Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Povodně: finanční ústavy spěchají na pomoc

  14:00aktualizováno  14:00
Banky a stavební spořitelny připravují zvýhodněné úvěrové produkty a některé další služby, které mohou pomoci lidem postiženým záplavami. Budou se tak, vedle finančních částek, věnovaných na pomoc obětem záplav, snažit pomoci přímo svým klientům. Některé banky a stavební spořitelny teprve čekají, jak budou vypadat celkové škody, jiné již v současné době řeší otázku úpravy některých produktů a některé již přišly s konkrétními zvýhodněními svých služeb.

ČESKÁ SPOŘITELNA

První bankou, která přišla s opravdu zajímavou škálou zvýhodněných produktů pro klienty postižené velkou vodou, byla Česká spořitelna. Nejzajímavější z její nové nabídky se může jevit hotovostní úvěr, který banka nabízí až do výše 200 tisíc korun se značně prodlouženou splatností až na 8 let a s pevnou úrokovou sazbou 9% p.a. U tohoto úvěru má klient navíc možnost odsunout splácení až o půl roku. Úvěr nevyžaduje žádné zajištění a také jeho zpracování je zdarma.

Vedle hotovostního úvěru Spořitelna zvýhodnila také další úvěrový produkt – kontokorent. Nabízí totiž jak jeho otevření tak i navýšení zdarma. Jinou otázkou pochopitelně zůstává, jak bude mít Spořitelna nastavené podmínky pro získání úvěrů. Pokud byste se rozhodli řešit své okamžité finanční potřeby ze své vkladní knížky či termínovaného účtu, nabízí vám Spořitelna výběr z těchto produktů až do výše 200 tisíc korun a to bez sankcí za nedodržení výpovědní lhůty. 

Banka Zvýhodněné produkty (X označuje produkt, který příslušná banka zvýhodnila)
Hypo- téka Spotřeb.  úvěr Termín. účet Konto- korent Plat. karta Leasing Bezpeč.  schránka
Česká spořitelna   X X X X   X
ČSOB   X   X      
Union banka   X X   X    
Živnostenská banka X X          
Citibank   X     X    
Komerční banka X X X        
GE Capital Bank X X     X X  
Raiffeisen- bank   X X        
Poštovní spořitelna   X X   X    

Pokud vás zastihla velká voda a splácíte České spořitelně hypotéku, máte nyní možnost využít odkladu splátek jistiny až o jeden rok. Kromě toho jestli máte opravdu problém se splácením hypotéky, banka vám nabídne úvěr na splátku úroků na dobu odkladu splátek a to s úrokovou sazbou 5,3%. Navíc také splácení tohoto úvěru máte možnost odložit. 

Hledáte informace o hypotékách? Naleznete je spolu s články v naší specializované sekci - PRÁVĚ ZDE.

Zajímavou nabídkou, kterou se mnohé banky také jistě nechají inspirovat, je bezplatný pronájem bezpečnostní schránky. Ve chvíli, kdy je váš dům v žalostném stavu či doslova neobyvatelný, přijde možnost úschovy cenností a dokumentů jistě vhod.

Stejně tak jako Komerční banka i Česká spořitelna si vzala na mušku možný nárůst problémů s platebními kartami, ke kterým současná situace bezesporu přispívá. A tak zatímco Komerční banka zrušila poplatky za blokaci a stoplistaci platebních karet, Česká spořitelna zase nabízí bezplatnou výměnu poškozených nebo ztracených karet.

Chybou by bylo, kdybychom při výčtu výhod ze strany České spořitelny opomenuli fakt, že veškeré výběry hotovosti na přepážkách poboček jsou v současné době zdarma. Faktem je, že hybným momentem pro tuto skutečnost byla nefunkčnost bankomatů České spořitelny.

ČSOB

Další bankou, která přišla na trh s povodňovými produkty, je ČSOB. Stejně jako Česká spořitelna, také ČSOB nabídne občanům postiženým záplavami úvěr, který by jim měl v krizové situaci pomoci. Úvěr ponese úrokovou sazbu ve výši od 7,9%, nabídne odklad splátek jistiny až o půl roku a jeho výše by měla dosáhnout až k 750 tisícům korun. Navíc splatnost tohoto úvěru bude v rozmezí od jednoho roku do sedmi let.  

