Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Těžké časy pro poradce

aktualizováno 
Pro mnoho poradců budou následující dny dobou strachu o vlastní existenci. Připravované nové podmínky pro pojišťovací makléře (nebo nově pojišťovací zprostředkovatele), kteří budou muset doložit odborné vzdělání a vykonat zkoušku, se výrazně dotknou více jak 30 tisíc pojišťovacích agentů. Dalším poradcům, tentokrát těm, kteří nabízejí a zprostředkovávají nákup a prodej akcií a podílových listů, se rychle zkracuje doba, která jim zbývá na to, aby získali registraci Komise pro cenné papíry. Co tato registrace obnáší, jak se dotkne poradců a co od ní mohou očekávat investoři a občané?

Registrace podle § 45a zákona o cenných papírech se v několika ohledech podobá novým podmínkám pro pojišťovací zprostředkovatele (tak, jak byly schváleny vládou do připravovaného zákona o zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a činnosti samostatných likvidátorů pojistných událostí). Např. odborná příprava, a povinnost registrace jsou v obou případech stejné. Najdeme však i případy, kde se obě úpravy liší. Jako příklad uveďme povinné pojištění pojišťovacích agentů, které však bylo v případě zprostředkovatelů investičních služeb zrušeno. (Informace o nových podmínkách pro pojišťovací agenty naleznete v článku: Skončí v Čechách pojišťovací agenti?).

 

11. července končí přechodné období, které měly osoby vykonávající činnost podle § 45a (konkrétně: přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů) na to, aby získaly registraci a/nebo uvedly stav do souladu s platným zákonem. Jedná se o služby jako např. uzavírání rámcových smluv, komunikace mezi zákazníkem a poskytovatelem (osobně, telefonicky, pomocí internetu) a poskytování informací o investičních produktech, službách a nabídkách,… Podle jiného hlediska se v podstatě jedná o situace, kdy zprostředkovatel získá za uzavření nebo sjednání smlouvy provizi. Všichni, kdo budou chtít i nadále poskytovat takovéto služby budou muset být registrováni na Komisi pro cenné papíry.

 

Investiční instrumenty, které jsou předmětem § 45a:

 ·      Akcie

 ·      Dluhopisy

 ·      Podílové listy

Co "agenti" nemohou:

 ·      Přijímat nebo předávat listinné CP

 ·      Přijít do kontaktu s penězi zákazníka

Před přijetím nových ustanoveních § 45a zákona o cenných papírech (do zákona se dostaly novelou zákona o Komisi pro cenné papíry z července 2002) sice existovala registrace u KCP, ta v praxi fungovala tak, že registrována byla pouze společnost, která měla smlouvy s poradci. Poradci samotní, většinou živnostníci, již registrováni být nemuseli. (Seznam osob s registrací můžete nalézt na stránce KCP.)

 

Zpřísněné požadavky na kvalifikaci poradců

 

Nové požadavky na registraci jsou pro poradce mnohem přísnější, především co se týče jejich znalostí, zkušeností nebo „odborné přípravy“. Avšak registrace se netýká jen doložení kvalifikace. Při registraci musíte předložit množství dalších dokumentů. KCP má na vyřízení žádosti 30 dnů, sehnat si potřebné doklady k žádosti však zabere další dny, tudíž datem, kdy je nezbytné podat žádost tak, aby poradce mohl od 12. července „předávat a přijímat pokyny“, je týden začínající 26. květnem.

 

Co vše musí poradce na Komisi poslat? Základem je správně (pravdivě) vyplněný formulář, ke kterému je nutné přiložit fotokopii občanského průkazu, čestné prohlášení o způsobilosti k právním úkonům, výpis z rejstříku trestů a doklad z finančního úřadu o tom, že nemá daňové nedoplatky. Dále doklady, které se vztahují ke kvalifikaci žadatele. Tedy profesní životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo jiného dokladu o dokončení středoškolského nebo vysokoškolského studia a konečně doklad o kvalifikaci. Tu může poradci KCP uznat, pokud žadatel má „přiměřené zkušenosti“ anebo „odbornou přípravu“. Většina poradců nemá požadované zkušenosti (výkon funkce ve statutárních nebo dozorčích orgánech poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu, činnost makléře, auditora, či právní nebo vědecká praxe v problematice finančního trhu), proto bude muset projít odbornou přípravou. Zde je možné vidět největší přínos regulace, neboť odborná příprava zajišťuje, že každý poradce bude alespoň minimálně znát problematiku instrumentů, které (zprostředkovaně) nabízí.

