Politické riziko - neviditelný nepřítel

  10:43aktualizováno  10:43
Běžná volatilita kursů akcií a jiných cenných papírů patří mezi „vypočitatelná“ rizika, která lze „uchopit“ pomocí prostředků finanční matematiky. Zcela jiný, mnohem zákeřnější charakter má riziko nepříznivého politického vývoje.
Běžná volatilita kursů akcií a jiných cenných papírů patří mezi „vypočitatelná“ rizika, která lze „uchopit“ pomocí prostředků finanční matematiky. Kursy mohou kolísat více nebo méně, avšak je-li naše portfolio dobře diverzifikované, nemusíme se obávat, že bychom přišli o všechno. Pomocí výpočtů můžeme odhadnout budoucí volatilitu našeho portfolia a vypočítat možnou výši ztráty během daného investičního horizontu. Zcela jiný, mnohem zákeřnější charakter má riziko nepříznivého politického vývoje.

Burzovní krachy a ekonomické krize mají omezenou a dočasnou působnost. Dokonce představují pro investora spíše příležitost než hrozbu. Ale politické události v tomto století – války, revoluce, znárodňování – zlikvidovaly řadu dříve prosperujících akciových i obligačních trhů. Kdo dnes ví například o káhirské burze? Málokdo. A přece šlo kdysi o jeden z největších akciových trhů na světě, než se v roce 1962 stala obětí neúspěšného experimentu, známého jako „arabský socialismus“.

A protože zaniklé akciové trhy bere jen málokdo v úvahu při statistických výpočtech historických výnosů, je politické riziko téměř neviditelné. Význam politického rizika zkoumali Philippe Jorion a William Goetzmann, autoři rozsáhlého článku Global Stock Markets in the Twentieth Century (Globální akciové trhy ve 20. století). Z jejich výzkumů vyplývá, že politické riziko představovalo pro investory ve dvacátém století nejzávažnější problém vůbec. Jeho význam daleko přesahoval vlivy běžných rizikových faktorů, kterým se obvykle věnují standardní učebnice financí. Autoři došli k názoru, že relativně vysoký reálný výnos akcií v USA během 20. století (průměrně 4,3 % ročně v období 1921 až 1996) byl spíše výjimkou než pravidlem. Reálná střední hodnota ročních výnosů ostatních zemí totiž během stejného období činila pouze 0,8 % ročně. Proč byly výnosy amerických akcií o tolik lepší? „Celosvětová“ střední hodnota výnosů ve výši 0,8 % ročně totiž zahrnuje i ztráty z akciových trhů, které zanikly nebo byly zrušeny.

Poněkud příznivější obrázek bychom získali, kdybychom srovnávali americké a světové akcie v rámci akciových indexů vážených podle velikosti HDP. Následující tabulka srovnává reálné výnosy celosvětových akciových trhů v letech 1921 až 1996. Poslední sloupec udává reálnou hodnotu hypotetického dolaru investovaného do příslušného indexu v prosinci 1920.

IndexRoční výnosy (%)Volatilita (%)Konečná reálná hodnota (1996) 1 USD investovaného v prosinci 1920
Aritmetický průměr Geometrický průměr
USA5,484,3215,8327,3
Globální index akciových burz
Burzy, které přežily4,984,3312,0827,3
Všechny burzy4,594,0411,0521,9
Index burz mimo USA
Burzy, které přežily4,524,0910,0222,2
Všechny burzy3,843,399,9613,1

Zdroj: Jorion a Goetzmann

„Ekonomové obvykle používají data z historicky úspěšných zemí a tato data extrapolují do budoucnosti,“ varuje William Goetzmann, profesor financí z Yale School of Management. „Pokud použijete data ze zemí, které neuspěly, dostanete jiný obraz.“ Goetzmann upozorňuje na skutečnost, že pouhých sedm zemí na světě se může pochlubit prakticky nepřerušovanou historií obchodování na burze od 20. let až do 90. let 20. století (USA, Kanada, Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland, Švédsko a Švýcarsko). Ale ani tyto trhy, které nebyly přímo zasaženy válkami či znárodňováním, se zcela nevyhnuly důsledkům válečných a jiných katastrof v zahraničí. Například ve Švýcarsku během mobilizace v roce 1940 poklesly kursy akcií o 40 %.

