Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Předpisy ve sbírkách zákonů od 15.5.2013 do 31.5.2013

  14:50aktualizováno  14:50
I ve druhé polovině května 2013 byl aktivnější evropský zákonodárce.
(Ilustrační snímek)

(Ilustrační snímek) | foto:  Viktor Chlad, MAFRA

Česká sbírka zákonů

118/2013 Sb. Vyhláška o energetických specialistech

Tato vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů oprávněných ke zpracování energetického auditu a energetického posudku, zpracování průkazu, provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie nebo provádění kontroly klimatizačních systémů, jakož i pravidla a jednání zkušební komise a činnosti organizací provádějících průběžné vzdělávání. Vyhláška také stanoví náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.

119/2013 Sb. Vyhláška o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů

120/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění pozdějších předpisů

121/2013 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince "Dřevěný most v Lenoře" po 5 000 Kč

122/2013 Sb. Vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání

123/20123 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

124/2013 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 35/13 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu, kterým byl účastník řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyzván k zaplacení soudního poplatku

125/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

126/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2014

127/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2016, FIX %

128/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX %

129/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX %

130/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2020, CPI %

131/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

132/2013 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 36/13 k rozsahu zákonem stanovených procesních garancí ústavně zaručeného vlastnického práva menšinových akcionářů při určování výše přiměřeného protiplnění v řízení o žalobě podle § 131 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře

Česká sbírka mezinárodních smluv

37/2013 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o schválení nových hraničních dokumentů česko-polských státních hranic

Průběh česko-polských státních hranic je v terénu vyznačen 11.499 hraničními znaky. Délka státních hranic činí 795,910 km. Přestože v případě hraničních dokumentů nejde o klasickou mezinárodní smlouvu, s ohledem na význam hraničních dokumentů pro určování průběhu státních hranic byl pro účely vnitrostátního schválení gestorem navržen postup analogický vnitrostátního schválení mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie.

38/2013 Sb.m.s. Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Černé Hory o obranné spolupráci

39/2013 Sb.m.s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách

40/2013 Sb.m.s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě

41/2013 Sb.m.s. Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy

Právo Evropské unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví postup pro správce alternativních investičních fondů, kteří se rozhodnou, že se na ně bude vztahovat směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví postup pro určení referenčního členského státu mimounijního správce alternativních investičních fondů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 449/2013 ze dne 15. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 450/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. května 2013

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 451/2013 ze dne 16. května 2013, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 452/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 453/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lakeland Herdwick (CHOP))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 454/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ail fumé d’Arleux (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 455/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (CHOP))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 456/2013 ze dne 16. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii stanoví přechodná opatření, pokud jde o dovozní kvóty pro mléko podle nařízení (ES) č. 2535/2001 a dovozní kvóty pro hovězí maso podle nařízení (ES) č. 412/2008 a (ES) č. 431/2008

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 457/2013 ze dne 16. května 2013, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 412/2008 a (ES) č. 431/2008, pokud jde o dovozní kvóty pro hovězí maso na období od 1. července 2013 do 30. června 2014

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 458/2013 ze dne 16. května 2013, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 459/2013 ze dne 16. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 460/2013 ze dne 16. května 2013 o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro třetí dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 36/2013

Nařízení Komise (EU) č. 463/2013 ze dne 17. května 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I, II a IV technickému pokroku

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 464/2013 ze dne 17. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 465/2013 ze dne 16. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie, Indonésie, Malajsie, Korejské republiky, Thajska a Tchaj-wanu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 466/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Panforte di Siena (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 467/2013 ze dne 16. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 206/2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství, pokud jde o informace, které mají být na plakátech poskytnuty cestujícím a široké veřejnosti

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 468/2013 ze dne 21. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Směrnice Komise 2013/27/EU ze dne 17. května 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky chlorfenapyr do přílohy I uvedené směrnice

Směrnice Komise 2013/28/EU ze dne 17. května 2013, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

Oprava nařízení Komise (EU) č. 294/2013 ze dne 14. března 2013, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 98 ze dne 6.4.2013)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 469/2013 ze dne 22. května 2013 o povolení DL-methioninu, DL-methioninu sodné soli, hydroxyanalogu methioninu, vápenaté soli hydroxyanalogu methioninu, isopropylesteru hydroxyanalogu methioninu, DL-methioninu chráněného kopolymerem vinylpyridinu a styrenu a DL-methioninu chráněného ethylcelulózou jako doplňkových látek