Vedle zmíněné povodňové půjčky mohou klienti ČSOB využít také speciální nabídky přečerpání svého běžného účtu. Limit povoleného přečerpání bude možné získat rovněž do výše 750 000 korun s tím, že do 100 000 korun nebude banka vyžadovat zajištění půjčky. Povodňové produkty ČSOB bude možné využít od pondělka 19. srpna.

UNION BANKA

Třetí bankou, která vyrukovala se speciální povodňovou nabídkou, je Union banka. Zvýhodnění klientů zasažených velkou vodou je následující. Předně mají klienti možnost výměny poškozených platebních karet a vkladních knížek bez poplatku. Dále mohou bez jakékoli sankce provést předčasný výběr ze spořících produktů (U-konto, termínovaný vklad, vkladní knížka a Spořící účet). Poslední výhodou pak je bezplatné posouzení žádosti o spotřebitelský úvěr. 

ŽIVNOSTENSKÁ BANKA

Další bankou v pořadí, která nenechala své klienty na pochybách o tom, zda od ní mohou očekávat pomoc v současné kritické situaci, je Živnostenská banka. Tato banka založila svou pomoc na dvou úvěrových hladinách. Předně svým klientů nabídla zvýhodněnou hypotéku, kterou má klient možnost získat pouze za symbolický úrok ve výši 0,5%, a to na dobu nejnutnějších stavebních oprav (4 měsíce). K tomu se také váže 50% sleva z ceny za ocenění nemovitosti a zvýhodněné posouzení žádosti o poskytnutí hypotéky, které je nyní zdarma.

Druhým typem úvěru, který Živnostenská banka zvýhodnila je účelový osobní úvěr pro fyzické osoby. Stejně jako u hypotéky, také v tomto případě nezaplatíte ani korunu za posouzení žádosti o poskytnutí půjčky. Navíc, půjčku můžete získat od 100 tisíc korun výše až na 10 let. Krom toho, jisté výhody slibuje banka i v případě zajištění úvěrů.

CITIBANK

A s čím přišla Citibank? Pokud jste klientem této banky a patříte mezi ty, které postihla povodeň, můžete se těšit především na zvýhodněné půjčky, a to až do výše 1 milionu korun. Úroková sazba těchto půjček se bude pohybovat od 13,99% a odklad splátek bude možný až o 60 dní. Navíc, vyřízení žádosti o půjčku bude bezplatné a úvěr můžete získat až na pět let.

Vedle zmíněných zvýhodněných úvěrů budete mít také možnost získat úpravu obchodních podmínek na osobní půjčku, kterou již čerápte nebo například na kreditní kartu Citibank.

RAIFFEISENBANK

Raiffeisanbank, která si rovněž vzala na mušku spotřebitelský úvěr, jej nyní poskytuje za 10% p.a., s odkladem první úvěrové splátky o 6 měsíců. Krom toho teď nepožaduje poplatek za posouzení úvěrové žádosti a na poplatek za její zpracování nyní poskytuje slevu 75%. Tento poplatek navíc klient zaplatí až s poslední splátkou. 

Zvýhodnění se v případě Raiffeisenbank vztahuje také na výběr z termínovaného účtu. Za předčasné ukončení termínovaného vkladu teď totiž zaplatíte o 75% menší sankční poplatek.

KOMERČNÍ BANKA

Komerční banka nabídla svým klientům, které postihly záplavy, bezúročnou překlenovací půjčku do výše 50.000 korun na dobu maximálně šesti měsíců. Půjčka je určena těm, kteří v důsledku záplav utrpěli škody na majetku a čekají na vyplacení pojistného plnění pojišťovnou. Půjčka je osvobozena od jakýchkoliv poplatků a banka ji udělí do 24 hodin po předložení potřebných dokladů o oprávněnosti žádosti o úvěr.

KB dále nabízí klientům zvýhodněné hypotéky s úrokem od 4,4 procenta, a to do konce roku 2003. Zároveň si KB bude účtovat pouze poloviční poplatek za zpracování hypotečního úvěru.

Lidé budou moci získat i speciální úvěr ve výši od 50 do 1 miliónu korun na rekonstrukci po povodních. Doba splatnosti bude až deset let a zvýhodněná sazba se bude pohybovat od šesti procent. Klientům, kteří již úvěr čerpají a kterým díky záplavám nastanou problémy, je banka ochotna individuálně pomoci. A již tradičně, je také KB připravena neuplatňovat poplatky za předčasný výběr peněz z termínovaných vkladů a spořících účtů.

