Profil produktu: stavební spoření HYPO stavební spořitelny

  9:23aktualizováno  9:23
Dnes se podrobně podíváme na stavební spoření HYPO stavební spořitelny. Jaké nabízí produkty, podmínky spoření a úvěrů, čím je jedinečný její produkt NADSTANDARD a jaké jsou její hlavní výhody a nevýhody.
HYPO stavební spořitelna byla založena 24. června 1994, svou činnost zahájila 1. října téhož roku. Jejími akcionáři jsou HypoVereinsbank CZ a.s. (60,00%) a německá stavební spořitelna VEREINSBANK VICTORIA Bauspar AG (40,00%). Jako jediná stavební spořitelna nabízí HYPO klientům poněkud odlišný produkt pojmenovaný NADSTANDARD, který se svými speciálními prvky poněkud liší od všech ostatních produktů stavebního spoření na českém trhu. Tak jako v některých jiných spořitelnách se také zde chystá změna produktů: pravděpodobně od podzimu dojde především ke snížení úrokových sazeb z vkladů.


Produkty

HYPO stavební spořitelna nabízí dva různé produkty: CL tarif – STANDARD a CMW tarif NADSTANDARD. Pro oba platí, že se zde vůbec nerozlišují „varianty“ spoření (např. rychlá, standardní, pomalá…) tak jak je to obvyklé u ostatních spořitelen. Znamená to, že vzorec pro výpočet hodnotícího čísla neobsahuje žádný koeficient, který by zohledňoval rychlost varianty.
HYPO také na rozdíl od ostatních spořitelen nenabízí klientům žádné další speciálně zaměřené produkty, jako jsou např. zvýhodněný tarif pro mladé lidi, program určený pro obnovu bytových fondů či opravy panelových domů, speciální zvýhodněné překlenovací úvěry určené pro privatizace.
CL tarif je obvyklé stavební spoření, obdoba produktů ostatních stavebních spořitelen. Vzhledem k tomu je možná trochu překvapující, že tento vlastně „normální“ produkt HYPO vlastně ani moc neprodává, respektive že klienti dávají ve většině případů přednost NADSTANDARDU. Proto spořitelna uvažuje také o tom, že CL tarif bude úplně zrušen – jisté to ale zatím není.

CMW tarif NADSTANDARD obsahuje některé zajímavé možnosti, které si nyní popíšeme.

1/ zajímavost tarifu NADSTANDARD
Hned na začátku se klient musí rozhodnout, jaký zaplatí poplatek za uzavření smlouvy. Může si vybrat buď standardní 1% z cílové částky, nebo zvýšený poplatek 1,6 % cílové částky. Druhá dražší možnost, tedy „NADSTANDARD 1,6“ mu přinese tyto výhody:
 • Pokud nebude čerpat úvěr, získá dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši 1% cílové částky – větší část zaplaceného poplatku mu tedy bude na konci spoření vlastně vrácena
 • Pokud bude čerpat úvěr ze stavebního spoření, předplatí si poplatkem 1,6% možnost bezplatného zvýšení tzv. přidělované částky až na dvojnásobek ve smlouvě sjednané cílové částky
Z toho vyplývá, že zaplacením vyššího poplatku účastník spořitelně vlastně jakoby půjčí na začátku smluvního vztahu své peníze a ona mu je na konci „vrátí“. Kdybychom si chtěli uzavřít stavební spoření na cílovou částku 300 000 Kč u jiné spořitelny, standardně zaplatíme za uzavření smlouvy 3000 Kč. U NADSTANDARDu 1,6 zaplatíme poplatek 4 800 Kč. Když nakonec čerpat úvěr nebudeme, dostaneme 3 000 Kč zpět, poplatek nakonec bude tedy pouze 1 800 Kč. Ušetříme tak na poplatku 1 200 Kč. Pokud budeme čerpat úvěr a využijeme možnost zvýšit si celkově přidělenou částku zadarmo na dvojnásobek, budeme mít k dispozici 600 000 Kč: za to bychom standardně zaplatili 6 000 Kč, takže opět ušetříme 1 200 Kč. Takto je třeba uvažovat při volbě výše poplatku a cílové částky. Zda se nám tato varianta vyplatí více či méně záleží také na tom, jak vysoká bude během let našeho spoření inflace.

Důležité je ale při těchto úvahách mít na paměti také to, že přestože tento produkt vypadá na první pohled tak flexibilně, co se týče volby výše cílové částky, opak je pravdou. Všeobecné obchodní podmínky sice možnost zvýšení CČ připouštějí (čl. V, odst. 5), ale podle slov pracovníků HYPO spořitelny v praxi platí následující: U NADSTANDARu 1 vůbec nelze dodatečně zvýšit ve smlouvě stanovenou cílovou částku, u NADSTANDARu 1,6 ji lze zvýšit maximálně právě na dvojnásobek. Více ne. Dokonce není jisté, zda se vám toto zvýšení podaří v případě, že nebudete chtít čerpat úvěr, ale pouze spořit. Prý toto HYPO spořitelna povoluje pouze jako určitou benevolenci ze své strany, ale v budoucnu to tak již být nemusí. Jistě není dobré, když se pracovníci spořitelny neshodnou na pro klienta zcela jasné odpovědi.


