Zděděné stavební spoření: na co máte nárok?

aktualizováno 
Jak se postupuje v případě, kdy dojde k úmrtí účastníka stavebního spoření? Kdo má právo či povinnost převzít jeho smlouvu? Ovlivní to pak nějakým způsobem jeho vlastní stavební spoření? Bude moci získávat státní podporu z obou smluv najednou?
Hřbitov, náhrobek, pohřeb

Hřbitov, náhrobek, pohřeb | foto: Profimedia.cz

Případ úmrtí účastníka stavebního spoření řeší přímo zákon o stavebním spoření č.96/1993 Sb. v platném znění. Jak lze se smlouvou naložit, je uvedeno v § 8. Spoření buď převezme někdo z pozůstalých, nebo bude ukončeno a naspořená částka vypořádána.

V první řadě přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření automaticky na pozůstalého manžela. Pokud manžel není, je stavební spoření předmětem dědění, jen pokud se dědicové v dohodě o vypořádání dědictví dohodnou, že práva a povinnosti ze stavebního spoření převezme jeden z nich. V případě, kdy k takové dohodě nedojde, smlouva zaniká a v dědickém řízení se vypořádá pouze uspořená částka včetně úroků a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka stavebního spoření.

Státní podpora v případě zděděné smlouvy

U všech smluv sjednaných do konce roku 2003 obecně platí pravidlo, že každý účastník stavebního spoření může mít pouze jedinou s nárokem na státní podporu. V případě převzetí zděděné smlouvy však platí výjimka a jeden účastník spoření tak může mít dvě smlouvy se státní podporou zároveň, má-li také svoji vlastní.

Dále obecně platí, že pro výplatu státní podpory je nutné dodržet minimální pětiletou či šestiletou dobu spoření. Proto pokud dědic smlouvu vypoví dříve, nárok na státní podporu ztratí. Výjimkou je však případ, kdy se dědicové dohodli, že žádný z nich ve smlouvě pokračovat nebude. Státní podpora se tu vypořádá ke dni úmrtí účastníka spoření bez ohledu na délku trvání smlouvy a každý z dědiců získá její poměrnou část.

Možná trochu překvapivá jsou pravidla pro stanovení výše státní podpory, kterou celkově získá účastník spoření, pokud má kromě své vlastní smlouvy ještě smlouvu zděděnou. Výsledek může být jiný, než by se mohlo zdát na první pohled. Komplikace je způsobená tím, že z hlediska výše státní podpory platí dvoje pravidla. Smlouvy se rozlišují podle data sjednání. Státní podpora u smluv sjednaných po 1. lednu 2004 je nižší než u smluv sjednaných před tímto datem. Rozdíly stručně shrnuje následující tabulka.

Tabulka č. 1

 

Pravidla pro určení výše státní podpory v kalendářním roce
  smlouva sjednaná do 31.12.2003 smlouva sjednaná od 1.1.2004
procento z ročně uspořené částky 25% 15%
maximální uspořená částka jako základna SP 18 000 Kč 20 000 Kč
maximální roční výše SP 4 500 Kč 3 000 Kč
počet souběžně probíhajících smluv se SP  jediná neomezeno
minimální vázací lhůta pro výplatu SP 5 let 6 let
některá další pravidla Pokud byla smlouva sjednána do 31.12.2003, ale k datu 31.12.2004 na ni nebyla uplatňována SP, může na ni být nyní uplatňována SP pouze ve výši podle novely (max. 3 000 Kč ročně). Zálohy SP se postupně poukazují přednostně z uspořených částek u dříve uzavřených smluv, přičemž celkový součet záloh SP ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout 3 000 Kč.
V době, kdy účastníkovi přísluší SP podle právních předpisů platných do konce roku 2003 (4 500 Kč), nepřísluší mu SP podle novely (3 000 Kč).

