Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Přehled: vyplňte si zdravotní pojištění

aktualizováno 
Zdravotní pojišťovně vyplňujete „Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné“. Formulář, který odevzdáváte jako první za období 2006, nazvete řádný (viz kolonka v záhlaví), pokud byste časem objevili nějakou nesrovnalost a údaje chtěli opravit, zaškrtnete, že podáváte opravný přehled.
(ilustrační snímek)

(ilustrační snímek)

Modelový příklad

Anna je podnikatelka. V roce 2006 si vydělala 440 000 korun jako finanční poradce, výdaje spojené se svým podnikáním vyčíslila na 260 000 korun. Správě sociálního zabezpečení zaplatila na zálohách celkem 27 600 korun, zdravotní pojišťovně 16 800 korun. Anna si platí životní pojištění, pojistné je 1000 korun měsíčně, a také dala dar občanskému sdružení pro postižené děti, celkem 10 000 korun. Díky tomu si Anna snížila daňový základ z daně z příjmů, při výpočtu pojistného pro správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovnu jí to však neuleví. Anna se v roce 2006 vdala a přestěhovala se k manželovi. Svůj původní byt pak pronajímala, na pronájmu vydělala 40 000 korun, výdaje uplatňuje procentem z příjmů (30 procent, tedy 12 000 korun).

První strana formuláře

Řádky na první straně přehledu nejsou číslované, ale s většinou se po zkušenostech s daňovým přiznáním poměrně snadno srovnáte.

V rámci osobních údajů je dobré uvést na sebe všemožné kontakty – tedy i například telefon a e-mail. Není to sice povinnost, ale značně to usnadní komunikaci s pojišťovnou, většina pracovníků vám totiž do telefonu řekne rychle a srozumitelně, co potřebují, zatímco nad dopisem plným úředních formulací byste si třeba marně lámali hlavu.

V prostředku první strany formuláře je kolonka, do které uvedete data, kdy jste měli podat či podali daňové přiznání. To může být potvrzeno i razítkem z podatelny finančního úřadu, které vám na formulář pro pojišťovnu otisknou, až půjdete daňové přiznání odevzdat. Posíláte daňové formuláře poštou? Nevadí, okopírujte si podací lístek z pošty a k přehledu pro zdravotní pojišťovnu ho přiložte.

Model: Anna formulář daňového přiznání nenesla na finanční úřad osobně, ale poslala ho doporučeně poštou. K přehledu tedy přiloží kopii podacího lístku.

Pokud jste v roce 2006 změnili zdravotní pojišťovnu, zakroužkujte v následujícím oddíle přehledu „ano“. V tom případě budete podávat přehledy dva – každé pojišťovně za tu část roku, kdy jste byli jejím klientem.

Další část přehledu určuje, co má pojišťovna udělat s případným přeplatkem. Než budete uvažovat o tom, zda si peníze nechat poslat poštou, nebo na účet, pusťte se do dalšího vyplňování, abyste zjistili, zda vůbec nějaký přeplatek máte.

Model: Anna výpočtem na druhé straně přehledu zjistila, že přeplatek má. Nebyl však vysoký, proto se rozhodla použít ho na úhradu dalších záloh na zdravotní pojištění.

V následující části označte zdravotní pojišťovně, jakým způsobem chcete platit zálohy na další období – možností je složenka nebo účet. Účet, který uvedete, je i ten, na který vám vrátí případný přeplatek.

Model: Anna platí pojistné bezhotovostně. Uvede tedy číslo účtu, ze kterého peníze posílá.

Další část formuláře je nesmírně důležitá zejména pro ty, kdo nemají podnikání jako hlavní zdroj příjmů. Zaškrtnete zde, do jaké kategorie klientů se řadíte:

A – Pokud pouze podnikáte, zaškrtněte tuto možnost.

B – Pokud jste byli zaměstnanci a současně i podnikali, zaškrtnete volbu B a vyčíslíte, v kterých měsících pro vás byla samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů. Zaměstnání jako hlavní zdroj příjmů můžete uvést v tom případě, že za vás zaměstnavatel odvedl pojistné a vy jste pobírali alespoň minimální mzdu. Výhodou toho, že určíte podnikání jako vedlejší zdroj příjmů, je fakt, že nemusíte v dalším období platit zálohy na zdravotní pojištění.

