Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Vyberte si úvěr na bydlení

aktualizováno 
Úvěrem bez počátečního vkladu, který lze pohotově použít na financování bytu či domu, nemusí být pouze hypotéka, ale také úvěry od stavebních spořitelen. Ty nabízejí velké množství překlenovacích úvěrů, některé lze čerpat již pár dní po sjednání nové smlouvy. Z následujícího přehledu zjistíte, z čeho všeho můžete vybírat.
Malý byt příčky ještě zmenšují

Malý byt příčky ještě zmenšují - Architektka Barbora Škorpilová proměnila malý byt se dvěma místnostmi v činžovním domě tím, že celý prostor otevřela. Nový interiér nepůsobí tak stísněně. | foto: RAIFFEISEN STYL

Vzhledem k tomu, že úvěr ze stavebního spoření nelze čerpat ihned po sjednání nové smlouvy, ale je nutné si na něj minimálně dva roky počkat, nabízejí spořitelny svým klientům jako náhradní řešení překlenovací úvěry. Zatímco dříve šlo jen o doplňkový produkt a stavební spoření se uzavíralo ve velkém kvůli státní podpoře, v současnosti je situace jiná. Dnes jsou v popředí zájmu stavebních spořitelen právě překlenovací úvěry, protože nových smluv je sjednáváno o dost méně než třeba v roce 2003 před přijetím novely zákona, která výši státní podpory snížila. Navíc jsou teď úvěry na financování bydlení obecně velmi žádané, mnohem více než v minulých letech, a to především díky velkému boomu hypotečního trhu. Proto se stavební spořitelny snaží, aby jejich produkty mohly hypotékám konkurovat.

Všeobecné informace o překlenovacích úvěrech a nabídku jednotlivých stavebních spořitelen naleznete v těchto článcích: úvěry spořitelen Raiffeisen a HYPO, úvěry spořitelen Wüstenrot a Modrá pyramida. V tomto komentáři se budeme věnovat zbylým dvěma stavebním spořitelnám, ČMSS a SS ČS. Tím je přehled překlenovacích úvěrů, které jsou v současnosti na trhu nabízeny, kompletní a může vám pomoci vybrat si ten nejvhodnější.


Stavební spořitelna České spořitelny

Klasickým typem překlenovacího úvěru s nenulovým počátečním vkladem jsou překlenovací úvěry TREND. Aby je klient mohl získat, musí naspořit minimálně 10 % cílové částky. Na výši vkladu na spořicím účtu závisí také výše úrokové sazby. Pokud vklad dosáhne alespoň 30 % cílové částky, úroková sazba je za jinak stejných podmínek nižší. Druhým kriteriem, které spolurozhoduje o úrokové sazbě, je délka doby spoření od data uzavření smlouvy o stavebním spoření. Konkrétní kombinace jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.

Tak jako některé další spořitelny i SS ČS zvýhodňuje své stávající klienty, u kterých zná jejich historii spoření a splácení úvěru. Ti z nich, kdo mají smlouvu sjednanou už tři roky a zároveň mají na spořicím účtu alespoň 30 % cílové částky, mohou získat překlenovací úvěr TREND PLUS s mnohem výhodnější úrokovou sazbou. Podmínkou však je, že jsou nebo byli u SS ČS úvěrováni po dobu minimálně 12 měsíců a  řádně plní nebo plnili podmínky vyplývající z úvěrové smlouvy.

Stavební spořitelna České spořitelny - překlenovací úvěry TREND
Překlenovací úvěr Výše akontace (% CČ) Doba spoření ** Úroková sazba
TREND 10 10 % až 30 % do 1 roku 6,95%
nad 1 rok 5,95%
nad 3 roky 3,75 % *
TREND 30 nad 30 % včetně do 1 roku 6,45%
nad 1 rok 5,25%
TREND PLUS nad 30 % včetně nad 3 roky 2,95 % *

Zdroj: stavební spořitelna

Poznámky:

* sazba pro klienty, kteří jsou nebo byli úvěrováni po dobu minimálně 12 měsíců Stavební spořitelnou ČS
** od data uzavření smlouvy o stavebním spoření

Ani Stavební spořitelně ČS nechybí v nabídce překlenovací úvěr „hypotečního typu“ s nulovou akontací. Nazvala jej MAXI TREND a jak u těchto úvěrů bývá zvykem, jako zajištění je vyžadováno zástavní právo k nemovitosti a je stanovena minimální výše úvěru, zde konkrétně 250 tisíc korun. Nabízen je také ve variantě MAXI TREND Podnikatel určené pro OSVČ s příjmy z podnikání, které se zde posuzují na základě obratu.

