Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Právní úprava designu euromincí

  22:19aktualizováno  22:19
Evropská unie nedoporučila Slovensku vydat minci, na nichž by byli svatý Cyril a Metoděj se svatozáří kolem hlavy. Návrh mince se nelíbil některým členským státům EU, které se odvolávaly na uplatňování principů náboženské neutrality. Jak jsou však vůbec euromince upraveny v právu EU?
(ilustrační snímek)

(ilustrační snímek) | foto: Reuters

Slovenský případ (podrobnosti najdete zde) vyvolává otázky, do jaké míry je regulovaná úprava euromincí.

Základem je Smlouva o fungování Evropské unie

Základ unijní úpravy bankovek a mincí tvoří článek 128 Smlouvy o fungování Evropské unie (původně článek 106 Smlouvy o založení Evropského společenství). Běžné mince jsou vydávány v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů a 1 a 2 eura.  Každá členská země eurozóny může vedle běžných mincí vydávat pamětní mince v nominální hodnotě 2 eura, které jsou zákonným platidlem ve všech zemích eurozóny a sběratelské mince, které však platí pouze na území země, která je vydala. Evropská komise vzory všech nových euromincí zveřejňuje v úředním věstníku EU. Narozdíl od mincí mají bankovky jednotné vzory a jsou vydávány centrálně.

Článek 128 Smlouvy o fungování Evropské unie

1. Evropská centrální banka má výlučné právo povolovat vydávání eurobankovek v Unii. Tyto bankovky mohou vydávat Evropská centrální banka a národní centrální banky. Bankovky vydávané Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami jsou jedinými bankovkami, které mají v Unii status zákonného platidla.

2. Členské státy mohou vydávat euromince, objem jejich emise však vyžaduje schválení Evropskou centrální bankou. Rada může na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou přijímat opatření k sladění nominálních hodnot a technických specifikací všech mincí určených pro oběh v rozsahu nezbytném k umožnění jejich plynulého oběhu v Unii.

Jako prováděcí předpis k tomuto článku bylo vydáno Nařízení Rady č. 975/98. Určuje, že euromince mají jednu stranu evropskou, tedy stejnou pro všechny mince, a druhou stranu tzv. národní, na níž může kterýkoliv stát umístit své symboly - v případě Slovenska šlo o soluňské bratry. I národní strana však musí dodržet základní jednotný design této strany - musí obsahovat kruh dvanácti hvězd, které zcela lemují národní vzor a označení roku a názvu vydávajícího členského státu. Vzory národních stran mincí naleznete na webu Evropské centrální banky.

Pamětní mince

Pamětní mince mohou být vydávány jednotlivým členským státem nebo všemi státy. Pamětní mince musí zobrazovat jiný národní vzor než ten, který je použit na běžných mincích, a mohou být vydávány pouze jako připomínka významné příležitosti národního nebo evropského významu. Pamětní mince vydané společně všemi členskými státy, jejichž měnou je euro, mohou připomínat pouze příležitosti nejvyššího evropského významu.

Externí obrázek

Pamětní slovenská euromince (upravená verze) s motivem Cyrila a Metoděje, autor Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD.

Dotčenou mincí byla pamětní mince v hodnotě 2 eura. Tato mince má být vydána k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a sv. Metoděje na Velkou Moravu. Národní banka Slovenska vyhlásila na grafický návrh této mince v květnu 2012 anonymní soutěž. V soutěži zvítězil návrh Mgr. art. Miroslava Hrice, ArtD. Mince obsahuje zobrazení postav soluňských bratří (původně se svatozáří) se symbolickým dvojitým křížem v popředí. Cyril dále drží v rukou knihu, která představuje vzdělanost a víru a Metoděj  je zobrazen s kostelem, který je symbolem víry a církve.

Mince schvaluje Rada EU

Webové stránky Národní banky Slovenska k celé kauze:

"Pôvodný súťažný návrh bol upravený na základe pripomienok uplatnenýchv rámci informačnej a schvaľovacej procedúry realizovanej v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 975/98."

Z pohledu aktuální kauzy je zajímavé schvalování vzorů euromincí. Podle článku 1i nařízení č. 975/98 EU je členský stát, který chce mince vydat, povinen předložit návrhy jejich vzorů Radě EU, Evropské komisi a ostatním členským státům, jejichž měnou je euro, zpravidla nejpozději tři měsíce před plánovaným datem vydání. Každý členský stát používající euro může proti návrhu mince vznést námitky, pokud je pravděpodobné, že daný návrh vzoru vyvolá mezi jeho občany nepříznivé reakce (princip náboženské neutrality tedy není výslovně zmíněn jako důvod, pro který by mohly členské státy mince odmítnout). Je otázkou, jaké nepříznivé reakce očekávaly členské státy, které tyto námitky vznesly. Mince definitivně schvaluje Rada a to kvalifikovanou většinou. O případu mincí se web Národní banky Slovenska vyjadřuje jen velice krátce.

