Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Tragická nehoda je noční můrou všech konzulů, říká konzul v Bulharsku

aktualizováno 
Daniel Horák již druhým rokem zastává post konzula pro Českou republiku v Bulharsku. Diplomacie ho vždycky lákala, ale jeho prací je v podstatě řešení problémových situací. Turistům pomáhá v krizových situacích, ať už se jedná o ztrátu dokladů nebo o převoz těla po nehodě zpět do vlasti.

Daniel Horák | foto: archiv Daniela Horáka

Tento týden na silnici u Burgasu zemřeli tři Češi. Co všechno musíte zajistit?
Zejména je potřeba obratem zjistit a pokud možno ověřit veškeré dostupné informace o události od policie, nemocnice a případně dalších místních úřadů. Co nejdříve je pak nutné zajistit vyhledání a informování příbuzných a na základě dohody s nimi pak zvolit další postup. Rozsah naší další práce je pak zásadně ovlivněn tím, zda byli zesnulí čeští občané cestovně pojištěni pro repatriaci tělesných ostatků. Informace o existenci a rozsahu pojištění se vždy pokoušíme zjistit v co nejkratší době. - čtěte zde o nehodě Čechů v Bulharsku

Pokud jsou turisté pojištěni, vstupuje do hry asistenční služba příslušné pojišťovny a my v daném případě poskytujeme nezbytnou součinnost. Samozřejmě i nadále pak musíme případ sledovat, komunikovat s vyšetřovateli, pojišťovnami, příbuznými a rovněž vydat příslušný dokument pro převoz tělesných ostatků do České republiky atd. V případě, že by čeští turisté, kteří v zahraničí zemřou, nebyli cestovně pojištěni, situace se pro zastupitelský úřad a zejména pro pozůstalé dramaticky komplikuje.

Jaké jsou nejčastější problémy, se kterými se Češi v Bulharsku setkávají?
Nejčastěji se jedná o krádeže peněz, cenností a cestovních dokladů. Obvykle se jedná o odcizení těchto věcí z hotelového pokoje či z osobního automobilu, dochází ale i ke kapesním krádežím. Časté jsou také problémy na silnici při dopravních přestupcích, u kterých české turisty obvykle nejvíc překvapí fakt, že součástí trestu je poměrně často i odebrání řidičského průkazu na jeden až dvanáct měsíců.

Bohužel v praxi také stále ještě dochází k nelegálnímu zadržování řidičských průkazů ze strany bulharské policie pouze za účelem vynucení zaplacení pokuty. Samostatnou kapitolou jsou pak problémy řidičů kamionů. Čeští turisté jsou také značně šokováni, pokud musí být se zdravotními problémy v Bulharsku hospitalizováni ve státních nemocnicích, jejichž úroveň je ve srovnání s Českou republikou výrazně horší.

Když se stane, že se Český občan ocitne v Bulharsku bez peněz, nebo hůř, pokud někdo zemře a blízcí nemají peníze na převoz těla ani patřičné pojištění, jak se takové situace řeší?
Pokud se čeští občané v zahraničí ocitnou bez finančních prostředků, nejjednodušším a rovněž námi vždy doporučovaným způsobem, jak si peníze obstarat, je poslání peněz od příbuzných či známých z České republiky prostřednictvím některé z poboček Western Union, kterých je i v Bulharsku velké množství. Peníze lze jednoduše obdržet během několika desítek minut, často v kteroukoliv denní či noční dobu. Jestliže se český občan ocitne bez prostředků a možností spojení, můžeme mu samozřejmě pomoci kontaktovat příbuzného či známého, který mu peníze pošle, a rovněž můžeme poradit, jak přesně v dané situaci postupovat.

Existují samozřejmě i jiné možnosti převodu finančních prostředků – ať už se jedná o různé bankovní produkty či doplňkový prodej valut prostřednictvím zastupitelského úřadu (vždy jde ale o složitější a zdlouhavější proces než v případě Western Union). V případě krajní nouze, kdy se čeští občané ocitnou bez prostředků např. po těžké nehodě apod., může zastupitelský úřad poskytnout v omezené míře peníze na základní potraviny a nouzový nocleh do doby, než se podaří poslat peníze z domova.

Ve zcela mimořádných případech může český zastupitelský úřad po splnění veškerých formálních náležitostí poskytnout i půjčku, která je však určena výhradně ke krytí nákladů pro návrat do České republiky, tzn. že z ní například v žádném případě nelze financovat prodloužení pobytu v cizí zemi či léčebné výlohy.

Pokud český občan v zahraničí zemře a není pojištěn pro repatriaci tělesných ostatků, musí tyto náklady uhradit pozůstalí. V případě standardní repatriace z Bulharska se jedná přibližně o částku 3 000‑5 000 eur plus náklady na přepravu po České republice. Existují samozřejmě i jiné, ale v praxi nepříliš často volené způsoby řešení takové situace, jako je zpopelnění a převoz urny či pohřeb v místě na náklady pozůstalých.