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 470/2013 ze dne 22. května 2013 o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2013/14

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 471/2013 ze dne 22. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 461/2013 ze dne 21. května 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení (ES) č. 597/2009

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 474/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salmerino del Trentino (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 475/2013 ze dne 15. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Agnello del Centro Italia (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 476/2013 ze dne 23. května 2013, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2013/14

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 477/2013 ze dne 23. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 478/2013 ze dne 23. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Nařízení Rady (EU) č. 479/2013 ze dne 13. května 2013 o upuštění od požadavku podat vstupní a výstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží Unie přepravované neumským koridorem

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 788/2012, pokud jde o období, kdy se analýza některých pesticidů provádí dobrovolně

Nařízení Komise (EU) č. 481/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 788/2012, pokud jde o počet vzorků, které má odebrat a podrobit analýze pro kombinace pesticidů/produktů Chorvatsko

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 482/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení

Nařízení Komise (EU) č. 483/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 484/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 486/2013 ze dne 24. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně

Nařízení Rady (EU) č. 488/2013 ze dne 27. května 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 489/2013 ze dne 27. května 2013, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o dvouvláknovou ribonukleovou kyselinu homologní s virovou ribonukleovou kyselinou kódující část obalového proteinu a část intergenové oblasti izraelského viru akutní paralýzy

Nařízení Komise (EU) č. 490/2013 ze dne 27. května 2013, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz bionafty pocházející z Argentiny a Indonésie

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 491/2013 ze dne 27. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Směrnice Rady 2013/12/EU ze dne 13. května 2013 o úpravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti v důsledku přistoupení Chorvatské republiky

Směrnice Rady 2013/13/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti daní

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 492/2013 ze dne 28. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 533/2007, (ES) č. 536/2007 a (ES) č. 442/2009, pokud jde o množství dostupná v rámci dovozních celních kvót podle těchto nařízení

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 493/2013 ze dne 28. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 494/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 495/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 496/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

Nařízení Komise (EU) č. 497/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 498/2013 ze dne 29. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU ze dne 21. května 2013, kterou se mění směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání se na ratingy

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 469/2013 ze dne 22. května 2013 o povolení DL-methioninu, DL-methioninu sodné soli, hydroxyanalogu methioninu, vápenaté soli hydroxyanalogu methioninu, isopropylesteru hydroxyanalogu methioninu, DL-methioninu chráněného kopolymerem vinylpyridinu a styrenu a DL-methioninu chráněného ethylcelulózou jako doplňkových látek (Úř. věst. L 136 ze dne 23.5.2013)

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 ( Úř. věst. L 281 ze dne 13.10.2012)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013 ze dne 21. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

Autor:
Finance.iDNES.cz radí

Víte, že můžete nechat peníze úročit a zároveň je kdykoliv vybrat?

Další rady k nezaplacení

Hlavní zprávy

Další z rubriky

(Ilustrační snímek)
Veřejná konzultace ke společnostem s jediným společníkem

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci v oblasti práva obchodních společností – konkrétně ohledně společností s ručením omezeným a akciových společností...  celý článek

Všeobecný zákoník občanský platil na našem území od roku 1811 až do roku 1950
Postoupení pohledávky podle nového občanského zákoníku

Postoupení pohledávek z původního věřitele (postupitel) na věřitele nového (postupník) jako častého institutu se dotýká i nový občanský zákoník, který bude...  celý článek

Soud v Jihlavě.
Noví předsedové okresních a krajských soudů

Prezident republiky a ministryně spravedlnosti včera jmenovali nové předsedy okresních a krajských soudů.  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

Zkontrolujte peněženky – třeba je v nich mince se zajímavou hodnotou
Zkontrolujte peněženky – třeba je v nich mince se zajímavou hodnotou

Dají se najít v současné době různé numismatické zajímavosti v našich peněženkách? Někdy je dobré podívat se do peněžen... celý článek

Advantage Consulting, s.r.o.
CAD DESIGNER - VÝVOJ

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj, Kraj Vysočina
nabízený plat: 30 000 - 35 000 Kč

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.