2/ zajímavost tarifu NADSTANDARD
Další ojedinělou možností je získání řádného úvěru ze stavebního spoření ještě předtím, než je dosaženo spořitelnou vyžadovaného minimálního hodnotícího čísla. Klient si totiž může předčasně zažádat o tzv. "přidělení úvěru volbou". Stačí, když má naspořeno 40% cílové částky. Pokud to stihne např. do 18 měsíců od podpisu smlouvy, může tak získat úvěr ze stavebního spoření již za 24 měsíce – tato dvouletá lhůta je určena jako minimální zákonem o stavebním spoření. Možnost přidělení volbou platí pro tarif NADSTANDARD obecně, tedy nezáleží na tom, zda byl zvolen poplatek 1,6% nebo jen 1%.
Hodnotící číslo – a to platí u všech spořitelen – vlastně oceňuje „spořicí výkon“ účastníka stavebního spoření, tedy jak pilně spoří nebo naopak nespoří a jak se svými penězi podílí více či méně na tvorbě společného fondu stavebního spoření, který je vytvářen z vkladů účastníků a jsou z něj poskytovány úvěry. Rovnováha mezi tím, co účastník do tohoto fondu vloží (úspory) a tím co dostane (úvěr) musí být a to platí i pro přidělení úvěru volbou. Proto pokud klient tuto možnost využije, může mu být výše úvěru snížena nebo naopak splátky úvěru zvýšeny.


Přehled produktů HYPO a jejich parametrů:

tarifpoměr úspory / úvěr

(v % z CČ)

 pravidelná měsíční splátka úvěru 

(v % CČ)

maximální doba splácení úvěru

(roky + měsíce)

výše minimálního měsíčního vkladu

(v % z CČ)

CL - standard45 / 550,60%  cílové částky10 + 90,5
CMW - Nadstandard 1,640 / 601% úvěrového dluhu11 + 20,3
CMW - Nadstandard 140 / 601% úvěrového dluhu11 + 20,3Úrokové sazby, úvěry a překlenovací úvěry - pro tarif NADSTANDARD

Vklady účastníka jsou úročeny sazbou 2%. Pokud se ale zřekne úvěru ze stavebního spoření, získá za to dodatečné úrokové zvýhodnění od počátku trvání smlouvy ve výši 3% p.a. – tzv. věrnostní prémii. Celkově tedy budou jeho úspory úročeny sazbou 5% p.a. Podmínkou je, že smlouva existovala nejméně 5 let, že roční vklady odpovídaly nejméně dohodnutým pravidelným vkladům (stanoveno je, že minimální měsíční vklad činí 0,3 % cílové částky) a že zůstatek na účtu činí nejméně 20 000 Kč. V tomto ohledu je HYPO spořitelna dnes nejlepší na trhu, bohužel i zde dojde zanedlouho ke snížení sazby.
Tomu, kdo chce čerpat úvěr ze stavebního spoření, stačí když naspoří 40% cílové částky. Úvěr je úročen výhodnou sazbou 5%.
Co se týká poplatků za úvěry, poskytnutí úvěru ze stavebního spoření je zdarma, za překlenovací úvěr se platí celkem vysoký poplatek 2% z výše úvěru, minimálně však 200 Kč.

Překlenovací úvěr: Vzhledem k tomu, že tarif NADSTANDARD umožňuje přidělení úvěru volbou, HYPO se příliš nezabývá překlenovacími úvěry. V současnosti nabízí zájemcům pouze jeden typ meziúvěru nazvaný HYST 1. Aby byl poskytnut, je třeba naspořit celých 40% cílové částky, výše překlenovacího úvěru musí být minimálně 75 000 Kč. Poskytnutím meziúvěru se klient vzdává další možnosti přidělení řádného úvěru volbou. Úrokové sazby překlenovacích úvěrů se pohybují v rozmezí 6,5 – 9,5%.

Požadované zajištění úvěrů: žádné zajištění není vyžadováno pouze pro výši úvěrového dluhu do 25 000 Kč, což je velmi málo. Pro vyšší částku úvěru již účastník musí mít alespoň jednoho ručitele. Nad 300 000 Kč je vyžadována zástava nemovitosti.

Pokud vás zajímají informace o tarifu CL, podívejte se do profilu stavebních spořitelen na našich stránkách.


