Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Pozor! Daň z nemovitosti se hlásí o slovo

aktualizováno 
Přestože je leden měsícem zimní pohody, tak čeští daňoví poplatníci si od daní neodpočinou. A to do konce ani ti z nás, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru a o daně se příliš nezajímají. Poslední leden je totiž šibeničním termínem pro podání přiznání k dani z nemovitosti. Víte, kdo musí daňové přiznání podat a jak se daň platí?

Daň z nemovitostí je poměrně diskutovanou daní. Tato majetková daň má totiž pro saldo státního rozpočtu poměrně nízký význam a naopak vyžaduje poměrně velkou administrativu. Ta samozřejmě přináší vysoké administrativní náklady s jejím výběrem. Navíc daň z nemovitostí dopadá na velmi široký okruh poplatníků a ti ztrácejí čas také. Některé výměry daně z nemovitostí jsou totiž v řádech stokorun.

Poplatníkem daně z nemovitosti je vlastník, výjimečně nájemce

Daň z nemovitosti dopadá na vlastníka pozemku, stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. Prakticky se rozděluje na daň z pozemku a daň ze staveb. Vlastníte-li k 1.1. zdaňovacího období pozemek nebo výše uvedený druh stavby, pak na vás daň dopadá a na základě skutečnosti k 1.1. příslušného zdaňovacího období se také vyměřuje. Pro vyměření je tedy rozhodující stav k prvnímu lednu V určitých případech může být poplatník od placení daně osvobozen. I v takové situaci by měl mít podané daňové přiznání, byť mu zatím daň není vyměřena. Této problematice se budu věnovat později.

Výši daně ovlivňuje atraktivita a velikost obce, v níž se nemovitost nachází

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí. Základem daně je výměra pozemku ve čtverečních metrech. Podle druhu pozemku je tato výměra upravena příslušnou sazbou (obě proměnné se násobí). Jenom pro zajímavost doplňuji, že nejvyšší sazba  je přiřazena stavebním pozemkům. Základní sazba je navíc ještě upravena koeficientem atraktivnosti lokality. U nejmenších obcí (do 300 obyvatel) činí tento koeficient pouze 0,3, zatímco v Praze 4,5. Víme-li tyto tři proměnné, pak je výpočet daňové povinnosti konkrétního poplatníka jednoduchý. Je jasné, že se výše daně z nemovitosti na konkrétní pozemek může pohybovat v řádech desítek, stovek, tisíců či výjimečně desetitisíců.

Před poplatky stavebních spořitelen se neschováte.
Čtěte ZDE.

Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České republiky, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Kromě nich jsou to ještě byty včetně podílu na společných částech stavby evidované v katastru nemovitostí a nebytové prostory rovněž evidované v katastru.

Daň ze staveb má podobný režim výpočtu jako daň z pozemků. Základem daně ze stavby je výměra ( v metrech čtverečních) půdorysu nadzemní části stavby. Běžně nazývané jako výměra zastavěné plochy. U bytu, popřípadě samostatného nebytového prostoru je základem daně výměra podlahové plochy upravená koeficientem 1,20. Sazba daně se liší od druhu stavby. U bytů je kupříkladu sazba 1 Kč za 1 metr čtvereční, zatímco u staveb pro rekreaci kupříkladu 3 Kč za metr. Tato sazba daně se ještě upravuje o koeficient vyjadřující velikost obce. Samozřejmě platí přímá úměra, že čím větší město, tím vyšší koeficient. Na vrcholku tohoto žebříčku potom stojí Praha s koeficientem 5.

Lze si tedy názorně daň spočítat. Poplatník vlastní byt v pražské čtvrti Komořany o velikosti padesát metrů čtverečních. Kolik bude činit daň z této nemovitosti za předpokladu, že není jeho nemovitost osvobozena. 50(výměra bytu)x1,20 (koeficient podlahové plochy)x1(základní sazba u bytů)x5 (koeficient města Prahy) = 300 Kč. Jak je vidět, nejedná se o závratnou sumu.

Daňové přiznání se podává na finančním úřadu, v jehož obvodu se nachází nemovitost

Vlastník nemovitosti je povinen podat na příslušný finanční úřad daňové přiznání. Pokud nedojde ke změně charakteru nemovitosti, pak se takové přiznání podává pouze jednou. Jestliže poplatník již daňové přiznání jednou podal, pak nemusí totéž činit každý rok. Finanční úřad mu pošle platební výměr sám. Poplatník by měl ovšem daňové přiznání podat v případě, že na předmětné nemovitosti provedl úpravy, které mají kupříkladu vliv na základ daně. V podstatě by měl poplatník oznámit finančnímu úřadu jakoukoli změnu na předmětné nemovitosti (opět do 31.1.), která se dotýká vyměření daně. Od 31.1. finanční úřad postupně rozešle na základě poplatníkem podaného daňového přiznání platební výměry.

