Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Odborníci radí, jak změnit dodavatele energií, abyste ušetřili

aktualizováno 
Řada lidí najde v těchto dnech ve schránce vyúčtování za vodu, elektřinu a plyn. A někteří jsou zděšení: musí doplatit nemalé částky. A k tomu ještě začít platit nové, vyšší zálohy. Čtěte v otázkách a odpovědích, jak na energiích ušetřit a jak postupovat při změně dodavatele.

Chcete-li změnit dodavatele energií, nehleďte pouze na ceny. Pročtěte si i obchodní podmínky a také „prolustrujte“ dodavatele na internetových chatech. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Buď se rozhodnete aktivně šetřit, začnete tedy například vypínat elektrospotřebiče za zásuvek, stahovat topení, pořídíte si perlátory do vodovodních baterií a toaletu budete splachovat dešťovou vodou. Nebo se odhodláte k radikálnějšímu činu a změníte dodavatele.

Stát dává miliardy na úspory. Jak je získat?

V současnosti je na trhu zhruba 200 dodavatelů energií, kteří nabízejí necelou tisícovku různých tarifů. Ač taková čísla mohou vyděsit, není přechod k jiné společnosti až tak komplikovaný. A dá se jím ušetřit i pár tisíc korun ročně.

Problém je podle právníka dTestu Lukáše Zeleného v tom, že si lidé často neschovávají smluvní dokumentaci, nebo se v ní nevyznají. A to jim přechod k výhodnější smlouvě komplikuje.

„Řada lidí často neví základní informace týkající se jejich dodávek energií, jako je například trvání smlouvy, tedy zda je na dobu určitou, či neurčitou, a v jaké lhůtě mohou smlouvu vypovědět. A netuší ani to, zda za přechod k jinému dodavateli budou platit smluvní poplatky či pokuty,“ říká právník Zelený.

Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu

Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu

Otázka: Přišlo mi vyúčtování a doplácím hodně za plyn. Jak zjistím, že neplatím ve srovnání s ostatními zbytečně moc?
„Podle energetického zákona může dodavatel stanovit zálohy v rozsahu spotřeby za předchozí srovnatelné zúčtovací období, nejvýše pak v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby na následující období,“ cituje Lukáš Zelený, podle něhož je dobré nejprve porovnat spotřebu a výši záloh s předchozími roky. Možná došlo k vyšší spotřebě větším množstvím instalovaných spotřebičů nebo častějším vytápěním.

Pokud se vám přesto zdá cena neúměrná, kontaktujte dodavatele a ptejte se na důvod. Nebudete-li spokojeni, zvažte přechod k jiné společnosti.

Otázka: Kde zjistím, jací jsou dodavatelé v regionu a jak porovnám jejich nabídky, abych vybrala pro sebe tu nejvýhodnější?
Kalkulačku na svém webu provozuje Energetický regulační úřad. Na internetu jsou k dispozici také nejrůznější srovnávače. „Bohužel žádný z nich nezohledňuje všechny faktory, kterými je nutné se u smluv o dodávkách energií řídit,“ říká Lukáš Zelený. Vedle ceny je třeba zkoumat například trvání smlouvy, poplatky spojené s ukončením smlouvy a smluvní pokuty například za předčasné ukončení smlouvy. Internetové srovnávače neberou v potaz neveřejné nabídky dodavatelů. Takže se vyplatí kontaktovat dodavatele osobně a lépe po telefonu než e-mailem.

Elektřina

Cena se skládá ze dvou složek: 60 % tvoří platba za distribuci elektřiny a je pevně stanovená Energetickým regulačním úřadem. 40 % je cena za silovou elektřinu, která je ovlivněná pouze konkurenčním prostředím a výběrem dodavatele. Právě zde je možné ušetřit.

Plyn

Cenu tvoří z 30 % regulovaná část platby za dodávku plynu a zbylých 70 % je cena zemního plynu, která je závislá na tržním prostředí a dodavateli. Úspora na plynu je tedy násobně vyšší než u elektřiny.

Voda

Cena je podřízena obecně závazným pravidlům, které musejí dodržovat všichni provozovatelé vodovodů a kanalizací. Cenu tak nereguluje trh, ale stát, neboť vodárenské společnosti vycházejí při tvorbě svých cen z cenového výměru ministerstva financí, který je upravován k 1. lednu pro následující kalendářní rok a platí pro všechny odběratele v daném regionu.

Zdroj: Modrá pyramida, CenyEnergie

Otázka: Jak výrazně se liší ceny v jednotlivých regionech a proč?
„Ceny energií se liší v jednotlivých regionech už kvůli technickým parametrům distribučních soustav. Například rozvodná síť elektřiny v Praze má kvůli svému menšímu rozsahu jiné parametry než rozvodné sítě na většině tuzemského území, z čehož může vyplývat jiná nákladnost při údržbě,“ vysvětluje Rudolf Uzlík ze společnosti E.ON Energie.

