Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Země, kde platí mezistátní smlouvy

aktualizováno 
Víte jaké podmínky můžete očekávat v zemích, které s námi mají mezistátní smlouvu, jež si vzala na mušku zdravotní pojištění? Raději opatrně. Smlouva nezaručuje, že by zdravotní péče byla docela bezplatná. Navíc, podmínky v jednotlivých zemích jsou dosti rozdílné.

RAKOUSKO

Díky dohodě o sociálním zabezpečení má tuzemský turista v Rakousku zabezpečenu úhradu nutné a neodkladné zdravotní péče. Neznamená to však, že by zdejší lékařské ošetření bylo zcela zdarma. Například tam, kde si povinně připlácí rakouský občan, bude muset i obyvatel České republiky. Zároveň je třeba počítat s poplatky tamní zdravotní pojišťovně a lékárně. Turista, kterému se stal úraz nebo onemocněl a chce využít zdravotních služeb vyplývajících z dohody, musí navíc zachovat předepsaný postup.

Před odjezdem do Rakouska je třeba vyzvednout na pobočce zdravotní pojišťovny formulář s označením CZ/A 3, který se předkládá rakouské oblastní nemocenské pokladně. Na tuto instituci je totiž nutné se obrátit v případě nemoci či úrazu jako na první. Pokladna vystaví za 3,63 eura, tedy asi 113 korun, takzvaný nemocenský lístek a podá turistovi informace o adresách smluvních lékařů. Po předložení lístku má pak nemocný či zraněný u lékaře, který patří do systému veřejného zdravotního pojištění,  ošetření zdarma. Pokud by se obrátil na nesmluvní zdravotnické zařízení, musí předem zaplatit v hotovosti. Je nutno počítat, že tamní ceny jsou pro tuzemce vysoké. A co dělat v případě, že by o tom, na kterou nemocnici či lékaře se obrátit, nerozhodoval nemocný či zraněný, ale například rychlá záchranná služba? Pak má podle webových stránek Centra mezistátních úhrad sice nárok na úhradu nákladů léčení, ale pouze do výše cen hrazených rakouským veřejným pojištěním, a to za podmínky, že předloží doklady o provedených výkonech stvrzených účty za poskytnutou zdravotní péči. Rozdíl - pokud si nezaplatil komerční zdravotní připojištění - jde z jeho peněženky.

Peníze je třeba si připravit i na léky. Přestože se medikamenty odebírají na účet oblastní nemocenské pokladny, za každou položku na receptu se platí 4,14 eura, tedy asi 130 korun. Pokud potřebuje pacient lék, který není v Rakousku na seznamu hrazených léčiv, hradí se náklady pouze tehdy, pokud je schválí šéflékař (primář) oblastní nemocenské pokladny. A předpisy od nesmluvních lékařů? Oblastní nemocenská pokladna je může ještě před vyzvednutím léku uznat a zpětně proplatit. V opačném případě však nárok na úhradu nákladů není.

Spoluúčast a poplatky

ošetření příplatek
lékařské ošetření 20% za první, 5% za další ošetření

stomatologické ošetření

do 35,57 eura (asi 1100 korun) žádný 
přes 35,57 eura 20%

léky

při normálním ošetření 22%
s malým terapeutickým přínosem 60%
důležité léky žádný
ostatní léky 100%
nemocniční ošetřování 9,30 eur/den (asi 300 korun/den) prvních třicet dnů ošetřování

Ještě více peněz než na jednoduché ošetření nebo léky na předpis si musí člověk připravit na pobyt v nemocnici, do které ho přijmou na základě doporučení ošetřujícího lékaře nebo v případě úrazu či havárie i po předložení formuláře CZ/A 3. Podle informací Centra mezinárodních úmluv existují ve veřejných rakouských nemocnicích zpravidla dvě tarifní třídy péče. Nemocenské pokladny však proplácejí pouze základní třídu, která zahrnuje všechny potřebné služby, tedy ubytování, stravování, prohlídky i léčení včetně operace a léků, a to ještě se spoluúčastí pacienta. V minulém roce platil nemocný či zraněný za každý den v nemocnici pod dobu 28 dnů 7,50 až 8 eur, tedy asi 230 až 250 korun. Nadstandard, který je velmi drahý, pojišťovny nehradí.

Když si vybere pacient nesmluvní nemocnici, hradí veškeré náklady v hotovosti. Stejně jako v případě akutního ošetření u nesmluvního lékaře platí, že je-li do takové nemocnice dopraven v případě nouze (havárie, úraz), má nárok na úhradu nákladů až do částky, kterou by pojišťovna proplatila za základní tarifní třídu v některé smluvní nemocnici.