Někdy bohužel ani samotné pojištění není zárukou hladkého průběhu repatriace, například proto, že může ze strany pojišťovny dojít k uplatnění výluky z pojištění, přičemž v praxi se asi nejčastěji jedná o přítomnost alkoholu v krvi zemřelého. Bohužel jsem zažil i případ, kdy se celá věc zejména kvůli přístupu asistenční služby zcela zbytečně komplikovala a protahovala.

Daniel Horák

Vystudoval VŠE v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní politika a diplomacie a Evropská ekonomická integrace, po absolvování Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR odjel na roční pracovní stáž do Japonska. Na ministerstvu zahraničí se zabýval evropskou a bezpečnostní agendou, od roku 2007 je vedoucím konzulárního úseku českého velvyslanectví v Sofii.
Ve volném čase se věnuje rodině, rád čte a sportuje (lyže, horské kolo, windsurfing a jachting).

Co je "noční můrou" konzula?
"Nočních můr" je více. Jednou z nich mohou být turisté, kteří se do Bulharska vypraví na vlastní pěst bez potřebné jazykové vybavenosti a dostatečných finančních prostředků. Asi největší "noční můrou" každého konzula je hromadná havárie jakéhokoliv typu, při které dojde ke zranění či úmrtí více českých občanů.

Velké problémy mohou nastat i tehdy, když turisté spoléhají na evropský průkaz pojištěnce vydaný na základě povinného zákonného pojištění. Neuvědomují si, že tento průkaz v žádném případě nekryje náklady na repatriaci do České republiky, které se v případě komplikovaných zdravotních stavů mohou vyšplhat až na několik set tisíc korun.

Vnímáte tedy jako hazard, když se čeští turisté vypraví do Bulharska po vlastní ose?
V podstatě ano. Lidé si často neuvědomují, že bulharské pobřeží je poměrně daleko (nejkratší cesta z Prahy do Burgasu měří cca 1 700 km), a navíc poslední úsek Bulharskem patří vzhledem ke stavu místních silnic a obecně nebezpečnosti provozu k té nejnáročnější části cesty. Turisté, kteří sem cestují na vlastní pěst, si neuvědomují, že na ně čekají i další nástrahy v podobě přísných postihů za dopravní přestupky, jazykové bariéry, nemožnosti poradit se s místním delegátem v případě jakýchkoliv problémů apod.

Jak vypadá příprava před konzulární sezonou, co všechno musíte zajistit?
Vzhledem k velkému množství českých turistů, kteří každoročně v létě jezdí zejména na jižní bulharské pobřeží, a vzhledem k poměrně značné vzdálenosti Sofie od Černého moře již několik let otevíráme zhruba na 10 týdnů hlavní letní sezony konzulární jednatelství v Burgasu, které na místě zajišťuje přímou bezodkladnou pomoc českým občanům, kteří se ocitnou v nouzi. Na konzulárním jednatelství se obvykle střídám s kolegy z velvyslanectví a jeho činnost probíhá vždy v úzké spolupráci se zastupitelským úřadem v Sofii. Vždy je tedy třeba po logistické a formální stránce zajistit otevření a chod konzulárního jednatelství.

Před sezonou vždy také písemně oslovuji cestovní kanceláře, o nichž víme, že pořádají zájezdy do Bulharska, a zasílám jim veškeré potřebné kontaktní informace a dále návod pro delegáty cestovních kanceláří, ve kterém jsou obsaženy základní postupy pro řešení obvyklých problematických situací. Zpětnou vazbu od cestovních kanceláří však bohužel často zaznamenávám až v případě, že je potřeba nějaký problém akutně řešit. Samozřejmě je před sezonou potřeba vždy zajistit i celou řadu dalších věcí.

K práci konzula jistě potřebujete určitou kvalifikaci. Co všechno musíte umět a znát?
Základní kvalifikaci pro diplomatickou, a tedy i konzulární práci jsem získal již studiem příslušné specializace na vysoké škole, která zahrnovala i řadu právních disciplín. Pro výkon této práce je samozřejmě nutné mít celou škálu specifických znalostí a schopností. Za velmi důležitou považuji poměrně dobře propracovanou a komplexní přípravu před samotným odjezdem do zahraničí, kterou zajišťuje Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci s dalšími resorty a institucemi.

V neposlední řadě je nezbytné neustále se dále vzdělávat a aktualizovat své znalosti zejména právních předpisů, z nichž konzulární práci ovlivňuje celá řada.

Pro práci konzula jsou určitě velmi cenné nabyté praktické zkušenosti. Důležité jsou také jazykové znalosti; konzulární práce možná více než ostatní diplomatické agendy vyžaduje obvykle ideálně alespoň základní znalost místního jazyka, který je však často nutné učit se "za pochodu". Pro mě osobně je také naprosto klíčový fakt, že mám na konzulárním úseku skvělé kolegy, na které se mohu za všech okolností spolehnout.

