Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Vzor: Výpověď pracovního poměru zaměstnancem

  22:17aktualizováno  22:17
Výpověď z pracovního poměru je základním a nejrozšířenějším způsobem tzv. jednostranného rozvázání pracovního poměru (tedy jinak než dohodou).
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Výpověď pracovního poměru ze strany zaměstnance

Podle § 50 Zákoníku práce může zaměstnanec dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ve výpovědi není tedy nutné specifikovat, proč se zaměstnanec rozhodl ukončit pracovní poměr. Výjimkou jsou případy, kdy zaměstnanec podává výpověď z nějakého zákonem specifikovaného důvodu, který s sebou pojí určité výhody pro zaměstnance (např. při tzv. přechodu práv a povinností zaměstnavatele – viz níže). Nicméně ani v tomto případě není podmínkou důvod specifikovat přímo ve výpovědi.

Pozor na písemnou formu

Výpověď musí být vždy písemná, jinak bude neplatná. Nejlepším způsobem doručení výpovědi je předat ji v písemné podobě zaměstnavateli (např. v podatelně). Doručení výpovědi je vhodné si nechat potvrdit podpisem osoby, které byla výpověď doručena, na její kopii. Výpověď je samozřejmě ovšem doručena zaměstnavateli i v případě, kdy odmítne potvrdit její převzetí.

Pokud by si zaměstnanec výpověď rozmyslel a chtěl ji vzít zpět (tzv. odvolání výpovědi), je možné tak učinit pouze se souhlasem zaměstnavatele. Odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.

Výpovědní doba je určená zákonem či dohodou

Pokud byla dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je obvykle sjednaná v pracovní smlouvě a není-li sjednáno jinak, je dvouměsíční. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Tzn. pokud zaměstnanec podá (doručí) výpověď zaměstnavateli 15.2., začne výpovědní doba běžet 1.3. a pracovní poměr skončí 30.4. Takto stanovená výpovědní doba platí pro všechny případy výpovědi ze strany zaměstnance, s jedinou výjimkou. Podle nové právní úpravy platné od 1.1.2012 platí, že pokud byla výpověď ze strany zaměstnance dána v souvislosti s tzv. přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (např. prodej podniku), pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Pokud tedy dojde např. k prodeji podniku a zaměstnanec nebude souhlasit se svým převedením k novému zaměstnavateli, může dát výpověď a jeho pracovní poměr skončí den předtím, než dojde k převodu podniku. Pokud zaměstnanec takovouto výpověď nepodá, dojde k jeho přechodu na nového zaměstnavatele a zaměstnanec následně rozváže svůj pracovní poměr výpovědí, může se poté soudní žalobou domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem. Pokud by tomu tak bylo, měl by právo na odstupné jako v případě rozvázání pracovního poměru z tzv. organizačních důvodů. Protože však tato problematika není zcela jednoduchá, doporučujeme, aby se zaměstnanec, který chce tento výpovědní důvod použít, předem poradil s advokátem.

Důsledky neplatnosti výpovědi

V praxi se může výjimečně stát, že by výpověď zaměstnance byla neplatná (např. byla učiněna ústně). Pokud by v takovém případě zaměstnavatel oznámil zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby dále konal svou práci, pracovní poměr trvá i nadále. Pokud by tedy zaměstnavatel toto oznámení neučinil, pracovní poměr by i přesto skončil. Pokud by však zaměstnavatel oznámil zaměstnanci, že trvá na tom, aby i nadále konal práci, musel by zaměstnanec v takovém případě podat novou platnou výpověď a pracovní poměr by skončil až po uplynutí této nové výpovědní doby. Nevyhoví-li zaměstnanec výzvě zaměstnavatele a nekoná-li tedy svou práci, má zaměstnavatel právo na něm požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce. Nárok na náhradu škody má zaměstnavatel i v případě, kdy by zaměstnanec nedodržel výpovědní dobu, tzn. přestal chodit do práce dřív, než po jejím uplynutí. Škoda, která by vznikla zaměstnavateli, by obvykle spočívala v nákladech na zaměstnání nového pracovníka namísto původního zaměstnance, nebo v tom, že musel zaměstnavatel namísto něho najmout dočasně externí firmu. Horší by takový nárok na náhradu škody mohl být u kvalifikovaných zaměstnanců. V praxi ale takovéto žaloby ze strany zaměstnavatelů nejsou časté, protože se vznik takové škody a zejména její výše obtížně prokazuje.