Praktické závěry

 • Politické riziko bylo ve 20. století vůbec nejvýznamnější příčinou ztrát na kapitálových trzích. Je proto nutné věnovat mu náležitou pozornost a nepodceňovat je. Skutečnost, že politické riziko nelze jednoduše měřit, neznamená, že neexistuje.
 • Velmi výraznou roli hraje historie, někdy dokonce i velmi dlouhá historie. Například investoři, kteří v 80. letech 20. století kupovali sovětské státní obligace, se mohli vyhnout těžkým ztrátám, kdyby si vzpomněli na historii carských obligací, které bolševická vláda odmítla splácet. Investoři, kteří v 90. letech kupovali ruské obligace během Jelcinovy vlády, by opět ušetřili mnoho miliard dolarů, kdyby si vzpomněli na trpké zkušenosti svých předchůdců se sovětskými dluhopisy. Tato zkušenost se netýká jenom Ruska a vyvlastňování majetku. Jakékoli omezování vlastnických práv (včetně omezení konvertibility měny a možnosti disponovat majetkem) představuje pro investora nežádoucí rizikový faktor.
 • Pro českého investora je politické riziko zvláště ožehavou otázkou, uvážíme-li, že také my sami máme špatné zkušenosti s hromadným porušováním vlastnických práv minoritních akcionářů v 90. letech. Také v tomto případě šlo o důsledek politického rizika, protože dominantní české politické síly byly v letech 1993–97 toho názoru, že akciový trh nepotřebuje spolehlivý právní rámec. Proto je z hlediska českého investora velmi rozumné umístit část svých aktiv do zahraničních cenných papírů. (O tzv. měnové reformě v roce 1953 raději pomlčme. Doufejme, že podobné katastrofy se již v naší zemi nebudou opakovat.)
 • Globální diverzifikace portfolia má smysl.Tabulka ukazuje, že mezinárodní diverzifikace přináší pokles volatility portfolia ve srovnání s čistě americkým akciovým portfoliem. Toto snížení volatility šlo sice na úkor celkových výnosů, avšak přesto se nejednalo o jednoznačně nevýhodnou výměnu. Politické riziko tedy lze diverzifikovat na mezinárodní úrovni. Pokles volatility díky mezinárodní diverzifikaci nastává i v případě, kdy neprovádíme žádnou analýzu politického rizika. Tato analýza však může výrazně zvýšit výnosy (či omezit možné ztráty).
 • Mezi politická rizika patří též riziko inflace. Inflace je především otázkou objemu peněz v ekonomice. Ten je zase v rukou centrální banky, protože nikdo jiný nemá k dispozici stroje na tištění peněz. Jestliže centrální banka podléhá jakýmkoli způsobem vlivu vládnoucích politiků, hrozí investorům eminentní nebezpečí poklesu reálné hodnoty cenných papírů. Nebezpečí se týká především pevně úročených cenných papírů, které jsou standardně pokládány za méně rizikové než akcie.
 • Korupce je významným zdrojem rizika, které nepřináší vyšší výnosy. Některé druhy rizika přinášejí investorům „odměnu“ v podobě vyšších výnosů. Jiné typy rizika představují zbytečný hazard. Riziko, které na investory číhá v rozličných podobách ve vysoce zkorumpovaných zemích, patří do druhé skupiny.
 • Existuje několik kritérií, která politicky bezpečná země musí splňovat: dostatečně dlouhá historie burzovních obchodů (padesátiletá historie poválečné západní Evropy se zdá být dostačující), vysoký standard dodržování lidských a občanských práv (nejde jen o politické vězně a svobodu tisku – také vlastnická práva zahraničních investorů patří do kategorie občanských práv), konvertibilní měna, přiměřeně nízká inflace, nezávislá centrální banka osvobozená od vlivů politických stran, demokratický politický systém (a to nikoli jen formálně) a nízká úroveň korupce.
 • Politické riziko hraje obrovskou roli, ale naštěstí lze vybírat málo politicky rizikové země podle standardů, které byly uvedeny v předchozím odstavci. Tyto standardy jsou poměrně přísné, ale jejich dodržování vede k velmi vysokému stupni bezpečnosti akciového i obligačního portfolia. Jde vlastně o charakteristiky zemí, o kterých William Goetzmann hovoří jako o těch, které v průběhu historie uspěly. Existují dobré důvody domnívat se, že v budoucnosti rovněž uspějí – stejně jako jejich kapitálové trhy.


