Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Problémům se splácením hypotéky lze předejít. Poradíme vám jak

aktualizováno 
Na případný problém se splácením hypotéky se připravte dopředu. Sjednejte si pojištění schopnosti splácet. Ve chvíli, kdy se dostanete do problémů, se nevyplatí dělat "mrtvého brouka". Musíte jednat.
Ilustrační foto

Ilustrační foto | foto: Profimedia.cz

Banky vám ve většině případů vyjdou vstříc. Můžete si snížit splátky či na určitou dobu přestat splácet.

Když se pro hypotéku rozhodujeme, činíme tak s přesvědčením, že náš rodinný rozpočet splátky unese po celou dobu splácení. Málokdo si však uvědomí, že může nastat jakákoliv neočekávaná situace, která má za následek, že splátka bude najednou nad jeho možnosti.

Možností je několik

Nejlepší je se na možnou platební neschopnost připravit předem, a to sjednáním pojištění schopnosti splácet. Toto pojištění nabízí většina hypotečních bank, které spolupracují s partnerskými pojišťovnami. Některé banky striktně vyžadují uzavřít si je při podpisu smlouvy o úvěru, resp. nejpozději do šesti měsíců od jejího podpisu. V případě, že pojištění sjednáno nemáte a do problémů se dostanete v průběhu splácení hypotéky, můžete si po dohodě s bankou splátky na určitou dobu odložit, případně si je snížit.

Do splátek hypotéky zahrňte i pojistné

Odborníci radí myslet na možné důsledky platební neschopnosti již při úvahách o výši měsíčních splátek a zahrnout do nich i předpokládanou výši měsíčního pojistného, které bude krýt případná rizika neschopnosti splácet úvěr. Mezi rizika, proti kterým se lze pojistit, patří především ztráta zaměstnání, pracovní neschopnost, úmrtí či plná invalidita. Banky všechna tato rizika pokrývají a většinou nabízejí pojistné produkty, které jednotlivá rizika kombinují. Na klientovi pak je, proti kterým se pojistí.

Pojištění schopnosti splácet kryjící zmíněná rizika mají v nabídce kromě mBank, Volksbank a Wüstenrot hypoteční banky všechny banky poskytující hypotéky. U Komerční banky se pojistíte pouze pro případ smrti a trvalé invalidity.

Zástupci bank uvádějí, že je vhodné uzavřít pojištění při podpisu úvěrové smlouvy. Některé banky, jako např. Česká spořitelna, GE Money Bank, Hypoteční banka či Raiffeisenbank, to umožňují i v průběhu splácení hypotéky.

Klienti ČSOB, Poštovní spořitelny a UniCredit Bank mají na rozmyšlenou, zda pojištění uzavřít, či ne, šest měsíců od podpisu úvěrové smlouvy a klientům LBBW Bank to je umožněno pouze při uzavření smlouvy.

I přesto, že měsíční splátka úvěru je navýšena o nezanedbatelnou částku pojistného, máte jistotu, že po zhruba dvanáct měsíců bude za vás splátky hradit pojišťovna. Navíc máte možnost dostat od banky výhodnější úrokovou sazbu hypotéky.

rizika, proti kterým se můžete pojistit

Ztráta zaměstnání - na základě výpovědi zaměstnavatele. Nevztahuje se na výpověď danou klientem nebo ukončením pracovního poměru dohodou.

Pracovní neschopnost - z důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu

Úmrtí, trvalá invalidita

Nezaměstnaným pojišťovna uhradí až 12 splátek

V současné době velmi obávané riziko, které by mohlo mít nepříjemné důsledky při splácení hypotéky, je ztráta zaměstnání. I proti ní je možné se pojistit. Podmínkou pro to, aby pojišťovna za klienta hradila měsíční splátky, je výpověď daná zaměstnavatelem. Nejdéle pojišťovna uleví od dvanácti po sobě jdoucích splátek, v případě sjednané hypotéky u GE Money Bank a LBBW Bank pouze od šesti.

