Vzor: Dohoda o pracovní činnosti

  10:54aktualizováno  10:54
Dohoda o pracovní činnosti je zvláštní forma pracovněprávního vztahu určená zejména pro krátkodobé zaměstnávání. Upravena je v § 74 a následujících Zákoníku práce.
Krátkodobý úvazek může být řešením i pro ty, kdo ztratili zaměstnání

Krátkodobý úvazek může být řešením i pro ty, kdo ztratili zaměstnání | foto: Petr EretČTK

Dohoda o pracovní činnosti

Vzhledem k určení dohody o pracovní činnosti jako dohody, která nemá suplovat pracovní poměr, je omezen maximální rozsah práce, kterou je možné na jejím základě vykonávat. Zákoník práce tak stanoví, že na základě dohody o pracovní činnosti je možné vykonávat práci v průměrném rozsahu nejvýše poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel a zaměstnanec se však mohou dohodnout i na kratší týdenní pracovní době.  Co se rozumí stanovenou týdenní pracovní dobou, přitom definuje Zákoník práce v § 79, podle něhož délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdne. U některých kategorií zaměstnanců je přitom přímo ze zákona stanovena kratší stanovená týdenní pracovní doba. Je to u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu a u zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem, kde je pracovní doba 37,5 hodiny týdně, a u zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem, kde je pracovní doba 38,75 hodiny týdně.

Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby v rámci dohody o pracovní činnosti se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Jak uzavřít dohodu o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně. Z jejích náležitostí upravuje Zákoník práce pouze to, že v ní musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá (§ 76 odst. 4 Zákoníku práce).

Další ujednání v dohodě o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je velmi flexibilní formou zaměstnání, protože Zákoník práce u ní umožňuje smluvním stranám velice volně sjednat podmínky výkonu práce. Podle výslovného ustanovení § 77 odst. 2 Zákoníku se na dohodu o pracovní činnosti nevztahuje úprava týkající se pracovního poměru, pokud se jedná např. o odstupné, pracovní dobu (je však omezena doba výkonu práce v jednom dni, resp. během 24 hodin po sobě jdoucích a to na 12 hodin), dovolenou a odměňování. U odměňování je jediná výjimka a to, že i na zaměstnance pracující na základě dohody o pracovní činnosti se vztahuje minimální mzda.

Nemocenská a dohoda o pracovní činnosti

I na dohodu o pracovní činnosti se však vztahuje úprava nemocenského pojištění, a to tehdy, pokud dohoda o pracovní činnosti trvala nebo měla trvat aspoň 15 kalendářních dnů a sjednaná částka tzv. započitatelného příjmu dosahuje částky tzv. rozhodného příjmu (kterou je v roce 2012 částka 2500 Kč). Pokud je u dohody o pracovní činnosti sjednaná částka započitatelného příjmu nižší než rozhodný příjem, tj. než 2 500 Kč, je zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu alespoň 2 500 Kč. Účast na pojištění se sleduje měsíčně. V měsíci, kdy nedosáhl částky příjmu ve výši aspoň 2 500 Kč, není zaměstnanec účasten nemocenského pojištění a z jeho příjmu se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení (viz § 7 zákona č. 187/2006 Sb.). Pokud by zaměstnanec v takovém měsíci onemocněl, nebude mít nárok na nemocenskou.

V souvislosti s nemocenskou § 194 Zákoníku práce stanoví, že pro tyto účely je zaměstnavatel povinen předem rozvrhnout práci zaměstnance do směn (je tedy povinen určit, kolik hodin má zaměstnanec ten který den odpracovat a v případě, kdy bude v daný den zaměstnanec nemocný, bude mu náležet náhrada odměny odpovídající danému počtu hodin). Zákon však výslovně stanoví, že toto rozvržení do směn je provedeno pouze pro účely nemocenské, tzn. není závazné pro skutečný výkon práce, pokud si smluvní strany dohodly, že zaměstnanec bude vykonávat práci podle jiných pravidel. Zaměstnavatel totiž není povinen rozvrhnout práci do směn, může to ale udělat či rozvržení do směn sjednat. V této souvislosti upozorňujeme, že není vhodné upravovat rozvrh směn pro účely nemocenské přímo v dohodě o pracovní činnosti, protože pak by jej zaměstnavatel nemohl v případě potřeby jednostranně změnit.

Ukončení dohody o pracovní činnosti

Zákon umožňuje poměrně volně sjednat způsoby ukončení dohody o pracovní činnosti. Může být sjednáno její ukončení výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. Zákon stanoví délku výpovědní doby na 15 dnů, je však možné si sjednat jinou délku výpovědní lhůty.Nejčtenější

Chtěla potvrzení o bezdlužnosti, teď je dlužníkem ona

Ilustrační snímek

Centrální registr dlužníků poskytuje mimo jiného vydání potvrzení o bezdlužnosti. To však nikdo v České republice...

Kvíz: Zvládli byste práci v nadnárodní korporaci?

Ilustrační snímek

Pokud splňujete kvalifikační předpoklady pro nabízenou pracovní pozici a ještě k tomu máte na obdobném postu i...Zmapovali jsme deset aktuálně nejvýhodnějších běžných bankovních účtů

Ilustrační snímek

V Česku přibývají bankovní účty, které lze zřídit zdarma bez jakýchkoliv podmínek. Vyplývá to z analýzy, kterou server...

Nechceme být pouhými překupnicemi květin, říkají mladé podnikatelky

Majitelky květinářství Barbora Zimolová (vlevo) a Šarlota Palová.

Jsou mladé, vzdělané a plné energie. Nedávno otevřely v centru Brna neobvyklé květinářství s atmosférou baru. Přestože...

Unikátní výzkum: kam investují čeští milionáři a co je znepokojuje

Ilustrační snímek

V Česku je podle odhadů 28 tisíc dolarových milionářů. Své soukromí si však střeží. Dozvědět se, kam investují a jak se...

Další z rubriky

Noví předsedové okresních a krajských soudů

Soud v Jihlavě.

Prezident republiky a ministryně spravedlnosti včera jmenovali nové předsedy okresních a krajských soudů.

Předpisy ve sbírkách zákonů od 15.5.2013 do 31.5.2013

Ilustrační snímek

I ve druhé polovině května 2013 byl aktivnější evropský zákonodárce.

Patentový úřad upozorňuje na soukromé databáze patentů a známek

Justice, talár, soudce, zástupce, soud, spis, trest, odvolat

Český Úřad průmyslového vlastnictví uveřejnil na svých webových stránkách upozornění na množící se případy nabídek na...

Přichází velká uhelná rotace, někde by měly být elektromobily snad zakázány

Přichází velká uhelná rotace, někde by měly být elektromobily snad zakázány

Kurzy.cz Nedávno jsme tu trochu uvažovali nad atraktivitou německých energetik a i z tohoto důvodu se dnes podíváme, jak by se m...Najdete na iDNES.cz