Zdroj: Fincentrum; SP = státní podpora

Výše celkově získané státní podpory v případě vlastní a zděděné smlouvy

Pro zjednodušení zde označíme smlouvu sjednanou do 31.12.2003 jako „starou" a smlouvu sjednanou podle novely po 1.1.2004 jako „novou“.

Zdálo by se, že v případě zděděného stavebního spoření získá jeho nový majitel z každé smlouvy prostě takovou státní podporu, která odpovídá datu jejího sjednání. Takže například pokud vlastní „starou“ smlouvu sjednanou v roce 2003 a zdědí smlouvu „novou“ sjednanou v roce 2004, měl by získat dohromady 4 500 korun a 3 000 korun. Nebo pokud jsou obě smlouvy „staršího typu“ sjednány v roce 2003, na jedné je státní podpora ve výši 4 500 korun a na druhé 3 000 korun (viz. tabulka č. 2, přechodná ustanovení), měl by rovněž získat celkově 7 500 korun. Jenže tomu tak není. Celková výše přiznané státní podpory může poněkud překvapit.

Tabulka č. 2

 

Tab. č. 2: Vybraná ustanovení zákona o stavebním spoření týkající se státní podpory

§ 10 - Výše státní podpory:

(2) Poskytovaná záloha státní podpory činí 15 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč.

(3) Účastníkovi, který je fyzickou osobou a splňuje podmínky stanovené v § 4 odst. 2, a který má uzavřeno v jednom kalendářním roce více smluv, přísluší státní podpora na ty smlouvy, u kterých o její přiznání písemně požádal. Přitom se postupně poukazují zálohy státní podpory přednostně z uspořených částek u dříve uzavřených smluv, přičemž celkový součet záloh státní podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout limit uvedený v odstavci 2.

 

Přechodná ustanovení:

(3) Nárok na státní podporu podle dosavadních právních předpisů nevzniká u smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na kterou účastníkovi k 31. prosinci roku, v němž tento zákon nabyde účinnosti, nepříslušela státní podpora podle dosavadních právních předpisů. V době, kdy účastníkovi přísluší státní podpora podle dosavadních právních předpisů, nepřísluší mu státní podpora podle tohoto zákona.

Zdroj: Fincentrum

Dvě „staré“ smlouvy: posuzuje se každá zvlášť
V  případě dvojice „starých“ smluv se každá z nich posuzuje samostatně. Pokud je na obou nárokována státní podpora ve výši 25 % z ročně naspořené částky, může jejich majitel ročně získat na každou smlouvu až 4 500 korun.

Pokud je na obou těchto smlouvách nárokována státní podpora ve výši 15 % z ročně uspořené částky, lze získat ročně na každou z nich až 3 000 korun. Zde se jedná o případ, kdy byly smlouvy sjednány ještě podle staršího zákona, ale k 31.12.2004 na ně nebyla nárokována státní podpora. Pokud na nich jejich majitel nárokuje státní podporu od roku 2005, je již pouze ve výši podle novely. (Viz. odstavec „přechodná ustanovení“ v tabulce č. 2)

Dvě „nové“ smlouvy: posuzují se obě dohromady
Jde-li o smlouvy, které byly obě sjednány po 1.1.2004, narozdíl od výše uvedeného případu se neposuzují každá samostatně, ale společně v rámci jednoho maximálního ročního limitu 3 000. Státní podpora bude přiznána na smlouvu, která byla uzavřena dříve, zbytek do 3 000 korun pak může být připsán na druhou smlouvu. Majitel dvou "nových" smluv tak může získat maximálně 3 000 korun ročně. (Viz. § 10, odst. 3 v tabulce č. 2)

Kombinace staré a nové verze státní podpory: pouze jedna státní podpora
Dosud byly uvedeny pouze příklady, kdy byla na obou smlouvách nárokována státní podpora „stejného typu“. Buď dvakrát 25 %, nebo dvakrát 15 % z ročně uspořené částky.