CHORVATSKO

Aby mohl být tuzemský návštěvník Chorvatska ošetřen v nutném a neodkladném případě bezplatně v rámci mezinárodní dohody, potřebuje od české zdravotní pojišťovny formulář CZ/HR 111. Se souhlasem své zdravotní pojišťovny, o nějž se žádá pomocí formuláře CZ/HR 111 A, může během pobytu v Chorvatsku žádat i o zdravotní služby nad rámec péče nutné a neodkladné, jako je například plánovaná dialýza. Formulář si ale musí nechat potvrdit už před odjezdem, jinak zaplatí u chorvatského lékaře v hotovosti.

Bezplatné ošetření a léky dle smlouvy poskytují v Chorvatsku pouze smluvní lékaři a lékárny chorvatského Zavodu za zdravstveno osiguranje (Chorvatský ústav zdravotního pojištění). Podle údajů Centra mezinárodních úmluv jich je ale asi 90 procent z celkového počtu zdravotníků a nacházejí se v každé větší vesnici. Poznají se podle označení Ugovorni, tedy smluvní. Všechna zdravotní střediska a všechny nemocnice jsou smluvní. Obrátit se lze také na takzvaný Dom zdravlja (zdravotní středisko).

Co se nehradí na základě mezistátních smluv:

- přeprava do České republiky
- příplatky za spoluúčast

Jak je pacient platí:

- v hotovosti
- z komerčního zdravotního připojištění, pokud si ho sjednal

Naopak většina stomatologů je soukromých a ti požadují platbu v hotovosti. Smluvní zubaři jsou ve zdravotních střediscích.

Aby měl turista jistotu, že skutečně získá bezplatnou péči, měl by se s potvrzeným formulářem CZ/HR111 nebo CZ/HR 111A hned po příjezdu do Chorvatska zaregistrovat na nejbližší pobočce Chorvatského ústavu zdravotního pojištění – Hrvatski Zavod Za Zdravstveno Osiguranje (HZZO). Zde obdrží zdarma takzvaný Bolesnički list. S ním ho každý smluvní lékař ošetří „na pokladnu“. Nelze ale říct, že zcela bezplatně. Může chtít spoluúčast, kterou by naúčtoval i Chorvatovi.

Ani když se turista nezaregistruje předem, není nic ztraceno. O Bolesnički list může požádat na nejbližší pobočce Chorvatského ústavu nemocenského pojištění těsně předtím, než půjde k lékaři. Pokud by se na tento úřad nedostal, například po úrazu, nebo proto, že je víkend a zavřeno, může smluvnímu lékaři rovnou předložit formulář z české zdravotní pojišťovny. Pozor, ten mu ho ale vezme, proto je dobré udělat si předem několik kopií.

Pokud je nutná hospitalizace, obdrží pacient doporučení od lékaře, v naléhavých případech ho ošetří na základě „českého“ formuláře přímo v nemocnici. A když jste si doma zapomněli formulář vyzvednout? „Je ve vašem zájmu, aby byl do Chorvatska dodatečně doručen. Informujte nemocniční personál o tom, u které české zdravotní pojišťovny jste pojištěn, a požádejte jej, ať se do České republiky obrátí s žádostí o jeho dodatečné zaslání, případně si ho zařiďte - pokud zdravotní stav dovolí - sami,“ radí v Centru mezinárodních úmluv.

Kdo se, ač bude postupovat podle výše uvedených pokynů, bezplatné péče nedomůže, má možnost se po návratu obrátit na českou zdravotní pojišťovnu, která náklady proplatí, ale pozor, částka je zpravidla nižší než ta, kterou pacient zaplatil v Chorvatsku.

Spoluúčast a poplatky:

Kdy musí pacient v zahraničí platit hotově:

- za lékařskou péči v zemích, kde neplatí mezistátní smlouva o bezplatné péči a nesjednal si komerční zdravotní připojištění
- pokud má komerční zdravotní připojištění, ale náklady na řešení úrazu či nemoci překročí pojistné krytí sjednané ve smlouvě
- za spoluúčast, přepravu do České republiky v zemích, kde platí dohoda, pokud nemá komerční připojištění
- v zemích, kde sice platí mezinárodní smlouva o bezplatné péči, ale turista si nevyzvedl příslušný formulář tuzemské zdravotní pojišťovny

bez spoluúčasti

 • děti do osmnácti let
 • první pomoc a přepravu záchrannou službou 
 • rychlá stomatologická pomoc 
 • zdravotně nezbytná nemocniční péče kromě nákladů za lůžko a stravu 
 • některé léky ze zvláštního seznamu

spoluúčast 15 procent

 • speciální zdravotní péče včetně jednodenní chirurgie
 • speciální stomatologická péče
 • ortopedické a jiné pomůcky

spoluúčast 25 procent

 • náklady za lůžko a stravu v nemocniční zdravotní péči při léčení chronických onemocnění
 • některé léky ze zvláštního seznamu

spoluúčast 30 procent

 • náklady za lůžko a stravu v nemocniční zdravotní péči při léčení akutních onemocnění

spoluúčast 50 procent

 • některé léky ze zvláštního seznamu
 • stomatologická zdravotní péče v mobilní a fixní protetice dospělých osob

SLOVENSKO

Turisté přijíždějící na Slovensko to mají s případnou nutnou a neodkladnou lékařskou péčí jednoduché, díky mezistátní dohodě tu stačí předložit kartičku domácí zdravotní pojišťovny. Slovenské a tuzemské instituce si pak už náklady samy přeúčtují.