Aby nedocházelo k pojistným podvodům, sjednává se u tohoto pojištění karenční lhůta, tedy doba od uzavření pojistné smlouvy, po kterou nemá klient nárok na pojistné plnění, ve většině případů je to 90 dnů od podpisu úvěrové smlouvy. Banky též vyžadují klientovu registraci na úřadu práce po jimi stanovenou dobu a pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Pojištění schopnosti splácet z důvodu ztráty zaměstnání

Banka Po kolika dnech registrace
na ÚP začne pojišťovna platit
Jakou výši měsíční
splátky platí 
Měsíční poplatek
za pojištění
Česká spořitelna po 60 dnech celou měsíční splátku od 0,0426 % do 0,0473 % z výše
poskytnutého úvěru*
ČSOB
Hypoteční banka
Poštovní spořitelna
po 40 dnech max. 25 000 Kč za jednu splátku individuálně
GE Money Bank  po 60 dnech max. 55 555 Kč za jednu splátku 6,99 % z výše měsíční splátky**
LBBW Bank  po 60 dnech max. 55 555 Kč za jednu splátku banka neuvedla
Raiffeisenbank  po 60 dnech celou měsíční splátku cca 5 % z výše měsíční splátky úvěru 
UniCredit Bank  banka neuvedla 0,0585 % z počáteční výše úvěru**

Zdroj: banky
Poznámka: ÚP = úřad práce, * záleží na zvolené kombinaci pojištěných rizik, ** v případě pojištění všech rizik

Již po po měsíci neschopnosti za vás pojišťovna zaplatí splátku úvěru

Je-li klient pojištěn i proti riziku pracovní neschopnosti, bude za něj pojišťovna hradit měsíční splátky po uplynutí pojišťovnou stanovené minimální délky trvání pracovní neschopnosti. Zároveň je nutné mít pojistnou smlouvu uzavřenu po určitou dobu, většinou jeden měsíc. Od splátek se vám uleví zhruba po celých 12 měsíců.

Pojištění schopnosti splácet z důvodu pracovní neschopnosti

Banka Po kolika dnech pracovní neschopnosti
začne pojišťovna platit
Jakou výši měsíční
splátky platí 
Měsíční poplatek za pojištění
Česká spořitelna po 60 dnech celou měsíční splátku od 0,03 % do 0,0473 % z výše
poskytnutého úvěru*
ČSOB
Hypoteční banka
Poštovní spořitelna
po 60 dnech max. 25 000 Kč za jednu splátku individuálně dle výše měsíční splátky
GE Money Bank  po 60 dnech max. 55 555 Kč za jednu splátku od 4,99 % do 6,99 % z výše měsíční splátky*
LBBW Bank  po 30 dnech max. 55 555 Kč za jednu splátku banka neuvedla
Raiffeisenbank  po 60 dnech celou měsíční splátku individuálně podle věku klienta a denní dávky
UniCredit Bank  banka neuvedla od 0,035 % do 0,0585 % z počáteční výše úvěru*

Zdroj: banky
Poznámka: * záleží na zvolené kombinaci pojištěných rizik

V případě úmrtí klienta pojišťovna uhradí nesplacenou část úvěru

Trvalá invalidita či úmrtí klienta patří k nejzávažnějším rizikům pro nesplácení hypotéky. U většiny bank se lze při podpisu smlouvy o úvěru proti nim pojistit. Podmínky placení pojistného jsou prakticky shodné u všech bank.

Je-li po určité pojišťovnou dané minimální době trvání pojistné smlouvy klientovi přiznána plná invalidita, pojišťovna za klienta uhradí 12 měsíčních splátek. Pokud je plná invalidita po roce trvání potvrzena, pojišťovna uhradí zbývající část dluhu.

V případě úmrtí pojišťovna uhradí nesplacenou část úvěru, maximálně však do výše pojistné částky dle příslušné pojistné smlouvy.

Některé banky si určují maximální výši pojistného plnění, např. u GE Money Bank se jedná v obou případech (invalidita i úmrtí) o 3,5 milionu korun.

Nemáte-li na splátky, ihned kontaktujte banku

Nechcete-li, případně nemáte-li již možnost se proti platební neschopnosti pojistit, není nic ztraceno. Na výběr máte stále ještě ze dvou možností. Po dohodě s bankou můžete snížit své měsíční splátky, čímž pochopitelně dojde k prodloužení doby splatnosti hypotéky. Nebo se můžete dohodnout na dočasném odkladu splátek.

V každém případě, pokud se do problémů se splácením dostanete, je nezbytně nutné ihned kontaktovat banku a daný problém s bankou řešit. Jednání je pak snazší. "Pokud klient prokáže ochotu svou situaci řešit, pak společně jistě najdeme řešení výhodné pro obě strany," uvedla Irena Zatloukalová z ČSOB, čímž potvrdila stanovisko všech oslovených bank.