Vše o stavebním spoření naleznete ve speciální příloze

Dojde-li ovšem pouze ke změně sazeb daně, popřípadě k průměrné ceně půdy, pak poplatník nové přiznání podávat nemusí. Termínem pro podávání přiznání k dani z nemovitosti je pravidelně poslední lednový den. Ten se přitom neslučuje s termínem placení daně. U daní z nemovitosti nepřesahujících částku jeden tisíc korun (jde o drtivou většinu běžných nemovitostí) se daň platí jednorázově nejpozději k 31.5. U vyšších částek ji může poplatník platit na čtyřikrát.

Někteří vlastníci platit nemusí, jsou totiž od daně z nemovitosti osvobozeni

Zákon o dani z nemovitosti pracuje s poměrně širokou paletou možností, kdy je vlastník nemovitosti od placení osvobozen. Asi nemá cenu zdůrazňovat, že se stát zaměřuje na placení daní ze strany fyzických i právnických osob, zatímco nejrůznější státní, církevní či veřejnoprávní organizace jsou od této daně provždy osvobozeny.

Loňský rok 2003 výrazně zúžil počet nemovitostí (a potažmo jejich vlastníků) osvobozených od této daně. Až do konce roku 2002 byly od daně z nemovitosti osvobozeny byty převedené do vlastnictví fyzických osob z vlastnictví státu, obcí a družstev. Od loňského roku ovšem tito majitelé daň z nemovitosti platí. Vzhledem k tomu, že tito poplatníci mají již daňové přiznání podáno na příslušném finančním úřadě, tak jejich jedinou povinností pro letošní rok je zaplacení platebního výměru, který jim bude do konce května doručen.

Ušetřete na výměně nemovitosti!
Čtěte ZDE.

Od daně z nemovitosti jsou také osvobozeni vlastníci bytů v novostavbách, a to až patnáct let od jejich kolaudace. Podmínkou pro osvobození je ovšem fakt, že bytové jednotky v novostavbách vlastní osoby fyzické a zároveň je využívají ony samy k bydlení, popřípadě k bydlení osob blízkých. Osvobozujících situací je sice v zákoně více, avšak drobných vlastníků nemovitostí se mohou dotknout nejspíše pouze tyto dvě.

Měla by se daň z nemovitosti zrušit kvůli její zanedbatelné výši? Máte podané daňové přiznání? Těšíme se na vaše názory.

 

Autor:Nejčtenější

V Česku byl odhalen rozsáhlý a neobvyklý pojistný podvod za 50 milionů

Ilustrační snímek

Pryč jsou nejspíš časy, kdy se podvodníci snaží přijít k penězům hlavně v podvádění s auty a lidským zdravím. Gang,...

Ovládali Karvinsko stovky let. Po válce jim doly znárodnili, bojovali marně

Jan Larisch-Mönnich (1872-1962) vystudoval práva na univerzitě ve Vídni.

Larisch-Mönnichové patřili k těm, kteří stáli za rozmachem těžby černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru. Po slavném...Vzal si úvěr bez souhlasu manželky, je povinna jeho dluhy platit?

V případě, že by manžel svůj dluh nesplácel a banka by jej vymáhala, pak podle...

Podle zákona do společného jmění manželů patří nejen majetek získaný během manželství, ale i dluhy. Jenže co dělat v...

KOMENTÁŘ: Investiční nemovitost je nová past na důvěřivce

Martin Mašát

Z většiny článků o nemovitostech vyplývá, že kdo nyní nekoupí byt či dům jako investici, okrádá rodinu. Ale ceny bytů...

Mám život v tašce, ale skončit nemůžu, říká horský vůdce

Josef Šimůnek

Josef Šimůnek má zajímavé povolání. Je horským vůdcem. V České republice má toto mezinárodní osvědčení jen třicet lidí....

Další z rubriky

Banky komplikují klientům nákup kryptoměn. Proč?

Ilustrační snímek

Kryptoměny jsou fenoménem posledních měsíců. Někteří je zatracují, jiní o nich básní. Byť jde o rizikovou investici,...

Co víte o GDPR? Otestujte svoje znalosti

Ilustrační snímek

GDPR neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je v dnešních dnech velmi diskutované téma. Víte, co toto nařízení...

Vzal si úvěr bez souhlasu manželky, je povinna jeho dluhy platit?

V případě, že by manžel svůj dluh nesplácel a banka by jej vymáhala, pak podle...

Podle zákona do společného jmění manželů patří nejen majetek získaný během manželství, ale i dluhy. Jenže co dělat v...

Kryptoměny v propadu vymazaly 60 mld. USD za jeden den. Google zakáže reklamu po...

Kryptoměny v propadu vymazaly 60 mld. USD za jeden den. Google zakáže reklamu po...

Kurzy.cz Kryptoměny v čele s bitcoinem v posledních dvou dnech výrazně ztrácejí a to v reakci na oznámení Googlu, že zakáže vysí...

Najdete na iDNES.cz