Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Daněmi povinnosti nekončí, musíte vyplnit i přehledy pro pojišťovny

aktualizováno 
Odevzdáním daňového přiznání vyplňování formulářů nekončí. Podnikatele, a to i ty, kteří si na živnostenský list jen přivydělávají, čeká ještě odevzdání přehledu pro zdravotní pojišťovnu a pro Českou správu sociálního zabezpečení. A patrně i platba pojistného.
Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2011 musíte podat do 2. května 2012. Ilustrační snímek

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2011 musíte podat do 2. května 2012. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Formuláře musí vyplňovat všichni, kteří mají podnikání jako hlavní činnost, ale také ti, kteří dostali v loňském roce honoráře (kromě honorářů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize do výše 7 000 korun měsíčně).

Povinnost odevzdat přehledy o příjmech a výdajích se týkají i zaměstnanců, rodičů na rodičovské, důchodců či studentů, kteří si podnikáním přivydělávali. Vyplnit formuláře musí i ti, kteří podávali daňové přiznání jako takzvaná spolupracující osoba (pokud nejsou zákonem od placení záloh osvobozeni nebo pokud nejsou zaměstnaní a zaměstnání není jejich hlavním příjmem).

Naopak pojistné nemusí řešit ten, kdo měl příjem z pronájmu (podle § 9) či ostatní příjmy (podle § 10), přestože třeba musel podat daňové přiznání. Stejně tak se přehledy nemusí zabývat ten, kdo dostal honorář, který už byl zdaněný srážkovou daní, nebo kdo si přivydělal na dohodu o provedení práce. Povinnost se netýká ani lidí zaměstnaných, nebo těch, kteří pracovali na dohodu o pracovní činnosti (pojistné je už zaplaceno). 

Kde seženete formuláře

Tiskopisy jsou k mání na každé pobočce zdravotní pojišťovny či okresní správy sociálního zabezpečení.

Interaktivní formuláře (ty, které samy počítají) pro zdravotní pojištění si můžete stáhnout z webových stránek jednotlivých zdravotních pojišťoven. Liší se od sebe jen záhlavím, výpočet je vždy stejný. Jejich vzhled se od těch loňských prakticky neliší, pouze zmizely kolonky, kde bylo nutné uvést datum podání daňového přiznání (od letoška se sjednotily lhůty pro doplatek zdravotního a sociálního pojištění, proto už tento údaj nemá význam).

Kdo změnil pojišťovnu během roku 2011, musí odevzdat přehledy dva, každé pojišťovně za příslušný počet měsíců. Lidé, kteří byli v loňském roce klienty Zdravotní pojišťovny Média, podávají přehled za celý rok 2011 u VZP (pojišťovna se v dubnu 2011 sloučila s VZP).

U přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných pro Českou správu sociálního zabezpečení se měnily především "útroby" formuláře, tedy hranice pro vyměřovací základy, výše rozhodných částek nebo některé koeficienty. Vzhledem se formulář od loňského prakticky neliší, přibyla pouze kolonka s údaji o účasti na dobrovolném nemocenském pojištění a změnilo se číslování jednotlivých řádků.

Stáhněte si interaktivní formulář pro ČSSZ v excelu

Pokyny k vyplnění a holou podobu formuláře v pdf najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení. 

Kdo měl podnikání jako takzvanou činnost vedlejší, musí o tom doložit potvrzení nejpozději do měsíce od podání přehledu (studenti, zaměstnaní podnikatelé, ti, kdo pečují o osobu závislou na péči...). Kdo potvrzení neodevzdá, bude považován za OSVČ hlavní a bude platit víc.

Kdo si vydělává celý rok pouze na základě živnostenského oprávnění nebo podniká podle zvláštních předpisů (umělci, herci, advokáti, lékaři, sportovci, příjemci autorských honorářů...), podává v každém případě přehled pro správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovnu. Daňové přiznání by nemusel podávat, jen kdyby si vydělal méně než 15 tisíc korun za rok.

Zdravotní pojištění - i když si nevydělá nic, musí platit minimální zálohy (v roce 2012 je to 1 697 korun měsíčně).

Sociální pojištění - vykonává takzvanou samostatnou výdělečnou činnost hlavní, týká se ho minimální vyměřovací základ pro hlavní činnost, i když si nevydělá nic, musí platit minimální zálohy (v roce 2012 je to 1 836 korun měsíčně).