C – Pokud jste patřili mezi ty, za které platil pojištění stát, nemusíte se bát vysokých minimálních záloh, budete platit jen z toho, co jste si skutečně vydělali:

■ za nezaopatřené děti, tedy i studenty do 26 let;

■ za důchodce, kteří dostávají důchod ze systému důchodového pojištění České republiky;

■ za ženy na mateřské dovolené;

■ za ty, kdo jsou na rodičovské dovolené.

popisekDAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE
Opět vám pomáháme s daněmi

D – Když vám nebyl stanoven vyměřovací základ, nemusíte dodržet minimální platbu pojistného, která se na podnikatele vztahuje. Zakroužkujte správnou volbu a uveďte, v kterých měsících (platí, že se počítá jen celý kalendářní měsíc)

a) pojištění za vás platil stát (viz bod C);

b) jste současně zaměstnanec a vyděláváte si více než minimální mzdu (viz bod B);

c) byl jste nemocný a dostával nemocenské dávky od správy sociálního zabezpečení (je nutno doložit potvrzením ze správy sociálního zabezpečení);

d) jste osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením;

e) máte věk potřebný pro nárok na starobní důchod, ale nepobíráte ho, protože jste nesplnili nějakou jinou podmínku k jeho vyplácení;

f) pečovali jste alespoň o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let věku. Péče musí být celodenní a osobní, je však možné, aby dítě chodilo na 4 hodiny denně do školky. Dítě školou povinné nesmí být ve škole dobu přesahující vyučování, problém tedy nastává, když dítě navštěvuje družinu.

V dolní části formuláře napište datum a podepište se.

Druhá strana formuláře

Řádek 1: Vepište příjmy, které máte z podnikání, tedy ty uvedené v příloze 1 daňového přiznání. Pozor, zdravotní pojišťovně máte přiznat i ty příjmy, ze kterých jste sami neplatili daň – třeba autorské honoráře, které jste dostali už zdaněné (autorské honoráře za příspěvky do novin, časopisů apod. do 3000 korun jsou zdaněny srážkovou daní 10 procent).

Model: Anna zapisuje 440 000 korun, protože příjem z pronájmu není třeba z hlediska zdravotního pojištění přiznávat.

Řádek 2: Zapište výdaje, které souvisí s výše uvedenými příjmy. Podklady hledejte opět v příloze 1 daňového přiznání.

Model: Anna zapisuje výdaje 260 000 korun.

Řádek 4 a 5: Zapište, kolik měsíců v roce 2006 jste podnikali, a uveďte, kolik měsíců z toho jste byli pojištěni u zdravotní pojišťovny, jejíž formulář vyplňujete.

Model: Anna vypisuje do obou okének číslo 12 – podnikala celý rok a zdravotní pojišťovnu neměnila.

Řádek 6a a 6b: Zapište měsíce, po které byla samostatná výdělečná činnost vaším hlavním zdrojem příjmů. Kolonka je rozdělena do dvou částí, protože v průběhu roku došlo ke změně minimálního vyměřovacího základu. Nezáleží přitom na tom, u které zdravotní pojišťovny jste byli.

Řádek 9 a 12: Postupujte podle návodu, formulář obsahuje přímo vzorce, výsledek zapište do kolonky.

Řádek 14: Vypočítejte vyměřovací základ. Je to polovina řádku 12, minimálně však to, co jste vypočetli na řádku 9 (v případě celoročního podnikání 111 805,50 koruny) a maximálně 486 000 korun. Pozor, ti, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ (viz prohlášení na straně jedna tohoto přehledu – studenti, důchodci, lidé na rodičovské dovolené atd.), nemusí brát ohled na spodní limit 111 805 korun, když vypočetli vyměřovací základ nižší, budou dál počítat s ním.

Řádek 15: Zde vypočtete, jaký vyměřovací základ se týká pojišťovny, pro kterou vyplňujete přehled.

Řádek 16: Pojistné vypočtete tak, že vyměřovací základ z řádku 15 vynásobíte 0,135, výsledek zaokrouhlíte na korunu nahoru.

Model: Anna vypočítala, že zdravotní pojišťovně z jejích příjmů náleží 15 094 korun.

Řádek 41: Zde sečtěte všechny zálohy, které jste v roce 2006 zdravotní pojišťovně poslali. Nezapomeňte přičíst i případný přeplatek z roku 2005, který jste si možná nenechali poslat na účet, ale použili ho jako zálohy na rok 2006.

Model: Anna Stará platila pojišťovně 1400 korun měsíčně, na zálohách tedy zaplatila 16 800 korun.