Žalovat musíte do 2 měsíců

Podle § 72 Zákoníku práce je nutné podat žalobu o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru (tedy i výpovědi) do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Pokud tak platnost výpovědi zůstává mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sporná a zaměstnavatel takovou žalobu nepodá, pracovní poměr skončil uplynutím původní výpovědní doby, i kdyby byla výpověď neplatná.

Pozor na dohodu o zvýšení kvalifikace

Pozor dávejte na podání výpovědi v případě, kdy byste se svým zaměstnavatelem uzavřeli tzv. kvalifikační dohodu, tedy dohodu, na jejímž základě vám zaměstnavatel umožní zvýšit či prohloubit kvalifikaci a vy se na oplátku zavážete setrvat u něj po určitou dobu v pracovním poměru. Pokud byste ukončili pracovní poměr bezdůvodně před uplynutím takového závazku, museli byste uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které zaměstnavatel na zvýšení vaší kvalifikace vynaložil. Bližší podrobnosti obsahuje § 234 a násl. Zákoníku práce.

Autor:Nejčtenější

Vzal si úvěr bez souhlasu manželky, je povinna jeho dluhy platit?

V případě, že by manžel svůj dluh nesplácel a banka by jej vymáhala, pak podle...

Podle zákona do společného jmění manželů patří nejen majetek získaný během manželství, ale i dluhy. Jenže co dělat v...

KOMENTÁŘ: Investiční nemovitost je nová past na důvěřivce

Martin Mašát

Z většiny článků o nemovitostech vyplývá, že kdo nyní nekoupí byt či dům jako investici, okrádá rodinu. Ale ceny bytů...Tugendhatové byli úspěšní průmyslníci, které proslavila jen drahá vila

Fritz a Greta Tugendhatovi

Brněnský rod průmyslníků ve světě proslavila unikátní vila. Ve městě však Tugendhatové, kteří vlastnili textilní firmy,...

Mám život v tašce, ale skončit nemůžu, říká horský vůdce

Josef Šimůnek

Josef Šimůnek má zajímavé povolání. Je horským vůdcem. V České republice má toto mezinárodní osvědčení jen třicet lidí....

Finanční gramotnost Čechů se nelepší. Otestujte, jak jste na tom vy

Ilustrační snímek

V indexu finanční gramotnosti, který každoročně měří Česká bankovní asociace, dosáhli Češi i tentokrát průměrného...

Další z rubriky

Server justice.cz ochromila chyba systému

Státní znak (ilustrační foto).

Pravděpodobně jste zaznamenali výpadek serveru www.justice.cz, kde je dostupný mj. obchodní rejstřík, insolvenční...

Jmenováni tři noví předsedové okresních soudů

(ilustrační snímek)

Ministryně spravedlnosti dnes jmenovala tři nové předsedy okresních soudů.

Předpisy ve sbírkách zákonů od 15.5.2013 do 31.5.2013

(Ilustrační snímek)

I ve druhé polovině května 2013 byl aktivnější evropský zákonodárce.

Jak je to s přesčasy? Odpovědi na sedm nejčastějších otázek.

Jak je to s přesčasy? Odpovědi na sedm nejčastějších otázek.

Kurzy.cz Názory na přesčasy se odjakživa různí. Část lidí je ochotná makat navíc, ale jen pokud jim firma přesčasy zaplatí. A ji...

Najdete na iDNES.cz