištění prostřednictvím Internetu. Nám klientům tak nezbývá než jen doufat, že k podobným událostem bude docházet, co nejméně.

Jaký bude ten letošní rok z pohledu pojišťoven?

I v letošním roce je očekáván růst životního pojištění, i když ne již takovým tempem jako tomu bylo letos. Pro další růst životního pojištění svědčí nižší míra inflace a stabilně nízké úrokové sazby bank. Rovněž avizovaný rozvoj moderních produktů pojišťovnami a snaha o větší uplatnění skupinového životního pojištění, tuto tezi potvrzuje.

Na životní pojištění bude mít rovněž vliv státní podpory konkurenčním produktům (penzijní připojištění, stavební spoření). V legislativní oblasti je letos očekávána novela zákona o pojišťovnictví, nová úprava regulující zprostředkovatelskou činnost a snad také dlouho připravovaný zákon o pojistné smlouvě. O všech podstatných změnách Vás budeme včas informovat.

Jak hodnotíte loňský rok na trhu pojištění a jaký očekáváte další vývoj? Bude docházet k dalšímu nárůstu životního pojištění? Který nově uvedený pojistný produkt si podle Vás zaslouží naši pozornost? Těšíme se na Vaše reakce.

 

Autor:


Nejčtenější

Rodiny začínají počítat jinak. Podívejte se, na co Čechům schází peníze

Ilustrační snímek

Finanční situace českých domácností se vylepšuje. Jako dobrou ji vnímají čtyři pětiny rodin. Přesto osmdesát procent...

Pořídit si malou cukrárnu odradí i ty nejotrlejší, říkají podnikatelé

Ilustrační snímek

Dvacet stanovisek a ohlášení před zahájením činnosti a až třicet kontrol v rámci běžného provozu. Na to se musí...KOMENTÁŘ: Zveřejňovat v inzerátech povinně výši mzdy je absurdní

Tomáš Surka z personálně-poradenské společnosti Devire

Mají firmy v pracovním inzerátu uvádět výši mzdy, nebo je lépe příjem neuvádět? Na Slovensku nemají na výběr, u našich...

KVÍZ: Víte, jaká je životní úroveň v Česku a kdo je chudý?

Ilustrační snímek

Podle statistik snědli Češi loni v průměru přes 80 kilo masa a 84 kilo ovoce. Průměrnému Čechovi se také zvýšila mzda,...

Na splátku hypotéky padne průměrně 42 procent příjmů. A bude hůř

Ilustrační snímek

Pořídit si vlastní bydlení na hypotéku bude od 1. října výrazně složitější. Pro 13 procent Čechů jsou změny motivací...

Další z rubriky

Jak se pojistit proti vážné nemoci, abyste nepřišli o peníze

Ilustrační snímek

Aby vám životní pojištění pomohlo, musí být dobře nastavené. Pak pomůže i s výpadkem příjmu ve chvíli, kdy ze...

Jízda v terénu: jak se na utopené nebo rozbité auto dívají pojišťovny

Ilustrační snímek

Každé čtvrté auto v Česku je z kategorie SUV. Označení sportovní užitkový vůz přitom občas svádí majitele k tomu, aby v...

Nejabsurdnější výluka z pojištění: lidem nejvíce vadí zanedbání povinnosti

Ilustrační snímek

Zanedbání povinnosti pojištěného se stalo historicky první nejabsurdnější výlukou z pojištění. O vítězství této výluky...

Česká pošta: nově musíte pro zásilky až do depa

Česká pošta: nově musíte pro zásilky až do depa

Kurzy.cz Klienti České pošty si stěžují, že pošta není schopna doručit balíky na určenou adresu, přestože klient doručení zaplat...

Najdete na iDNES.cz