Cena energie se skládá z regulované části, kterou určuje Energetický regulační úřad, a z neregulované části stanovené dodavatelem podle jeho obchodního rozhodnutí (viz. box). Regulovaná část se může v jednotlivých krajích lišit vzhledem k rozdílným poplatkům za distribuci.

Otázka: Nová výše záloh je pro mě moc vysoká. Musím ji platit? Co mi hrozí, když budu platit méně?
Na výši záloh byste se měli s dodavatelem dohodnout. „Již vzhledem k obavě, že přejdete ke konkurenci, je i v zájmu dodavatele se s vámi na výši zálohy dohodnout. Sjednané zálohy jste pak povinni platit v dohodnuté výši a termínech. Neplacení záloh může vést k ukončení smlouvy, případně k černému odběru,“ říká Lukáš Zelený. Důsledkem neplacení záloh může být i jejich navýšení, případně vyžadování složení určité částky, tzv. deposita, na účet dodavatele.

Otázka: Jak postupovat v případě, že se rozhodnu změnit dodavatele?
1. krok - Zkontrolujte si, jaký druh smlouvy máte a jaká se k ní váže výpovědní lhůta. Pokud jste uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou, bývá tato lhůta stanovena zpravidla na tři měsíce. U smluv na dobu určitou je rozpětí širší. Zobecňovat se nedá. Jisté je, že pokud byste výpovědní lhůtu nedodrželi a chtěli odejít dříve, zaplatíte tučnou pokutu.

2. krok - Nehleďte jen na cenovou nabídkou. Porovnejte i obchodní podmínky. Ty by měly obsahovat:

 • výpovědní lhůtu
 • úplný a platný ceník pro konkrétní rok (pozor na zavádějící informace a staré ceníky)
 • informaci, zda bude změna dodavatele zpoplatněna. Změna dodavatele je sice ze zákona bezplatná, někteří dodavatelé však vybírají tzv. aktivační poplatek za zprostředkování.
 • jaké jsou další nabízené služby, jaký je k nim přístup (pobočky, telefon, web) a jak jsou zpoplatněny.
 • způsob ukončení smluvního vztahu s novým dodavatelem v případě nespokojenosti

Sledujte i to, zda má společnost zákaznické centrum a funkční kontakty. Důležité jsou také reference neboli pověst nového dodavatele. Za jednu z dobrých referencí lze považovat přihlášení k Etickému kodexu obchodníka.

3. krok - Jakmile si vyberete nového dodavatele, je nezbytné s ním uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky. Před podpisem prostudujte smlouvu, platný ceník a platné obchodní podmínky.

Čtěte také

Vzhledem ke klesajícím cenám energií je výhodnější uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, nebo smlouvu na dobu určitou trvající nejvýše jeden rok. Dále je třeba u smluv na dobu určitou dávat pozor na ustanovení o automatickém prodloužení smluv. Pokud totiž smlouvu k určitému datu osobně nevypovíte, prodlouží se na další období.

„Pro ulehčení celého procesu změny dodavatele můžete při podpisu smlouvy udělit vybranému dodavateli plnou moc a ten pak může provést některé činnosti za vás. Tím se může celý proces urychlit,“ navrhuje Lukáš Zelený z dTestu.

4. krok - Poté, co dodavatele změníte a uplyne výpovědní lhůta, budete odebírat energii od nové společnosti. Ta vás musí informovat, od kterého dne byla skutečně zahájena dodávka.

„Zároveň doporučuji, abyste pak k termínu změny dodavatele nahlásili stav vašeho elektroměru. Obdržíte také závěrečné vyúčtování spotřeby, jímž dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem. Nezapomeňte přesměrovat platby za energii na bankovní konto nového dodavatele,“ radí právník Zelený, podle něhož je třeba při prvním vyúčtování ještě zkontrolovat, zda smluvené obchodní podmínky a ceny platí.

5. krok - Můžete se přihlásit také do energetických aukcí. Pořadatelé takových aukcí shromáždí určitý počet odběratelů, kteří chtějí změnu a osloví vybrané dodavatele energií. Ty pak nabídnou ceny. Snaží se přijít se zajímavými nabídkami, protože je láká velký počet případných nových zákazníků.

