Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Vzor: Výpověď pracovního poměru zaměstnancem

  22:17aktualizováno  22:17
Výpověď z pracovního poměru je základním a nejrozšířenějším způsobem tzv. jednostranného rozvázání pracovního poměru (tedy jinak než dohodou).
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Výpověď pracovního poměru ze strany zaměstnance

Podle § 50 Zákoníku práce může zaměstnanec dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ve výpovědi není tedy nutné specifikovat, proč se zaměstnanec rozhodl ukončit pracovní poměr. Výjimkou jsou případy, kdy zaměstnanec podává výpověď z nějakého zákonem specifikovaného důvodu, který s sebou pojí určité výhody pro zaměstnance (např. při tzv. přechodu práv a povinností zaměstnavatele – viz níže). Nicméně ani v tomto případě není podmínkou důvod specifikovat přímo ve výpovědi.

Pozor na písemnou formu

Výpověď musí být vždy písemná, jinak bude neplatná. Nejlepším způsobem doručení výpovědi je předat ji v písemné podobě zaměstnavateli (např. v podatelně). Doručení výpovědi je vhodné si nechat potvrdit podpisem osoby, které byla výpověď doručena, na její kopii. Výpověď je samozřejmě ovšem doručena zaměstnavateli i v případě, kdy odmítne potvrdit její převzetí.

Pokud by si zaměstnanec výpověď rozmyslel a chtěl ji vzít zpět (tzv. odvolání výpovědi), je možné tak učinit pouze se souhlasem zaměstnavatele. Odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.

Výpovědní doba je určená zákonem či dohodou

Pokud byla dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je obvykle sjednaná v pracovní smlouvě a není-li sjednáno jinak, je dvouměsíční. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Tzn. pokud zaměstnanec podá (doručí) výpověď zaměstnavateli 15.2., začne výpovědní doba běžet 1.3. a pracovní poměr skončí 30.4. Takto stanovená výpovědní doba platí pro všechny případy výpovědi ze strany zaměstnance, s jedinou výjimkou. Podle nové právní úpravy platné od 1.1.2012 platí, že pokud byla výpověď ze strany zaměstnance dána v souvislosti s tzv. přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (např. prodej podniku), pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Pokud tedy dojde např. k prodeji podniku a zaměstnanec nebude souhlasit se svým převedením k novému zaměstnavateli, může dát výpověď a jeho pracovní poměr skončí den předtím, než dojde k převodu podniku. Pokud zaměstnanec takovouto výpověď nepodá, dojde k jeho přechodu na nového zaměstnavatele a zaměstnanec následně rozváže svůj pracovní poměr výpovědí, může se poté soudní žalobou domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem. Pokud by tomu tak bylo, měl by právo na odstupné jako v případě rozvázání pracovního poměru z tzv. organizačních důvodů. Protože však tato problematika není zcela jednoduchá, doporučujeme, aby se zaměstnanec, který chce tento výpovědní důvod použít, předem poradil s advokátem.

Důsledky neplatnosti výpovědi

V praxi se může výjimečně stát, že by výpověď zaměstnance byla neplatná (např. byla učiněna ústně). Pokud by v takovém případě zaměstnavatel oznámil zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby dále konal svou práci, pracovní poměr trvá i nadále. Pokud by tedy zaměstnavatel toto oznámení neučinil, pracovní poměr by i přesto skončil. Pokud by však zaměstnavatel oznámil zaměstnanci, že trvá na tom, aby i nadále konal práci, musel by zaměstnanec v takovém případě podat novou platnou výpověď a pracovní poměr by skončil až po uplynutí této nové výpovědní doby. Nevyhoví-li zaměstnanec výzvě zaměstnavatele a nekoná-li tedy svou práci, má zaměstnavatel právo na něm požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce. Nárok na náhradu škody má zaměstnavatel i v případě, kdy by zaměstnanec nedodržel výpovědní dobu, tzn. přestal chodit do práce dřív, než po jejím uplynutí. Škoda, která by vznikla zaměstnavateli, by obvykle spočívala v nákladech na zaměstnání nového pracovníka namísto původního zaměstnance, nebo v tom, že musel zaměstnavatel namísto něho najmout dočasně externí firmu. Horší by takový nárok na náhradu škody mohl být u kvalifikovaných zaměstnanců. V praxi ale takovéto žaloby ze strany zaměstnavatelů nejsou časté, protože se vznik takové škody a zejména její výše obtížně prokazuje.

Žalovat musíte do 2 měsíců

Podle § 72 Zákoníku práce je nutné podat žalobu o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru (tedy i výpovědi) do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Pokud tak platnost výpovědi zůstává mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sporná a zaměstnavatel takovou žalobu nepodá, pracovní poměr skončil uplynutím původní výpovědní doby, i kdyby byla výpověď neplatná.

Pozor na dohodu o zvýšení kvalifikace

Pozor dávejte na podání výpovědi v případě, kdy byste se svým zaměstnavatelem uzavřeli tzv. kvalifikační dohodu, tedy dohodu, na jejímž základě vám zaměstnavatel umožní zvýšit či prohloubit kvalifikaci a vy se na oplátku zavážete setrvat u něj po určitou dobu v pracovním poměru. Pokud byste ukončili pracovní poměr bezdůvodně před uplynutím takového závazku, museli byste uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které zaměstnavatel na zvýšení vaší kvalifikace vynaložil. Bližší podrobnosti obsahuje § 234 a násl. Zákoníku práce.

Autor:Nejčtenější

Podnikat začal s 50 tisíci, dnes má světový zvuk a obrat 400 milionů

Tomáš Juřík podniká od svých 26 let.

Tomáš Juřík patří k lidem, kteří umí držet slovo a na tom postavil i své podnikání. První firmu založil před rokem 1989...

Sirotčí penzi zamítáme, dozvídaly se stovky dětí. Pravidla se teď mění

Ilustrační snímek

Přijít o jednoho z rodičů je pro každé dítě těžké životní trauma. Stovky dětí však byly vystaveny i dalšímu šoku....Dojíždění do práce má na zaměstnance špatný vliv, říkají odborníci

Ilustrační snímek

Lidé, kteří musí absolvovat dlouhé cesty do zaměstnání, bývají častěji nervózní a nespokojení. Dojíždění je totiž...

Daňové přiznání 2017: jak snížit daňový základ a ušetřit na daních

Ilustrační snímek

Uzávěrka daňového přiznání se neúprosně blíží. Máte sjednané životní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové...

Thonet - majitel továrny, který mátl v montérkách návštěvy

Michael Thonet (na snímku uprostřed) měl početnou rodinu. V jeho práci...

Thonetovy židle, které se vyrábějí v Bystřici pod Hostýnem, zná celý svět. Dostaly se i do Oválné pracovny Bílého domu....

Další z rubriky

Uveřejněn manuál pro veřejnou podporu obecně prospěšných služeb

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejnily obsáhlý manuál, který má dát...

Předpisy ve sbírkách zákonů od 15.5.2013 do 31.5.2013

(Ilustrační snímek)

I ve druhé polovině května 2013 byl aktivnější evropský zákonodárce.

Je přípustné rozdávání letáků na akcích konkurence?

(ilustrační snímek)

Zajímavý obchodní spor mezi dvěma hobby markety řešil nedávno Nejvyšší soud. Jednalo se o otázku, zda konkurent může na...

20. února: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických bur...

20. února: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických bur...

Kurzy.cz Americké akcie v úterý po předchozích šesti nárůstech za sebou oslabily. K jejich poklesu velkou měrou přispěla maloobc...

Najdete na iDNES.cz