Nařízení Rady č. 975/98 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh

Článek 1i

1. Členské státy se vzájemně informují o návrzích vzorů nových národních stran oběžných mincí včetně vlysu hrany mince a v případě pamětních mincí o odhadovaném objemu emise, a to před formálním schválením těchto vzorů.

2. Pravomoc schvalovat vzory nových či pozměněných národních stran oběžných mincí se svěřuje Radě, která rozhoduje kvalifikovanou většinou v souladu s postupem uvedeným v odstavcích 3 až 7.

Při přijímání rozhodnutí podle tohoto článku se pozastavují hlasovací práva členských států, jejichž měnou není euro.

3. Pro účely odstavce 1 vydávající členský stát předloží návrhy vzorů oběžných mincí Radě, Komisi a ostatním členským státům, jejichž měnou je euro, zpravidla nejpozději tři měsíce před plánovaným datem vydání.

4. Do sedmi dní od předložení návrhů podle odstavce 3 může kterýkoli členský stát, jehož měnou je euro, vznést k návrhu vzoru předloženému vydávajícím členským státem námitku v odůvodněném stanovisku určeném Radě a Komisi, pokud je pravděpodobné, že daný návrh vzoru vyvolá mezi jeho občany nepříznivé reakce.
5. Pokud se Komise domnívá, že návrh vzoru nesplňuje technické požadavky stanovené tímto nařízením, musí do sedmi dní od předložení návrhu podle odstavce 3 předložit Radě negativní hodnocení.
6. Pokud není Radě ve lhůtě podle odstavců 4 a 5 předloženo odůvodněné stanovisko ani negativní hodnocení, považuje se rozhodnutí, kterým se návrh schvaluje, za přijaté Radou dnem následujícím po dni uplynutí lhůty podle odstavce 5.
7. Ve všech ostatních případech Rada neprodleně rozhodne o schválení návrhu vzoru, pokud do sedmi dní od předložení odůvodněného stanoviska nebo negativního hodnocení vydávající členský stát svůj předložený návrh nestáhne a Radu neinformuje o svém úmyslu předložit nový návrh vzoru.

8. Všechny příslušné informace týkající se nových vzorů národních stran oběžných mincí zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie.Nejčtenější

Otčím jí v závěti odkázal půlku družstevního bytu, nedostala nic. Proč?

V případě družstevního bytu se nedědí byt, ale jen družstevní podíl, s nímž je...

Jestliže vlastníme nějaký majetek, po naší smrti přechází na dědice. Svůj majetek můžeme odkázat i v závěti, ovšem v...

Stavební spoření se vylepšuje, začíná se zvedat i zhodnocení úspor

Ilustrační snímek

Stavební spoření je opět v kurzu, od počátku roku se o něj zvedá zájem. Roste i aktivita stavebních spořitelen, které...Natírání plotů z vás odpovědné firmy nedělá, vzkazuje odborník

Tomáš Poucha

Společenská odpovědnost firem (CSR) je zajímavé téma. Polyká miliony a proměňuje je v „dobro“. Tu někde zaměstnanci...

Složenky na daň z nemovitých věcí už míří do schránek, zaplaťte včas

Ilustrační snímek

Kdo vlastní pozemky či nemovitosti, musí každoročně hradit státu daň. Rozesílku více než tří milionů obálek se...

Češi umí smlouvat. Průzkum ukázal, na jakých položkách ušetří nejvíce

Ilustrační snímek

Většina Čechů při určitých nákupech smlouvá. A dokáže si vyjednat v průměru 17% slevu. Vyplynulo to z mezinárodního...

Další z rubriky

Stanovisko Nejvyššího soudu k promlčení nároku na omluvu

Ústavní soud v Brně (ilustrační snímek)

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo na svém zasedání dne 11.9.2013 stanovisko, které se týká...

Uveřejněn manuál pro veřejnou podporu obecně prospěšných služeb

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejnily obsáhlý manuál, který má dát...

Je přípustné rozdávání letáků na akcích konkurence?

(ilustrační snímek)

Zajímavý obchodní spor mezi dvěma hobby markety řešil nedávno Nejvyšší soud. Jednalo se o otázku, zda konkurent může na...

Atraktivní světové akcie na domácí burze a za koruny! (22.5.2018)

Atraktivní světové akcie na domácí burze a za koruny! (22.5.2018)

Kurzy.cz 22. května se tuzemským investorům otevřela zcela nová možnost investice do tří desítek atraktivních zahraničních titul...

Advantage Consulting, s.r.o.
PRACOVNÍK TECHNICKÉ PODPORY S UKRAJINŠTINOU

Advantage Consulting, s.r.o.
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 25 000 - 25 000 Kč

Najdete na iDNES.cz