GE CAPITAL BANK

GE Capital Bank přišla na pomoc klientům zastiženým velkou vodou také s několika úvěrovými produkty. Prvním z nich je hypotéka, kterou je možné získat v rozmezí od 200 tisíc do 1,5 milionu s úrokem 5,9%. Z toho až 50% je možné použít k nákupu vybavení domácnosti. Splatnost hypotéky je pak od pěti do dvaceti let.  

Dalším úvěrovým produktem, jehož podmínky byly speciálně upraveny, je tzv. Povodňová Expres půjčka, která může dosáhnout až výše 120 000 korun, se splatností až 5 let, kdy splátky do konce roku hradí za klienta sama GE Capital Bank.

Zvýhodnění se týká i leasingu. Máte možnost získat ukončení leasingové smlouvy z důvodu zničení vozu bez poplatku a zvýhodněné uzavření nové leasingové smlouvy. Splátku leasingu je možné odložit až o 3 měsíce bez penále, kdy klient bude hradit pouze pojištění. Navíc vám, pokud jste byli postiženi povodní, nyní může být odpuštěn úrok z prodlení řádné splátky leasingu.

Dále banka zrušila poplatky za blokaci ztracené nebo zničené platební karty a vydání nové zdarma.

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA

Pozadu však nezůstala ani Poštovní spořitelna. Stejně jako někteří již zmínění konkurenti, přišla také tato finanční instituce s tzv. "povodňovými úvěry". Půjčka bude tentokrát poskytována ve výši od 20 až do 750 tisíc korun, v délce od jednoho roku do sedmi let, a to s úrokovou sazbou od 7,9%. Splátky jistiny jsou opět odloženy až o šest měsíců.

Další zvýhodnění, které Poštovní spořitelna svým klientům přiopravila, představují určité poplatkové úlevy. Ty se týkají výběrů peněz z vkladních knížek, spořících účtů a termínovaných vkladů i v tom případě, že klient nedodrží výpovědní lhůtu. Tyto popaltky Spořitelna dočasně zrušila, stejně jako poplatky za obnovu poškozených či ztracených platebních nástrojů (platební karty, vkladní knížky apod.).

A s jakými výhodami přišly stavební spořitelny? 

Jako první zveřejnila informace o konkrétní pomoci lidem postižených povodněmi Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), která chce zasaženým regionům věnovat 5 milionů korun. Dále je připravena vyčlenit 500 milionů Kč na zvýhodněné úvěry, které budou mít splatnost prodlouženu až na dvacet let. Budou poskytovány na nápravu vzniklých škod a vyřizovány přednostně. Kromě toho nyní také probíhá speciální akce, kdy je možné až do 18. října požádat o překlenovací úvěr se sazbou 4,95% p.a.

Bezplatná telefonní linka: 0800 – 207 207
e-mail: burinka@csst.cz
internet: www.csst.cz

Pokud se chcete dozvědět více o stavebním spoření, pak navštivte TUTO SEKCI.

Českomoravská stavební spořitelna (Liška) věnuje na vládní povodňové konto 5 milionů korun. Také vyčlenila na pomoc svým povodní postiženým klientům jednu miliardu korun: snížila úrokové sazby u překlenovacích úvěrů o 2% a klienti postižení povodněmi tak mohou využít až do 30. října nabídku překlenovacích úvěrů s úrokovou sazbou od 4,3% do 5,9%. ČMSS také slíbila, že vyjde vstříc těm, kteří již úvěry splácejí a dostali se v důsledku záplav přechodně do složité finanční situace. Postižení klienti se mají obrátit co nejdříve na svého poradce nebo přímo na centrálu ČMSS v Praze.

Bezplatná telefonní linka: 0800 – 120 100
e-mail: info@cmss.cz
internet: www.cmss.cz
tel. 02 – 25 225 225
tel. 02 – 25 226 226

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky (Modrá pyramida) v souvislosti s důsledky povodní připravila pro postižené občany  tzv. Povodňový Program. Jedná se o zvýhodněný překlenovací úvěr bez nutnosti počátečního vkladu s úrokovou sazbou 6 % p. a. Je  poskytován na rekonstrukce domů nebo bytů, které byly poškozeny záplavami, nebo na pořízení nového bydlení. Žádosti o tento typ úvěru budou přijímány od 19. 8. 2002 a budou zpracovány přednostně. Na pokrytí těchto úvěrů vyčlenila VSS KB částku ve výši čtvrt miliardy korun. Navíc za každou smlouvu o stavebním spoření, která bude uzavřena od 19. 8. 2002, VSS KB zašle 30 Kč na vládní povodňové konto zřízené u ČNB.