Odklad splátek úvěru

Pokud svou zhoršenou finanční situaci řešíte včas, máte šanci se s bankou domluvit na dočasném přerušení splácení úvěru, tedy odložit své pravidelné měsíční splátky. Kromě GE Money Bank a LBBW Bank je dohoda možná se všemi bankami. Většina z nich přistupuje ke každému případu individuálně. Počítejte však s tím, že ne vždy budete moci odložit celou měsíční splátku, často je odklad možný pouze u splátek jistiny, úroky budete povinni hradit i nadále.

Banka Odklad splátek Počet měsíců přerušení Poplatek
Česká spořitelna individuálně, lze odložit celou splátku nebo jen jistinu až 6 měsíců* 1 999 Kč za každé období fixace
ČSOB
Hypoteční banka
Poštovní spořitelna
odklad splátek jistiny individuálně individuálně
Komerční banka individuálně, lze odložit celou splátku nebo jen jistinu Flexibilní hypotéka - až 3 měsíce
běžná hypotéka - až 6 měsíců
2 000 Kč
Raiffeisenbank  individuálně, lze odložit celou splátku nebo jen jistinu 6 měsíců** 3 000 Kč
UniCredit Bank  odklad splátek jistiny 6 měsíců*** 2 000 Kč
Wüstenrot hypoteční banka odklad splátek jistiny 6 měsíců 1 000 Kč

Zdroj: banky
Poznámka: *v případě sjednané služby "Přerušení splácení" u Ideální hypotéky, **po dobu trvání úvěru může přerušit až 3x, ***max. 2x za celou dobu trvání úvěru

Snížení měsíčních splátek hypotéky

Dalším možným řešením, jak ulevit napjatému rodinnému rozpočtu, je snížení splátek úvěru, resp. prodloužení splatnosti hypotéky. Kromě GE Money Bank a LBBW Bank jsou banky o této možnosti připraveny s vámi jednat. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu smluvních podmínek, připravte se na poplatek.

Banka Poplatek
Česká spořitelna Ideální hypotéka - 1 999 Kč za každé období fixace
jinak - jednorázově 5 000 Kč
ČSOB
Hypoteční banka
Poštovní spořitelna
individuálně
Komerční banka Flexibilní hypotéka - bez poplatku
běžná hypotéka - 2 000 Kč
Raiffeisenbank  3 000 Kč
UniCredit Bank  2 000 Kč
Wüstenrot hypoteční banka 1 000 Kč

Zdroj: banky
Nejčtenější

Proč jsou kanály kulaté? Obvyklé i nezvyklé otázky padající u pohovorů

Ilustrační snímek

Při pracovním pohovoru čelí uchazeči různým otázkám personalistů. Třeba dotaz „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“...

Zažil úspěch i pád. Dnes mluví o renesanci podnikání se zážitky

Jan Hájek

Před deseti lety založil firmu na zážitky. Lidem nabízí lety balonem, jízdu v rychlém autě, adrenalin ve větrném tunelu...Kvíz: volno na svatbu či stěhování. Kdy ho musí firma proplatit?

Ilustrační snímek

Pokud jste zaměstnaní, pak určitě víte, že máte nárok na dovolenou. Jak je to ale v případech, kdy do práce nemůžete...

Automobilky přitvrzují. Ceny aut letí nahoru

Zdražování aut

Možná jste si toho všimli sami, pokud uvažujete o koupi auta a sledujete ceníky. V některých se najednou objevily vyšší...

Tři osvědčené zásady, jak se vyhnout pracovnímu stresu z termínů

Ilustrační snímek

Stresuje vás, že máte před sebou úkol s pevně stanoveným termínem, o kterém víte, že je šibeniční? Nebo se umíte...

Další z rubriky

Do několika měsíců zdraží spotřební a hypoteční úvěry, míní odborníci

Ilustrační snímek

Centrální banka na začátku srpna vůbec poprvé od roku 2008 zvýšila základní úrokové sazby. Tímto svým krokem zdražila...

Sazby hypoték začínají růst, zatím jen pomalu. Aktuality z bank

Ilustrační snímek

Česká národní banka zvýšila úrokové sazby a hned se strhl hypoteční poplach. Bude se zdražovat? Bude. Ale nijak...

Hypotéky o prázdninách přešlapovaly, některé banky už zdražují

Ilustrační snímek

O prázdninách přešlapovaly hypoteční úvěry s cenami prakticky na místě. Průměrná úroková sazba v srpnu nepatrně klesla,...

Další nabídka

Kurzy.cz

Co pošle bitcoin do stratosféry?
Co pošle bitcoin do stratosféry?

Kdo dnes neinvestuje do bitcoinu nebo jiné kryptoměny, jako kdyby nebyl. Ne každý chce investovat do něčeho, čemu neroz... celý článekNajdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.