Úroková sazba v obou případech závisí na výši zůstatku na spořicím účtu a na typu úvěru. Ty se rozlišují dva, dlouhodobý a střednědobý, podle toho, zda klient dává přednost nižší měsíční platbě, nebo kratší době splácení. MAXI TREND lze splácet až 23 let a tak jako u ostatních překlenovacích úvěrů lze kdykoli a bez sankcí provést mimořádnou splátku.

Stavební spořitelna České spořitelny - překlenovací úvěr MAXI TREND (min. výše 250 000 Kč, zajištění zástavním právem k nemovitosti)
Překlenovací úvěr Výše akontace (% CČ) Typ úvěru Úroková sazba
MAXI TREND 0 % až 30 % dlouhodobý 5,45%
střednědobý 4,45%
nad 30 % včetně střednědobý 3,95%
MAXI TREND Podnikatel * 0 % až 30 % dlouhodobý 5,95%
střednědobý 4,95%
nad 30 % včetně střednědobý 4,45%

Zdroj: stavební spořitelna

Poznámky:

* sazba platí pro úvěry OSVČ s příjmy z podnikání posuzovaných na základě obratu

Speciální produkt ŠAMPION

V tomto případě se nejedná pouze o překlenovací úvěr jako takový, ale ŠAMPION je celkový produkt, který se některými parametry liš od standardního stavebního spoření SS ČS. Má totiž i své vlastní úrokové sazby z vkladů a „řádného“ úvěru ze stavebního spoření a pro vznik nároku na úvěr se nesleduje hodnotící číslo. Místo něj se pro přidělení „řádného“ úvěru vyžaduje, aby bylo na účtu naspořeno minimálně 5 % cílové částky. Stavební spoření se u tohoto produktu neuzavírá samostatnou smlouvou, ale úvěrovou smlouvou na základě žádosti o úvěr. Pokud je klientovi úvěr ŠAMPION poskytnut, je mu pak automaticky založena i nová smlouva o stavebním spoření. Za poskytnutí úvěru ŠAMPION se platí paušální částka 5 000 korun bez ohledu na jeho výši. Jak se liší produkt ŠAMPION od standardního spoření SS ČS, ukazuje následující tabulka.

Stavební spořitelna České spořitelny - parametry produktů
  úroková sazba - vklady úroková sazba  - řádný úvěr poplatek za překlenovací úvěr
standardní stavební spoření 2% 4,75% 1% z výše úvěru, max. 9 500 Kč
produkt ŠAMPION 1,99% 4,99% 5 000 Kč

Zdroj: stavební spořitelna

Stejně jako MAXI TREND je také úvěr ŠAMPION zajištěn zástavním právem k nemovitosti, minimální výše je stanovena na 250 tisíc korun, počáteční akontace překlenovacího úvěru může být nulová. Splácet jej lze až 25 let. Měsíční platba stanovená na 0,59 % z výše poskytnutého úvěru je konstantní po celou dobu trvání smluvního vztahu, mimořádné splátky jsou možné bez sankcí. Hlavní parametry úvěru Šampion:

Stavební spořitelna České spořitelny - produkt ŠAMPION (min. výše 250 000 Kč, zajištění zástavním právem k nemovitosti)
Název Podíl zůstatku na účtu ku cílové částce Minimální měsíční platba * Úroková sazba
ŠAMPION 0% 0,59 % z cílové částky 4,99%

Zdroj: stavební spořitelna

Poznámky:

* platba zahrnuje u překlenovacího úvěru úroky a platbu na účet stavebního spoření, u úvěru ze stavebního spoření zahrnuje úroky a splátku jistiny

 

 