Jak se vybavit do země, kde smlouva neplatí:

- sjednat komerční cestovní připojištění s dostatečně vysokým pojistným krytím, cena se pohybuje podle rozsahu obvykle od 25 do 50 korun na den
- při úrazu nebo nemoci se na základě pokynů pojišťovny obrátit na zdravotnické zařízení
- v případě, že turista nemá komerční připojištění, musí za ošetření a léky platit v hotovosti, měl by si proto schovávat potvrzení a účty, ty pak může předložit své zdravotní pojišťovně a žádat proplacení, ale jen do výše nákladů, které by za něj pojišťovna uhradila domácím zdravotnickým zařízením

Smlouva počítá i s krytím nákladů spojených s převozem pacienta ve stabilizovaném stavu do České republiky. Léky a zdravotnické prostředky vydávané na lékařský předpis si však musí český občan hradit sám, částku mu pak po návratu proplatí jeho zdravotní pojišťovna, a to na základě účetního dokladu z lékárny, který obsahuje  název, množství, cenu léků a zdravotnických prostředků a datum jejich vydání.

Jak uvádí webové stránky Centra mezistátních úhrad, stává se, že lékař na Slovensku vyžaduje platbu v hotovosti. V takovém případě by ho měl pacient upozornit na existenci smlouvy. „Pokud tuto péči hotově uhradíte, vystavujete se riziku, že budete mít problémy s refundací částky od vaší domácí pojišťovny po návratu,“ vysvětluje se na internetu. 

LUCEMBURSKO

V Lucembursku už dohoda sice platí, ale zatím se čeká na podpis správního ujednání, které upřesní, jak se bude konkrétně při poskytování a hrazení lékařské péče postupovat. Počítá se s tím, že si turista před cestou vyzvedne u tuzemské zdravotní pojišťovny formulář CZ/L 111, který umožní čerpat takzvané věcné dávky v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče na účet lucemburské nemocenské pokladny.

Náklady na ošetření u praktického lékaře či stomatologa, stejně jako cenu léku si bude muset pacient nejdříve uhradit sám.

Žádost o úhradu nákladů se podává lucemburské nemocenské pokladně pro zaměstnance. Bude požadovat formulář a ostatní podklady, například lékařské předpisy, účty vystavené lékařem a lékárnou.

Pokud je nutná hospitalizace, měl by nemocný předložit v nemocnici doporučení lékaře plus formulář zdravotní pojišťovny, v akutních případech stačí jen formulář. S výběrem zdravotnického zařízení pomohou na nouzové telefonní lince 112.   

Státy, se kterými smlouvy vstoupí v platnost v průběhu roku 2002 nebo na počátku roku 2003:

Co může žádat klient od své zdravotní pojišťovny po návratu do České republiky:  

Ze země, kde neplatí mezistátní smlouva

- úhradu nákladů nezbytně nutné a neodkladné zdravotní péče, ale pouze do výše částky, kterou by za něj za stejné lékařské výkony uhradila v tuzemsku, a to na základě lékařské zprávy a účtu o ošetření či receptu 

Ze země, kde platí mezistátní smlouva

- úhradu nákladů nezbytně nutné a neodkladné zdravotní péče, ale pouze do výše odpovídající cenám v systému příslušné země, a to na základě lékařské zprávy a účtu o ošetření či receptu

 • Itálie
 • Španělsko
 • Turecko
 • Jugoslávie

NĚMECKO

 • Smlouva by měla vstoupit v platnost 1. září

Turista by si měl před cestou vyzvednout na pobočce své zdravotní pojišťovny formulář D/CZ 111. Po jeho předložení v Německu bude mít nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako německý občan.

Vyslaní zaměstnanci českých firem si budou muset před výjezdem obstarat dva formuláře D/CZ 101 na České správě sociálního zabezpečení a D/CZ 111 na pobočce své zdravotní pojišťovny. Čeští přeshraniční pracovníci, takzvaní pendleři, kteří pracují v Německu a bydlí v České republice, kam se alespoň jednou týdně vracejí, se budou moci na základě smlouvy odhlásit z českého veřejného zdravotního pojištění. Musí si však nechat u německé Krankenkassy (nemocenské pokladny) potvrdit formulář CZ/D 106, který předloží své české zdravotní pojišťovně. Ta od nich bude vyžadovat doklad o tom, že v České republice skutečně bydlí.