Řádek 43: Odečtěte od řádku 41 řádek 16. Když vyjde kladná hodnota, máte přeplatek. Znaménko minus značí, že budete doplácet, je to obráceně než u přehledu pro správu sociálního zabezpečení.

Model: Anna spočítala přeplatek 1706 korun. Nyní se může vrátit na stranu jedna tohoto přehledu a označit, zda chce přeplatek započítat na úhradu záloh na další období, nebo ho vrátit. Anna si vybrala první možnost.

Řádek 51: Podle vzorce vypočítáte zálohu na příští období. Pokud nejste podle prohlášení na straně jedna přehledu tím, komu nebyl stanoven minimální vyměřovací základ, musíte vepsat minimálně 1360 korun. Nejvyšší záloha je naopak 5468 korun, víc nikdo platit nemusí.

Model: Při výpočtu vyšlo Anně Staré číslo 1012,50 koruny. Protože je však podnikatelem „na plný úvazek“, nestuduje, nemá malé dítě a ani nepobírá invalidní důchod, musí vepsat a následně platit minimální měsíční zálohu 1360 korun.

Kontakty

Česká národní zdravotní pojišťovna, kód pojišťovny 222, www.cnzp.cz

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, kód pojišťovny 205, www.hzp.cz

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, kód 207, www.ozp.cz

Revírní bratrská pokladna, kód pojišťovny 213, www.rbp–zp.cz

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, kód pojišťovny 201, www.vozp.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, kód pojišťovny 111, www.vzp.cz

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA, kód pojišťovny 209, www.zpskoda.cz

Zdravotní pojišťovna METAL–ALIANCE, kód pojišťovny 217, www.zpma.cz

Zdravotní pojišťovna MV ČR, kód pojišťovny 211, www.zpmvcr.cz

Vzorový formulář zdravotního pojištění ZDE

Autor:Nejčtenější

Chtěl utáhnout nájem, tak začal podnikat a už má sedmičlenný tým

Radek Danč, provozovatel brněnské společnosti Internesto

Radka Danče dovedla k podnikání před pár lety tak trochu finanční nouze. Jako student bydlel v centru Brna a kamarád z...

Proč jsou kanály kulaté? Obvyklé i nezvyklé otázky padající u pohovorů

Ilustrační snímek

Při pracovním pohovoru čelí uchazeči různým otázkám personalistů. Třeba dotaz „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“...Zažil úspěch i pád. Dnes mluví o renesanci podnikání se zážitky

Jan Hájek

Před deseti lety založil firmu na zážitky. Lidem nabízí lety balonem, jízdu v rychlém autě, adrenalin ve větrném tunelu...

Kvíz: volno na svatbu či stěhování. Kdy ho musí firma proplatit?

Ilustrační snímek

Pokud jste zaměstnaní, pak určitě víte, že máte nárok na dovolenou. Jak je to ale v případech, kdy do práce nemůžete...

Tři osvědčené zásady, jak se vyhnout pracovnímu stresu z termínů

Ilustrační snímek

Stresuje vás, že máte před sebou úkol s pevně stanoveným termínem, o kterém víte, že je šibeniční? Nebo se umíte...

Další z rubriky

Šest rad, jak zvládnout daně na poslední chvíli a bez chyb

Ilustrační snímek

Poslední den lhůty pro podání přiznání a úhradu daně z příjmů připadá letos na pondělí 3. dubna. Pokud patříte k těm,...

Stále víc lidí si přivydělává pronájmem. Jenomže daně neplatí

Ilustrační snímek

Pronájem bytů v Česku kvete, obzvlášť v hlavním městě. Ostatně, proč nepronajmout byt několika studentům, aby se...

Velká daňová poradna: jak zvládnout daně, radí experti zdarma

Odpovídají Jana Skálová ze společnosti TPA, Jitka Žaloudková z BDO Tax a Blanka...

Termín odevzdání daňového přiznání se blíží a řada z vás si stále není jistá, jak některé příjmy zdanit. Připravili...

Další nabídka

Kurzy.cz

Nepatří vám pozemek nebo dům? Stát hledá vlastníky pro "pozemky bez majitele"
Nepatří vám pozemek nebo dům? Stát hledá vlastníky pro "pozemky bez majitele"

V Česku je stále mnoho pozemků a domů, které mají neznámého majitele, nebo se o ně právoplatný majitel nepřihlásil. Úřa... celý článekNajdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.