Výhody a nevýhody

Jak jsme si již řekli na začátku, HYPO spořitelna prodává především svůj tarif CMW – NADSTANDARD. Proto i v závěrečném shrnutí výhod a nevýhod, které lze najít u HYPO v porovnání s ostatními stavebními spořitelnami, se zaměříme pouze na tarif NADSTANDARD:

Výhody:
 • Ze všech spořitelen v současnosti nejvyšší úroková sazba pro úročení vkladů: 5% p.a. pro účastníka, který si nebere úvěr a splní předepsané podmínky (i zde však brzy dojde ke snížení této sazby)
 • Možnost přidělení úvěru volbou, tedy bez nutnosti docílit stanovené minimální hodnotící číslo
 • Úvěr je úročen sazbou pouze 5%
 • Maximální výše úvěru ze stavebního spoření dosahuje až 60% cílové částky
 • Nulový poplatek za poskytnutí řádného úvěru za stavebního spoření
 • Nízké požadavky na bonitu (úvěruschopnost) klienta v případě řádného úvěru ze stavebního spoření
 • Minimální měsíční vklad, který je třeba spořit, je pouze 0,3% cílové částky (v ostatních spořitelnách bývá ve výši 0,5%)
Kdo si zvolí poplatek za uzavření smlouvy ve výši 1,6% cílové částky, získá navíc tyto výhody:
 • Dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši 1% cílové částky, pokud se zřekne úvěru ze stavebního spoření
 • Možnost požádat o bezplatné zvýšení cílové (resp. přidělované) částky až na dvojnásobek, pokud bude čerpat úvěr ze stavebního spoření

Nevýhody:
 • Nelze dodatečně zvýšit cílovou částku: při volbě poplatku 1% tato možnost není vůbec, při volbě poplatku 1,6% lze zvýšit cílovou částku maximálně na dvojnásobek
 • Ze všech spořitelen nejnižší částka úvěru, kterou HYPO poskytne účastníkovi bez jakéhokoli zajištění (pouze 25 000 Kč)
 • Ze všech spořitelen nejvyšší koeficient životního minima při zkoumání bonity (úvěruschopnosti) klienta v případě překlenovacího úvěru
 • Vyšší poplatek za poskytnutí překlenovacího úvěru
 • Nenabízí žádné překlenovací úvěry, u kterých by stačilo naspořit nižší část cílové částky
 • V případě, že klient provede změnu smlouvy (např. sníží nebo rozdělí cílovou částku), musí si počkat na přidělení cílové částky (řádného úvěru ze stavebního spoření) 12 měsíců
 • Žádné speciální programy, např. sleva za uzavření smlouvy pro mladé lidi, žádné doplňkové akce pro klienty, např. slevové karty
 • Horší dostupnost bezplatné telefonické info-linky – viz náš test zelených linek

Jelikož vám postupně přineseme i profily ostatních stavebních spořitelen, budete si je pak moci vzájemně porovnat. Pokud nechcete čekat, navštivte naši sekci stavebního spoření a využijte pro srovnání jednotlivých produktů nejlépe Rychlý přehled.Jaké máte zkušenosti se stavebním spořením HYPO stavební spořitelny? Jste s jejími produkty a službami spokojeni nebo ne? Kterou stavební spořitelnu považujete za nejlepší a proč? Podělte se s námi o své názory.

Autor:

Nejčtenější

Dovolená se bude počítat jinak, říká expertka na pracovní právo

Petra Sochorová, expertka na pracovní právo

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje změny v čerpání dovolené. Nová úprava dovolených má platit od půlky...

Je králem vlašáku, letos počítá s tržbami kolem 30 milionů korun

Miroslav Volařík se letos stal už potřetí Vinařem roku.

Titul Vinař roku získal před nedávnem Miroslav Volařík z Mikulova. Soutěž vyhrál už potřetí. Přestože letos počítá s...

Roste nám obrat, brzdí nás však nedostatek lidí, říká personalistka

Monika Rousová, personální ředitelka společnosti 2N Telekomunikace

Trh práce kolabuje, nejsou na něm téměř žádní volní uchazeči o zaměstnání. Nezaměstnanost v Česku je přitom na novém...

Úroky na spořicích účtech rostou, zatím pomalu. Sonda v 15 bankách

Ilustrační snímek

Rostou úroky. Zatím to sice není o procenta ročně, ale jistý vzestup se pozorovat dá. A očekávání jsou mírně...

Co dělají úspěšní zakladatelé firem jinak. Devět kroků na výsluní

Ilustrační snímek

Založit firmu a dovést ji k úspěšnému rozvoji je často náročnější než řídit zavedený podnikový kolos. V čem se jednání...

Další z rubriky

Zájem o hypotéky klesá, úrokové sazby stagnují

Ilustrační snímek

V červenci o hypoteční úvěry nebyl valný zájem. Oproti červnu bylo v sedmém měsíci letošního roku uzavřeno o 2 014...

Jak se říjnové zpřísnění pravidel u hypoték dotkne daní?

Ilustrační snímek

Pořídit si nový byt či dům za hotové je pro naprostou většinu rodin nereálné. Pro řadu lidi je proto hypotéka jasnou...

Refinancování hypotéky: přísnějších pravidel se bát nemusíte

Ilustrační snímek

Vaše hypotéka běží. Fixaci máte třeba až za rok. Přemýšlet o případné změně můžete ale již teď. Domluvit se s jinou...

Česká koruna v pesimistickém stínu

Česká koruna v pesimistickém stínu

Kurzy.cz Česká národní banka věří, že za rok bude kurz koruny 24,40 EUR/CZK. Podle banky začne měna posilovat, protože globální ...

Najdete na iDNES.cz