Českomoravská stavební spořitelna

Stejně jako v ostatních stavebních spořitelnách si mohou klienti ČMSS vybrat buď klasický překlenovací úvěr s počátečním vkladem, nebo překlenovací úvěr „hypotečního typu“ s nulovou akontací a dlouhou dobou splatnosti. V tom druhém případě lze volit ze třech typů úvěrů, každý v jednom ze tří tarifů stavebního spoření ČMSS. Pro větší přehlednost jsou hlavní parametry jednotlivých tarifů uvedeny v následující tabulce. Liší se minimální akontací, kterou je třeba naspořit, aby vznikl nárok na přidělení „řádného“ úvěru ze stavebního spoření. Dalším rozdílem jsou výše minimálních vkladů ve fázi spoření a výše splátek v úvěrové fázi, které spolu s rozdílnými požadavky na výši hodnotícího čísla určují celkovou délku trvání smluvního vztahu (tj. spoření i úvěr). Rozdílné jsou také úrokové sazby jednotlivých tarifů:

ČMSS - tarify stavebního spoření
tarif tarifní varianta akonatce řádného úvěru (% CČ) sazba spoření sazba úvěr
Invest rychlá, standardní 40% 2% 4,80%
Perspektiv dlouhodobá 35% 2% 4,80%
Atraktiv rychlá, standardní 38% 1% 3,70%

Zdroj: stavební spořitelna

Na základě tohoto přehledu tří nabízených tarifů nyní můžeme rozlišit jednotlivé překlenovací úvěry. ČMSS pro ně používá termín meziúvěr.

Klasický překlenovací úvěr je označen zkratkou MÚ 10 % PLUS, MÚ 38 % a MÚ 40 %. Čísla označují minimální výši vkladu, která musí být na účtu naspořena, aby klient mohl tento úvěr získat s danou úrokovou sazbou. Přesná výše sazby závisí na aktuální výši hodnotícího čísla. V současnosti se například u úvěrů s naspořením mezi 10 % až 38 % či 40 % (dle tarifu) cílové částky úroková sazba pohybuje v intervalu 4,8 % až 7,3 %, jak ukazuje poslední tabulka.

Pokud smlouva v době podání žádosti o meziúvěr splňuje určité stanovené podmínky, pak v rámci nabídky „Snadno a rychle“ klient podává zjednodušenou žádost o úvěr, kdy se provádí zjednodušená kontrola bonity. Velmi stručně řečeno se jedná o smlouvy, které se blíží přidělení cílové částky a jejichž výše nepřevyšuje 300 000 korun. (ČMSS rozlišuje tři tzv. rizikové skupiny klientů, a to podle výše dosaženého hodnotícího čísla. Čím vyšší je hodnotící číslo, tím blíže je smlouva přidělení cílové částky a „řádného“ úvěru. Klient pak patří do nižší rizikové skupiny a je od něj vyžadováno „nižší“ zajištění úvěru – postačuje mu například méně ručitelů než novému klientovi, který si právě sjednal novou smlouvu.)

Překlenovací úvěry s nulovou akontací

Tři bezakontační meziúvěry ČMSS se rozlišují podle typu sjednaného tarifu. TOPKREDIT pro tarif Invest s 40% akontací a TOPKREDIT Plus pro tarif Atraktiv s 38% akontací mají úrokové sazby stejně vysoké. Splácet je lze až dvacet let, k zajištění je nutná zástava nemovitosti. Minimální výše nezajištěné částky těchto úvěrů je stanovena na 300 000 korun (nezajištěná částka meziúvěru je rovna výši meziúvěru snížené o zůstatek na spořicím účtu).

Překlenovací úvěr TOPHYPO se sjednává pouze v dlouhodobém tarifu Perspektiv s 35% akontací. Minimální nezajištěná částka opět činí 300 000 korun, jako zajištění rovněž slouží zástavní právo k nemovitosti. Díky nižším spořicím úložkám a nižším splátkám úvěru lze docílit celkové doby trvání smlouvy až 28 let. Doporučuje se mladým lidem, jelikož přináší nižší měsíční finanční zátěž. Od TOPKREDITU se liší konstrukcí úrokové sazby. Na rozdíl od něj není sazba meziúvěru TOPHYPO stálá až do přidělení úvěru ze stavebního spoření, ale je pevná pouze po dobu šesti let. Poté ji může spořitelna změnit.