 

Odbornou přípravu musejí poradci získat na školeních či odborných seminářích, které nabízejí buď samy společnosti, které zastřešují poradce, nebo další subjekty. Mezi nimi můžeme jmenovat např. Capital Consulting, Centrum moderního vzdělávání a další. KCP musí znát program a obsah těchto školení, aby posoudila jejich dostatečnost. Náplní seminářů by  mělo být několik témat ekonomických:

·          principy fungování finančních trhů,

·          investování (riziko versus výnos, likvidita, investiční horizont, diverzifikace, poplatky, zdanění,…)

·          kolektivní investování,

a poté témata zabývající se regulatorními aspekty:

·          § 45a zákona o cenných papírech (např.: rozsah oprávnění, požadavky na registrované osoby, povinnost informovat o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry,…),

·          postup při registraci.

Kdo všechno musí splňovat podmínky pro registraci? Jak je to se zaměstnanci, nebo s akcionáři společností?

 

V souvislosti s novou úpravou registrací osob podle § 45a vznikla nová asociace sdružující právě osoby s registrací – Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů České republiky (ARIZ). Ta jednak bude sama pořádat školení pro poradce, jednak bude reprezentovat své členy před Komisí pro cenné papíry. O ARIZu, jak hodnotíme jeho prospěšnost a jaké další sdružení a asociace nalezneme na domácím finančním trhu si můžete přečíst ve starším článku ZDE.   

 

Školení netrvají obvykle déle než tři „vyučovací“ dny, většinou jsou však pouze jednodenní. Jejich cena se pohybuje okolo dvou až tří tisíc. Z výše uvedeného vyplývá, že získat registraci podle § 45a bude pro poradce menší finanční zátěží než registrace pojišťovacích zprostředkovatelů, kde se počítá s poplatkem až 20 tis. Kč (samotná registrace je ze strany KCP bezplatná).

 

Povinnosti „agentů“

 

Kromě zmíněné registrace budou muset poradci dodržovat určité požadavky. Mezi ně patří vedení deníku o přijatých pokynech a další povinnosti, jako postupovat s odbornou péčí. Zde můžeme citovat metodiku KCP, která, alespoň v teorii, zavádí důležitou novinku: „u agenta se předpokládá , že je schopen jednat profesionálně, bez ohledu na to, zda v daném případě agent požadovanou znalost, kvalitu nebo informaci měl, postačuje, že ji jako poskytovatel investiční služby měl mít“. Toto je jeden ze základních bodů, který zajišťuje to, že poradce bude zodpovědný za to, že neposkytne informace, které jsou veřejně k dispozici a jsou potřebné pro posouzení výhodnosti investice. Poradce by měl zjistit zkušenosti investora a jeho záměry a poučit ho o všech možných rizicích. Deník agenta pak představuje základní kontrolní nástroj. V něm by měly být zaznamenány všechny pokyny, které poradce od klienta převzal, počty nakoupených cenných

ARIZ ČR - M. Gardavský, člen předsednictva a generální sekretář:

Stěžejní pro naši asociaci v oblasti vzdělávání registrovaných investičních zprostředkovatelů je systém „celoživotního“ vzdělávání, který pro své členy připravujeme. Odborná příprava požadovaná Komisí jako náhrada praxe je podle našeho názoru potřebná z hlediska hladkého přechodu investičních zprostředkovatelů z režimu „volného do režimu regulovaného“. Rozhodně nemůže nahradit velmi potřebný systém vzdělávání.
papírů,…případně u rámcových smluv s investičními společnostmi nejprve pouze místo, čas, kdy byla služba nabízena a identifikaci klienta. Později se musejí doplnit údaje o nakoupených podílových listech apod.

 

 

Dalším klíčovým bodem je odkaz na § 47b zákona o cenných papírech, podle kterého není možné používat nepravdivé nebo zavádějící informace, zamlčovat důležité skutečnosti nebo nabízet výhody, jejichž spolehlivost nelze zaručit – vzpomeňme si na vychvalování minulé výkonnosti fondů, s tím, že poradce zapomene dodat, že podílový fond není totéž co termínovaný vklad, tedy že výnos dosažený v minulosti nemusí být připsán v dalších letech.