Jak jste se ke své práci dostal?
Můj zájem o práci v diplomacii se projevil již studiem na vysoké škole. Během posledního ročníku na univerzitě jsem absolvoval několikakolové výběrové řízení ministerstva zahraničních věcí do jeho Diplomatické akademie, po jejímž absolvování jsem již nastoupil na Odbor koordinace a institucí Evropské unie a následně na Odbor bezpečnostní politiky.

Jsem rád, že se během mého prvního standardního vyslání do zahraničí zabývám náročnou konzulární agendou, neboť to považuji za v mnoha ohledech velmi přínosnou a zajímavou zkušenost. Vzhledem k mým zájmům, studiu i předchozí práci na ministerstvu zahraničí však vím, že bych byl rád, kdyby můj pracovní záběr zůstal i v budoucnu širší.

Ve kterém okamžiku jste měl dobrý pocit ze své práce?
Několikrát mě upřímně potěšilo, když jsem viděl okamžitý efekt pomoci konkrétnímu člověku v nouzi a když dotyčný moji práci a snahu ocenil. Velmi dobrý pocit jsem měl i z našeho přínosu v rámci místní konzulární spolupráce během českého předsednictví v první polovině tohoto roku a z uznání, kterého se mně a mým kolegům od zástupců ostatních unijních států dostalo.

Vypadá to, že řešíte jen samé problémy. Kam rád cestujete za odpočinkem?
V Bulharsku nejraději do krásných místních hor, jen tak do přírody či do několika pěkných bulharských měst. K moři raději s rodinou jezdíme do Řecka. Nejraději máme s manželkou dovolenou na lodi, ale na jachting nějak v poslední době nezbývá čas.

Jak se na vaše zaměstnání dívá vaše rodina?
Práce v diplomatických službách je pro každou rodinu extrémně náročná, a to bez ohledu na vykonávanou agendu. Musíte si zařídit školu, lékaře, musíte se vypořádat s jinou kulturou, jazykovou bariérou, s odloučením od zbytku rodiny a od přátel. Práce konzula je navíc v turisticky exponovaných zemích specifická v tom, že si v turistické sezoně nemůžete vzít dovolenou a také vám často v noci a o víkendu zvoní telefon. S tím vším se moje rodina, tedy manželka a dvouletá dcera, vypořádala vcelku dobře.

Manželka vystudovala stejný obor jako já, navíc si práci v diplomatických službách sama vyzkoušela, takže má pro mou práci naštěstí mimořádné pochopení. Dceři Sofii budou dva roky, takže moje povolání zatím nijak nevnímá.
Nejčtenější

Odeslal 30 tisíc na chybný účet. Už dva roky čeká na vrácení

Ilustrační snímek

Možná už se vám někdy stalo, že jste se spletli v čísle účtu, kam jste poslali peníze. Možná jste měli štěstí, že šlo o...

Nechceme programátory tady, my jim práci přivezeme, říká manažer ajťáků

Lukáš Zrzavý

Sehnat nové zaměstnance jim prý nečiní velký problém. V době, kdy je trh práce vyčerpán a většina firem marně pátrá po...PENÍZE 2038: Euro v Česku nebude a hotovost jen okrajově, míní experti

(Ilustrační snímek)

Když se řekne peníze, určitě si umíte spočítat, kolik jich máte, jak s nimi nakládáte a co pro vás znamenají. Ale...

Nežeň se, do důchodu času dost. Jak se vyhnout zklamání z nové práce

Ilustrační snímek

Nastupujete do prvního zaměstnání, těšíte se na kolegy, pracovní náplň a vhod přijdou i peníze pravidelně na účtu....

Podnikáte? Zabezpečte osobní údaje. Poradíme, jak na GDPR

Ilustrační snímek

Nejen podnikatelé jsou v panice. Stejně tak třeba party místních hasičů, kluby aktivních důchodců či útulky pro psy se...

Další z rubriky

Raymannové byli perníkáři, kteří ovládli textilní průmysl v celé Evropě

Druhý z rodu zakladatelů textilního průmyslu v Jeseníku Adolf Raymann

Byli největšími výrobci textilu v celé Evropě. Raymannovo stolní prádlo zdobilo také vídeňský císařský dvůr. Jesenický...

Největší hráči realitního trhu podpoří malé a střední developery

(Ilustrační snímek)

Velcí hráči realitního trhu přicházejí s přelomovou novinkou. Společně zakládají Centrum pro developery, kde chtějí...

Nový trend v práci Čechů. Konec dřiny, čtyři hodiny a domů

Ilustrační snímek

Práce na méně než osm hodin denně už není výsadou jen v kancelářích. Kvůli nedostatku lidí na trhu práce hledají firmy...

Peníze mají být na jednom místě, říká Aleš Michl

Peníze mají být na jednom místě, říká Aleš Michl

Kurzy.cz Zdroj: ČRO Radiožurnál | 20.4.2018 | 17:06 | Pořad: Dvacítka Radiožurnálu Jan MOLÁČEK, moderátor -------------------- Z...

Najdete na iDNES.cz