6. krok - Pozor na „šmejdy“. Stále to zkoušejí. Nabízejí nevýhodné smlouvy po telefonu nebo formou podomního prodeje. „Úskalí představuje i sjednání dalších smluv a služeb společně se smlouvami o dodávce energií. Spotřebitelům doporučujeme, aby si důkladně prostudovali všechny dokumenty, nepodepisovali nic mezi dveřmi. Senioři by se měli poradit například se svými dětmi nebo příbuznými,“ dodává právník Zelený.

Praktické tipy, jak lze doma ušetřit

Petr Woff ze služby E.ON Rádce nabízí sedm tipů, jak v domácnosti nejlépe ušetřit za energie:

 1. Pokud bydlíte v běžném tuzemském domě a neplánujete důkladnou rekonstrukci, v úvahu připadá lepší vytápěcí systém. Například kondenzační plynový kotel spotřebuje přibližně o 25 % méně zemního plynu než starý kotel při stejném tepelném komfortu.
 2. Mezi nové trendy patří takzvaná chytrá domácnost, ve které můžete spotřebiče ovládat dálkově. Pokud například vyjedete na výlet, stále můžete přes telefon zkontrolovat, co máte doma zapnuté a případně vypnout zářivku nebo topení.
 3. LED zářivky spotřebují přibližně sedmkrát méně energie a ve výsledku stojí čtyřikrát méně korun než tradiční wolframová zářivka při stejném světelném komfortu.
 4. Na vodném lze nejvíce ušetřit díky dešťové vodě, která postačuje pro splachování toalety, praní, zalévání květin nebo mytí automobilu. Díky systémům, které dešťovou vodu zachytí a rozvedenou po domácnosti, může spotřeba vody z centrální sítě klesnout na polovinu.
 5. Mezi chytré technologie patří spořiče vody, které lze namontovat na vodovodní baterie. Využívají vzduch, takže například při sprchování nebo mytí rukou můžete snížit spotřebu a přitom zachovat intenzitu toku.
 6. Ušetřit se dá výběrem úspornějších spotřebičů a jejich správným užíváním. Například lednička by neměla být příliš obestavěná. Pračku se vyplatí zapínat až ve chvíli, kdy je plná, protože programy pro poloviční náplň neuspoří polovinu vody ani elektřiny. Úspornější jsou sušičky s tepelným čerpadlem.
 7. Větrat byste měli krátce, ale tak, že vypnete topení a otevřete okna co nejvíce. Větráte-li dlouho a pouze pootevřeným oknem, dochází k velkým tepelným ztrátám.Nejčtenější

Některé profese si výrazně polepšily, berou o deset i patnáct tisíc víc

Ilustrační snímek

Tisíce nových příležitostí a často skokový nárůst mezd ve většině oborů. Někteří si polepšili i o 20 procent. Tak...

Daňové přiznání za rok 2017: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Přiznat daně z příjmu musí každoročně statisíce Čechů. Daňové přiznání, které budete letos, tedy v roce 2018 vyplňovat,...Smí lyžařské areály zablokovat přeprodaný skipas? U soudu by nejspíš narazily

Na libereckých sjezdovkách varují lyžaře před příliš rychlou jízdou zábrany i...

Přivstanou si, lyžují pár hodin a před polednem skipas prodají nově příchozím. Tito návštěvníci jsou trnem v oku...

KOMENTÁŘ: Hypotéka pod tři procenta? Zapomeňte

Martin Mašát

Hypotéky se sazbou pod dvě procenta jsou nejspíš minulostí. V roce 2018 se sazby s největší pravděpodobností vyhoupnou...

Sedm pravidel, jak změnit myšlení a stát se chytřejším

Ilustrační snímek

Myšlení se věnujeme téměř každý den, a to po většinu života. Měli bychom proto v myšlení vynikat. Mezi myšlením a...

Další z rubriky

Kvíz: Nejdražší a nejbohatší aneb rekordy ze světa financí

Ilustrační snímek

Víte, kdo je nejbohatším člověkem planety? A kolik milionářů žije v Česku? Tušíte, kolik stojí nejdražší obraz, auto...

Nenechávejte platby až na Silvestra, můžou vás vyjít pěkně draho

Ilustrační snímek

Banky upozorňují své klienty, aby nenechávali platby na poslední chvíli. Stejně se však najde dost lidí, kteří si na...

Kvíz: Podnikové dluhopisy jsou investiční hit. Nakolik jim rozumíte?

Ilustrační snímek

Před několika lety se na českém trhu začaly ve velkém vedle státních objevovat také tuzemské podnikové dluhopisy. Pro...

Další manažer ČEZ prodal firemní akcie

Další manažer ČEZ prodal firemní akcie

Kurzy.cz Měsíc poté, co generální ředitel a předseda představenstva firmy ČEZ Daniel Beneš využil opční manažerský program ...

Najdete na iDNES.cz