  Úryvek je z knihy Investiční strategie pro třetí tisíciletí (2.rozšířené vydání) z nakladatelství Grada Publishing, které vydává další publikace v edici FINANCE např:
  Dokumentární akreditiv v praxi
  Finanční rizika
  Finanční matematika pro každého - 3. rozšířené vydání

  Má smysl investovat do politicky nestabilních zemí? Podělte se s námi o vaše názory?

Autor:

Nejčtenější

KVÍZ: Jak jste na tom s jazykovou inteligencí? Otestujte se

Ilustrační snímek

Už jste někdy absolvovali inteligenční test, abyste se dozvěděli, jaké máte IQ? Dnešní kvíz vám konkrétní číslo sice...

Má smysl pořídit si nyní investiční byt? Odborníci radí nečekat

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí jsou vyšroubované na maximum. Přesto realitní makléři doporučují pořízení investičního bytu...

Roste nám obrat, brzdí nás však nedostatek lidí, říká personalistka

Monika Rousová, personální ředitelka společnosti 2N Telekomunikace

Trh práce kolabuje, nejsou na něm téměř žádní volní uchazeči o zaměstnání. Nezaměstnanost v Česku je přitom na novém...

Studentský nápad ho přivedl k podnikání. Chce změnit kavárenský svět

Praha,22.10.2018, Adrian Drozdek, SPECIÁL PRO IDNES, FOTO MAFRA DAN MATERNA

Adrian Drozdek je z Brna, má 18 let a hlavu plnou nápadů. Před rokem přišel s myšlenkou vytvořit mobilní aplikaci,...

Po rozvodu jí zbyly manželovy dluhy a stres. Řešení se nakonec našlo

Exekuce je stresující záležitost pro každého.

Dostali jste se kvůli někomu blízkému do finančních problémů? Hrozí vám exekuce? Neskákejte hned z mostu a raději se...

Další z rubriky

Vyplatí se dát peníze do zlata? Ano, ovšem jen za určitých podmínek

Ilustrační snímek

Cena vždy vyletí nahoru, jakmile dojde k další krizi. Vyplatí se dávat peníze do zlata? Odpověď není zdaleka tak...

Spočítejte si, kolik budete inkasovat při pravidelných vkladech do fondů

Ilustrační snímek

Podílové fondy jsou vhodnou variantou, jak dětem vytvořit do budoucna finanční rezervu. Podle expertů jsou lepší než v...

Koupil za sto tisíc, prodá za dva miliony. Kdy se vyplatí investice do aut

Lada Niva z roku 1979, na které její současný majitel vydělá zřejmě dva miliony...

Zájem o historická nebo unikátní vozidla v poslední době roste. Jde o alternativní investici, která většinou doplňuje...

Jeden z nejděsivějších ekonomických příběhů současnosti

Jeden z nejděsivějších ekonomických příběhů současnosti

Kurzy.cz „Co se to proboha děje v Brazílii? Nehovořím o posledních volbách, ve kterých si brazilští voliči vybrali člověka, kter...

Najdete na iDNES.cz