Aktuální ceny bytů a nájemného v ČR. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

Pokud je však na jedné smlouvě státní podpora ve výši 25 % a na druhé ve výši 15 %, účastník získá státní podporu pouze z jedné smlouvy. V tomto případě ani nezáleží na datu jejich sjednání nebo na tom, která smlouva je vlastní a která zděděná. Uplatňuje se zde ustanovení novely zákona, že „V době, kdy účastníkovi přísluší státní podpora podle dosavadních právních předpisů, nepřísluší mu státní podpora podle tohoto zákona.“ (Viz. odstavec „přechodná ustanovení“ v tabulce č. 2) Takže v tomto případě klient získá státní podporu pouze z té smlouvy, kde nárokuje 25 % z uspořené částky, z druhé smlouvy nedostane nic. Jde-li tedy o kombinaci dvou „starých“ smluv, je varianta 25 % a 15 % o něco méně výhodná než varianta 15 % a 15 %. V prvním případě lze získat maximálně 4 500 korun, ve druhém až 6 000 korun.


Řešili jste někdy problém vypořádání smlouvy o stavebním spoření v dědickém řízení? S jakými problémy jste se při tom setkali?

Autor:

Nejčtenější

KVÍZ: Jak jste na tom s jazykovou inteligencí? Otestujte se

Ilustrační snímek

Už jste někdy absolvovali inteligenční test, abyste se dozvěděli, jaké máte IQ? Dnešní kvíz vám konkrétní číslo sice...

Má smysl pořídit si nyní investiční byt? Odborníci radí nečekat

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí jsou vyšroubované na maximum. Přesto realitní makléři doporučují pořízení investičního bytu...

Studentský nápad ho přivedl k podnikání. Chce změnit kavárenský svět

Praha,22.10.2018, Adrian Drozdek, SPECIÁL PRO IDNES, FOTO MAFRA DAN MATERNA

Adrian Drozdek je z Brna, má 18 let a hlavu plnou nápadů. Před rokem přišel s myšlenkou vytvořit mobilní aplikaci,...

Příjmy z pronájmu: jak na daně a pro koho je takový výdělek ideální

Ilustrační snímek

Pořídit si vlastní bydlení je pro řadu lidí nad jejich finanční možnosti. Řešením může být pronájem. Ti, kdo mohou byt...

Po rozvodu jí zbyly manželovy dluhy a stres. Řešení se nakonec našlo

Exekuce je stresující záležitost pro každého.

Dostali jste se kvůli někomu blízkému do finančních problémů? Hrozí vám exekuce? Neskákejte hned z mostu a raději se...

Další z rubriky

Stavební spoření je atraktivnější. Díky úvěrům i zhodnocení vkladů

Ilustrační snímek

Stavební spoření není v Česku na ústupu. Naopak se o něj opět zvedá zájem. A to jak o úvěry, tak i samotné spoření....

Zájem o hypotéky klesá, úrokové sazby stagnují

Ilustrační snímek

V červenci o hypoteční úvěry nebyl valný zájem. Oproti červnu bylo v sedmém měsíci letošního roku uzavřeno o 2 014...

Zájem o hypotéky stoupá, rostou však i úrokové sazby

Ilustrační snímek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů znovu stouply. I letošní srpen potvrzuje dlouholetý trend, kdy zájem o hypotéky v...

Bitcoin dále padá, už byl kolem 4 600 USD. Přišel o 1000 USD za 5 dnů. Katastrof...

Bitcoin dále padá, už byl kolem 4 600 USD. Přišel o 1000 USD za 5 dnů. Katastrof...

Kurzy.cz Cena bitcoinu po relativně klidném víkendu pokračuje ve výrazném propadu a dostává se pod úroveň 5 200 USD a je tak nej...

Future recruitment, s.r.o.
Účetní jr.

Future recruitment, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 23 000 - 28 000 Kč

Najdete na iDNES.cz