 

Poslední, co zbývá dodat, jsou sankce, které může Komise uložit při zjištění nedostatků. Nejměkčí sankcí je „oznámení o zjištění nedostatku“, dále může Komise uložit pokutu až do výše 20 mil. Kč a konečně může registraci odejmout. Činnosti podle § 45a nelze vykonávat bez registrace. Komise může takovou činnost zakázat, ale především může osoby, které tak činí, pokutovat do stejné výše 20 mil. Kč. Doporučením pro investory zůstává zjistit si před spolehnutím se na rady poradců, zda je ten který zprostředkovatel registrován na KCP.

 

Pokud hledáte podrobné informace o investování do podílových fondů, navštivte naši specializovanu sekci ZDE

V současnosti má registraci podle § 45a 115 osob. Nicméně v horizontu měsíce KCP očekává tisíce nových žádostí o registraci. Počet registrovaných osob by mohl dosáhnou 20 až 30 tis. osob.

 

Zavedení registrace je jistě přínosem, nicméně kvalitu investičních poradců prověří až čas. Už nyní můžeme říci, že jedno školení nestačí k tomu, aby člověk fundovaně nabízel akcie nebo podílové listy. Důležité však je to, že registrace zavádí pojmy jako odborná, profesionální péče i do sféry „podomních“ poradců a lze tudíž posoudit, kdo nabízel produkty neoprávněně nebo zavádějícím způsobem a lze takové lidi sankcionovat.

 

Nicméně, stále bude důležitá znalost finančních trhů a produktů u samotných investorů. Česká republika není v tomto ohledu na předním místě, nicméně KCP a další účastníci trhu se snaží přispět ke zvýšení vzdělanosti českých investorů.

 

Myslíte si, že registrace poradců budou prospěšné, anebo zařazení v registru ještě nebude znamenat, že poradci opravdu rozumějí tomu, co nabízejí? Těšíme se na vaše názory.

 

Autor:Nejčtenější

Automobilky přitvrzují. Ceny aut letí nahoru

Zdražování aut

Možná jste si toho všimli sami, pokud uvažujete o koupi auta a sledujete ceníky. V některých se najednou objevily vyšší...

Dostali žárovky jako dárek, pak je měli draze zaplatit

Za žárovky jako dárek měl zaplatit skoro sedm tisíc. Ilustrační snímek

Žárovky jako dárek při podpisu smlouvy s novým dodavatelem energií jsou letitý šlágr. Smutné je, že si na takový dárek...Proč jsou kanály kulaté? Obvyklé i nezvyklé otázky padající u pohovorů

Ilustrační snímek

Při pracovním pohovoru čelí uchazeči různým otázkám personalistů. Třeba dotaz „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“...

Zrušíme hotovost, sílí hlasy. Co by to přineslo, rozebírá ekonomka

Ilustrační snímek

Objem bezhotovostních plateb výrazně narůstá. Co se stane, když peníze budou jen virtuální a skutečné peníze přestanou...

Zažil úspěch i pád. Dnes mluví o renesanci podnikání se zážitky

Jan Hájek

Před deseti lety založil firmu na zážitky. Lidem nabízí lety balonem, jízdu v rychlém autě, adrenalin ve větrném tunelu...Další z rubriky

Tři otázky, které pomohou v rozhodování, kam investovat ušetřené peníze

Ilustrační snímek

Přistály vám na účtu peníze z dědictví, prodeje chaty, nebo se váš šéf při rozdělování prémií opil? Jak rozumně...

Penzijko, stavebko nebo fondy? Spočítali jsme výnosy oblíbených produktů

Ilustrační snímek

Nejprve se rozhodnete, že budete část svých prostředků ze mzdy dávat stranou. Pak si určíte, na co má rezerva sloužit,...

Sedm ukazatelů, podle kterých poznáte správnou akcii

Ilustrační snímek

Kdo by nechtěl investovat do akcií, které budou vynášet. Jenomže jak poznat tu správnou akcii? Střílet od boku a...

Další nabídka

Kurzy.cz

Jiří Menzel je v kritickém stavu a uzdravení nebude jednoduché
Jiří Menzel je v kritickém stavu a uzdravení nebude jednoduché

Oskarový režisér Jiří Menzel (79) leží od úterka v kritickém stavu v nemocnici v pražských Střešovicích. Podle informac... celý článekNajdete na iDNES.cz