Když si přivydělává samostatnou výdělečnou činností (živnost, podnikání podle zvláštních předpisů), musí podat přehled pro správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) a pro zdravotní pojišťovnu. Daňové přiznání by nemusel podávat, kdyby si vydělal méně než 15 000 korun za rok.

Zdravotní pojištění - pojistné za něj platí stát, netýká se ho minimální vyměřovací základ. Doplácí jen pojistné ze svého skutečného výdělku (13,5 procenta z poloviny zisku).

Sociální pojištění - vykonává samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, musí o tom doložit potvrzení o studiu (je součástí pokynů k vyplnění formuláře). Pokud měl v roce 2011 daňový základ (příjmy minus výdaje) nižší než 59 374 korun, neplatí pojistné a v dalším roce neplatí zálohy. Jestliže však měl v roce 2011 daňový základ vyšší než 59 374 korun, doplatí pojistné z vydělané částky (29,2 procenta z poloviny zisku) a v roce 2012 platí zálohy z vedlejší činnosti, minimálně 735 korun (maximálně 29 361 korun) měsíčně.

Když je pro něj příjem ze zaměstnání hlavní činností a přivydělává si samostatnou výdělečnou činností (živnost, podnikání podle zvláštních předpisů), musí podat přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu vždy, daňové přiznání jen tehdy, pokud si podnikáním vydělal víc než šest tisíc korun.

Zdravotní pojištění - pojistné už odvádí u zaměstnavatele, nemá stanoven minimální vyměřovací základ, doplácí jen pojistné ze svého skutečného výdělku (13,5 procenta z poloviny zisku). Zálohy platí podle toho, kolik si vypočte z výdělku v předchozím období.

Sociální pojištění  - vykonává takzvanou samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, musí doložit potvrzení od zaměstnavatele, že jeho hlavním zdrojem příjmů je zaměstnání (vydělal si alespoň 6 185 korun měsíčně v pracovním poměru, ze kterého se platí důchodové pojištění). Potvrzení je součástí pokynů k vyplnění formuláře. Pokud měl v roce 2011 daňový základ (příjmy minus výdaje) nižší než 59 374 korun, neplatí pojistné a neplatí v roce 2012 zálohy. Pokud měl v roce 2011 daňový základ vyšší než 59 374 korun, doplatí pojistné z vydělané částky (29,2 procenta z poloviny zisku) a v roce 2012 platí zálohy z vedlejší činnosti, minimálně 735 korun měsíčně.

Pokud si přivydělává samostatnou výdělečnou činností (živnost, podnikání podle zvláštních předpisů), musí vždy podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. U příjmu do 15 000 korun za rok nemusí podávat daňové přiznání. 

Zdravotní pojištění - pojistné za něj platí stát, nemá stanoven minimální vyměřovací základ, doplácí jen pojistné ze svého skutečného přivýdělku (13,5 procenta z poloviny zisku). Zálohy platí podle toho, kolik si vypočte z výdělku v předchozím období.

Sociální pojištění - vykonává takzvanou samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, nemusí o tom dokládat potvrzení. Pokud měl v roce 2011 daňový základ (příjmy minus výdaje) nižší než 59 374 korun, nedoplácí pojistné a neplatí zálohy, přehled pro ČSSZ však podat musí. Jestliže měl v roce 2011 daňový základ vyšší než 59 374 korun, doplatí pojistné z vydělané částky (29,2 procenta z poloviny zisku) a v roce 2012 platí zálohy z vedlejší činnosti, minimálně 735 korun měsíčně.

Když rodič není zaměstnán, stará se o malé dítě a přivydělává si samostatnou výdělečnou činností (živnost, podnikání podle zvláštních předpisů), musí odevzdat přehledy pro pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Pokud má příjem nižší než 15 tisíc korun za rok, nemusí podávat daňové přiznání. 

Zdravotní pojištění - protože celodenně pečuje o dítě do sedmi let (případně o dvě děti do 15 let), nemá stanoven minimální vyměřovací základ, zaplatí jen pojistné ze svého skutečného výdělku (13,5 procenta z poloviny zisku). Zálohy platí podle toho, kolik si v předchozím roce vypočetl ze skutečných příjmů. 

Sociální pojištění - vykonává takzvanou samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, nemusí o tom dokládat žádné potvrzení. Pokud měl v roce 2011 daňový základ (příjmy minus výdaje) nižší než 59 374 korun, nedoplácí pojistné a neplatí zálohy. Jestliže měl v roce 2011 daňový základ vyšší než 59 374 korun, doplatí pojistné z vydělané částky (29,2 procenta z poloviny zisku) a v roce 2012 platí zálohy z vedlejší činnosti, minimálně 735 korun měsíčně.