Informační telefonní linka: 02 / 22 824 777
e-mail: info@vsskb.cz
internet: www.vsskb.cz

Zvýhodnění pro klienty postižené povodněmi připravuje také stavební spořitelna Raiffeisen (Specialista). Chce poskytovat svým klientům z postižených oblastí zvýhodněné úvěry ze stavebního spoření, půjde zejména o aktualizaci úrokové sazby, výše potřebných vlastních prostředků a délky splácení úvěrů. Konkrétní podmínky, za kterých budou tyto úvěry k dispozici, však budou schváleny představenstvem spořitelny až v úterý. 

Rady, články a informace na téma spotřebitelské úvěry naleznete ZDE.

Bezplatná telefonní linka: 0800 – 11 22 11
e-mail: rsts@csst.cz
internet: www.rsts.cz

HYPO stavební spořitelna pro klienty postižené povodněmi rovněž připravuje zvýhodnění a má již připraveny jejich návrhy, konkrétní závěry však budou k dispozici také až příští úterý, poté, co je schválí představenstvo. Bližší informace zatím nejsou k dispozici.

Informační telefonní linka: 0844 – 111 113
e-mail: hypos@hypos.cz
internet: www.hypos.cz

Závěrem lze tedy říci, že finanční ústavy nenechaly letošní povodně chladnými a skutečně chtějí pomoci lidem, na které tato katastrofa dolehla. Zdá se však, že stavební spořitelny zareagovaly pružněji a přispěchaly na pomoc postiženým lidem a regionům rychleji než ostatní banky.

Co říkáte nabídkám pomoci, které prozatím předložily veřejnosti banky a stavební spořitelny? Myslíte si, že přispějí výraznou měrou k likvidaci povodňových škod?

 

Autor:


Nejčtenější

Platební karty dostávají nové funkce. Podívejte se, co už umí

Ilustrační snímek

Bezhotovostní placení „pípacími“ kartami strmě roste. Počet bezkontaktních transakcí v porovnání s loňskem stoupl o 28...

KOMENTÁŘ: Uplynulo deset let od krize, připravme se na tu příští

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Každá krize přináší finanční pády i nové investiční příležitosti. Krize před deseti lety, která vyvrcholila pádem banky...Rozpoutá nová regulace národní banky od října hypoteční šílenství?

Ilustrační snímek

Česká národní banka zaznamenala nárůst objemu poskytnutých hypotečních úvěrů. Za mírným růstem stojí zřejmě i takzvané...

Ekonomka Lipovská: Délku pracovní doby a výši mezd by měl určit trh

Hana Lipovská je autorkou knihy „Kdo chce naše peníze? - Ekonomie bez politické...

Průměrná mzda v Česku roste, ve 2. čtvrtletí se vyhoupla na 31 851 korun. Platy ve veřejném sektoru však stoupají...

Jak být dobrým šéfem? Přiznávám, že jsem jen člověk, říká manažerka

Diana Rádl Rogerová

Jsou šéfové a pak ti druzí, co strhnou kolegy tak, že se do projektů pouštějí po hlavě a srdcem. Jedním z těch druhých...

Další z rubriky

Státní hypotéka není takový trhák, jak se čekalo. Co vlastně je?

Ilustrační snímek

Mluvilo se o enormním zájmu. A počítalo se s tím, že bude objem peněz určený na státní hypotéku pro mladé vybraný do...

Zájem o hypotéky roste kvůli obavám ze zdražení a zpřísnění podmínek

Ilustrační snímek

Hypotéky po květnovém zastavení růstu úrokových sazeb začaly mírně zlevňovat. Průměrná úroková sazba klesla na 2,49...

Na splátku hypotéky padne průměrně 42 procent příjmů. A bude hůř

Ilustrační snímek

Pořídit si vlastní bydlení na hypotéku bude od 1. října výrazně složitější. Pro 13 procent Čechů jsou změny motivací...

ČNB příští týden zvýší sazby. Korunu tak vůči euru zdraží na nejvyšší úroveň od ...

ČNB příští týden zvýší sazby. Korunu tak vůči euru zdraží na nejvyšší úroveň od ...

Kurzy.cz Česká národní banka na svém měnověpolitickém zasedání ve středu příští týden zvýší svoji základní úrokovou sazbu. Půjde...

Najdete na iDNES.cz