Českomoravská stavební spořitelna
typ překlenovacího úvěru minimální zůstatek (% z CČ) úroková sazba
MÚ 38/40% 38/40 % 2,3 % - 6,8 % (dle výše HČ)
MÚ 10% PLUS 10% 4,8 % - 7,3 % (dle výše HČ)

Snadno a rychle

I. riziková skupina, nezajištěná částka < 300 tis. Kč  38/40% CČ 2,30%
II. riziková skupina, nezajištěná částka < 200 tis. Kč  38/40% CČ 5,30%

TOPKREDIT

nezajištěná částka min. 300 tis. Kč, zástava nemovitosti 40% CČ a více  3,90%
do 40% CČ 4,30%

TOPKREDIT Plus (pro tarif ATRAKTIV)

nezajištěná částka min. 300 tis. Kč, zástava nemovitosti 38% CČ a více   3,90%
do 38% CČ 4,30 %

TOPHYPO (pro tarif PERSPEKTIV)

nezajištěná částka min. 300 tis. Kč, zástava nemovitosti 35 % CČ a více   4,3 %
do 35 % CČ 4,3 %
Privatizace   10 % max. 6,3 %

Zdroj: stavební spořitelna

 

Využili jste někdy překlenovací úvěr? S jakými problémy jste se při tom setkali? Doporučili byste konkrétně některý z nich?

Autor:Nejčtenější

Překonat Baťu je na dlouho, říká muž, jehož výrobky jsou v každé kuchyni

Petr Chmela, zakladatel českého výrobce kuchyňských potřeb Tescoma

Ovar mnozí z nás uvaří v „jeho“ hrnci, nakrájíme ho „jeho“ nožem, chlebíčky dáme na „jeho“ mísy, pít budeme z „jeho“...

Stravenka není stravné. Za služební cesty si zpětně vybojoval 22 tisíc

Ilustrační snímek

Kdo jezdí na služební cesty, které trvají alespoň pět hodin, má nárok na stravné. Někteří zaměstnavatelé to však řeší...Příspěvek od zaměstnavatele na „životko“, nebo „penzijko“? Co je lepší

Ilustrační snímek

Pokud vám zaměstnavatel nabídne příspěvek na penzijní spoření nebo na životní pojištění, můžete slavit. Se správně...

Daňové přiznání za rok 2017: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Přiznat daně z příjmu musí každoročně statisíce Čechů. Daňové přiznání, které budete letos, tedy v roce 2018 vyplňovat,...

Chcete převést dům na děti? Poradíme vám, jak na to a na co si dát pozor

Darovací smlouva má své nesporné výhody, neplatí se daň z nabytí nemovitých...

Manželé Novákovi vlastní dům na malém městě na jižní Moravě. Vzhledem k tomu, že jim oběma letos bude osmdesát, řekli...

Další z rubriky

Nízké úrokové sazby je třeba využít teď. Půjdou nahoru, říká ekonom

Martin Mašát

„Rekordně nízké úroky u delších fixací hypoték či úvěrů se vyplatí využít už teď,“ doporučuje Martin Mašát, ekonom...

Hypotéky se odrážejí ode dna a začínají zdražovat, zájem je menší

Ilustrační snímek

V září vzrostla průměrná úroková sazba u hypotečních úvěrů na 2,04 procenta, ale objemy i počty oproti srpnu klesly. V...

Vánoce jsou náporem na peněženku. Lidé si vypomáhají úvěry

Ilustrační snímek

Vánoce jsou pro většinu Čechů finančně nejnáročnějším obdobím roku. Ukazuje to zvýšený zájem u bankovních i...

Odhady: Vytěžit 1 bitcoin stojí nyní 6 900 USD. Ve 2Q18 to bude už 14 175 USD!

Odhady: Vytěžit 1 bitcoin stojí nyní 6 900 USD. Ve 2Q18 to bude už 14 175 USD!

Kurzy.cz Podle Jamese Butterfilla z ETF Securities je v souvislosti s růstem cen bitcoinu nutné započíst do rovnice nabídky vs. ...

Najdete na iDNES.cz