Minimální povinné zálohy

Zdravotní pojištění

  • Kdo je pouze OSVČ, platí 1 697 Kč měsíčně.
  • Přivýdělky zaměstnanců, rodičů vychovávajících děti (jedno dítě do 7 let či dvě děti do 15 let), důchodců, studentů... jsou od minimální zálohy osvobozeni, platí 13,5 % z půlky skutečného zisku, další rok se vypočtou zálohy podle zisku v roce předchozím.

Sociální zabezpečení

  • OSVČ hlavní 1 836 Kč měsíčně
  • OSVČ vedlejší 735 Kč měsíčně
  • OSVČ vedlejší, která neměla v roce 2011 zisk vyšší než 59 374 Kč, neplatí nic. V roce 2012 bude tato hranice 60 329 korun.

Kam a dokdy přehledy odevzdat a uhradit nedoplatek

Vyplněné formuláře můžete buď osobně odnést do podatelny na pobočky zdravotní pojišťovny a okresní správy sociálního zabezpečení (je dobré nechat si zde potvrdit přijetí), nebo je poslat doporučeně poštou. Kdo má elektronický podpis, může přehledy podat elektronicky. Další možností je poslat formuláře přes datovou schránku.

Kdo podával daňové přiznání sám, má čas na doručení přehledů do 2. května 2012. Kdo nemá povinnost podávat daňové přiznání (třeba proto, že měl nízké příjmy), u zdravotního pojištění už lhůtu prošvihl (byla do 10. dubna), u sociálního pojištění má čas do 31. července 2012.

Komu zpracovává daně poradce, má sice ještě tři měsíce čas, ale stejně tak jako finančnímu úřadu i zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení to musí do konce dubna ohlásit. Dokládá se například kopií plné moci, kterou dáváte na finanční úřad. Termín pro odevzdání se mu pak posune na 1. srpen 2012.

Když odevzdáte přehledy a vznikne vám nedoplatek, máte přesně osm dní na jeho úhradu. Například když podáte přehled ve čtvrtek 12. dubna, nedoplatek musíte uhradit  do 20. dubna. Když využijete hraničního termínu odevzdání (2. května), zaplatit musíte do 10. května. Komu zpracovává daně daňový poradce, má rovněž tříměsíční odklad.

Jaké sankce hrozí, když nezaplatíte včas

Pokud neuhradíte doplatek pojistného včas, je penále 0,05 procenta z dlužné částky za každý den prodlení. Penále vám ale předepíší, až když jeho výše překročí 100 korun v kalendářním roce. Takže ten, kdo například včas neuhradí doplatek ve výši 2 000 korun, má stanovené penále ve výši 1 koruny za každý den prodlení. Penále by se tak předepsalo až po více než třech měsících (100 dnech) prodlení.

Když přehled vůbec neodevzdáte, hrozí vám pokuta až 50 tisíc korun u zdravotní pojišťovny a až 20 tisíc korun u správy sociálního zabezpečení. Jestliže oběma institucím neoznámíte, že jste začali podnikat, hrozí vám u každé pokuta 10 000 korun.

Finance.iDNES.cz radí

Víte, že investiční doporučení na růst kurzu dolaru tu byla už před rokem?

Další rady k nezaplacení

Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Zaplaťte daň z nemovitosti. Stát posílá výzvy nově i po e-mailu

Termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí se blíží. Nejpozději do 19. května 2017 by vám měla do schránky dorazit složenka a výzva k uhrazení. Zaplatit daň...  celý článek

Ilustrační snímek
Podnikáte a řešíte, jak zdanit příjmy? Modelový návod vám to usnadní

Jestliže podnikáte, nebo si podnikáním přivyděláváte při zaměstnání, musíte podat daňové přiznání sami. Přinášíme další modelový návod, který vám tuto práci...  celý článek

Ilustrační snímek
Za chyby se platí: nejčastější prohřešky při přiznání daně z příjmu

Vyplnit daňové přiznání bez jediné chybičky nezvládne každý. Za chyby přitom nese odpovědnost každý daňový poplatník. Na co si dát pozor a jak postupovat, když...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

Volební preference STEM: ANO posiluje, podpora ČSSD spadla pod 10 %
Volební preference STEM: ANO posiluje, podpora ČSSD spadla pod 10 %

Necelý týden před volbami dál posilují preference hnutí ANO. Raketový nárůst zaznamenala SPD. Rostou také Piráti. Naopa... celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.