Studující v Německu se již nebudou muset povinně pojišťovat v německém systému veřejného zdravotního pojištění. V Německu se zaregistrují s formulářem D/CZ 111 vystaveným jejich tuzemskou pojišťovnou. Na základě smlouvy však budou mít nárok pouze na základní nutnou a neodkladnou zdravotní péči.

Kdo bude pobývat v Německu delší dobu nebo bude chtít mít jistotu, že ho smluvní lékař německé nemocenské pokladny ošetří bez toho, aby vyžadoval úhradu péče v hotovosti, měl by se obrátit s potvrzeným formulářem D/CZ 111 hned po příjezdu do Německa na místní nemocenskou pokladnu. Na pobočce obdrží bezplatně výměnou za formulář takzvaný Zúčtovací lístek -  Abrechnungsschein/Erfassungsschein. Lékař pak může chtít v hotovosti pouze částky spoluúčasti, které je povinen platit i německý občan.

Kdo se nezaregistruje, měl by se před ošetřením obrátit na pobočku místní nemocenské pokladny, která vydá Zúčtovací lístek a poradí, kterého lékaře navštívit. V akutních případech je možné vyhledat smluvního lékaře rovnou. Ten však může požadovat platbu v hotovosti. Když se pacient následně zaregistruje u nemocenské pokladny, může chtít peníze vrátit.

Za léky na předpis se připlácí 4 eura (124 korun) u malého balení, 4,5 eura (140 korun) u středního balení a 5 eur (155 korun) u velkého balení. Zbytek jde na účet nemocenské pokladny.

Nemocnice přijmou pacienta na základě doporučení lékaře nebo rovnou v akutních případech. Kdo bude hospitalizován a předem se nezaregistroval ani si nenechal v tuzemsku potvrdit příslušný formulář, měl by si ho nechat do Německa doručit dodatečně, například prostřednictvím nemocničního personálu.

Za pobyt v nemocnici se platí spoluúčast 9 eur (280 korun) za každý den, maximálně po dobu osmnácti dnů. Děti do osmnácti let spoluúčast nehradí.

 

Autor:


Nejčtenější

Platební karty dostávají nové funkce. Podívejte se, co už umí

Ilustrační snímek

Bezhotovostní placení „pípacími“ kartami strmě roste. Počet bezkontaktních transakcí v porovnání s loňskem stoupl o 28...

KOMENTÁŘ: Uplynulo deset let od krize, připravme se na tu příští

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Každá krize přináší finanční pády i nové investiční příležitosti. Krize před deseti lety, která vyvrcholila pádem banky...Rozpoutá nová regulace národní banky od října hypoteční šílenství?

Ilustrační snímek

Česká národní banka zaznamenala nárůst objemu poskytnutých hypotečních úvěrů. Za mírným růstem stojí zřejmě i takzvané...

Ekonomka Lipovská: Délku pracovní doby a výši mezd by měl určit trh

Hana Lipovská je autorkou knihy „Kdo chce naše peníze? - Ekonomie bez politické...

Průměrná mzda v Česku roste, ve 2. čtvrtletí se vyhoupla na 31 851 korun. Platy ve veřejném sektoru však stoupají...

Jak být dobrým šéfem? Přiznávám, že jsem jen člověk, říká manažerka

Diana Rádl Rogerová

Jsou šéfové a pak ti druzí, co strhnou kolegy tak, že se do projektů pouštějí po hlavě a srdcem. Jedním z těch druhých...

Další z rubriky

Spočítáno: za studentské bydlení na privátě si připlatíte

Ilustrační snímek

Bydlení na koleji má své kouzlo, ale pokud jste spíš pilný student než účastník večírků, možná uvažujete o pronájmu...

Školák stojí bezmála šest tisíc korun, nejdráže vyjde aktovka a pomůcky

Ilustrační snímek

Základní náklady na dítě, které jde kupříkladu poprvé do školy, vycházejí na necelých šest tisíc korun. Jsou tu však i...

KOMENTÁŘ: Uplynulo deset let od krize, připravme se na tu příští

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Každá krize přináší finanční pády i nové investiční příležitosti. Krize před deseti lety, která vyvrcholila pádem banky...

ČNB příští týden zvýší sazby. Korunu tak vůči euru zdraží na nejvyšší úroveň od ...

ČNB příští týden zvýší sazby. Korunu tak vůči euru zdraží na nejvyšší úroveň od ...

Kurzy.cz Česká národní banka na svém měnověpolitickém zasedání ve středu příští týden zvýší svoji základní úrokovou sazbu. Půjde...

Provident Financial s.r.o.
Specialista péče o zákazníky v terénu

Provident Financial s.r.o.
Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj

Najdete na iDNES.cz