Způsobit škodu můžete dnes a denně. Jejímu splácení se však lze vyhnout

aktualizováno 
Neúmyslné zranění jiné osoby nebo poškození cizího majetku může viníkovi způsobit velké finanční problémy. Poškozený po něm může požadovat odškodnění, které se v některých výjimečných případech může vyšplhat až na stovky tisíc korun i více.
Vytopit sousedy vodou unikající z pračky nebo nezavřených vodovodních kohoutků není nijak složité

Vytopit sousedy vodou unikající z pračky nebo nezavřených vodovodních kohoutků není nijak složité | foto: Profimedia.czProfimedia.cz

Nejčastěji takové škody vznikají při běžném provozu domácnosti, při rekreačním sportování, škodu mohou způsobit děti nebo chovaná domácí zvířata. Voda z pračky vytopí sousedy, děti v obchodě rozbijí vystavené zboží, pes někoho pokouše, cyklista nebo chodec způsobí dopravní nehodu, při které se může někdo vážně zranit a mohou vzniknout i velké škody na majetku. Poškozený pak může požadovat patřičné odškodnění. Kdo se chce takovým problémům vyhnout, může se pojistit.

Pojištění odpovědnosti za škodu občanů

Odpovědnostní pojištění se vztahuje na škody, které pojištěný způsobí třetím osobám. Povinnost uhradit způsobenou škodu za něj přebírá pojistitel. Pojištěny jsou i škody, které způsobí osoby žijící s pojištěným v jedné domácnosti. Pojistné plnění vyplácí pojišťovna přímo poškozené osobě, povinnost oznámit vznik pojistné události má pojištěný.

Pojistné produkty nabízené pojišťovnami

V praxi pojišťovny fyzickým osobám nejčastěji nabízejí pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele a nájemce nemovitosti.

Konkrétní podoba těchto produktů se u jednotlivých pojišťoven liší. Někde jsou tyto dva typy produktů nabízeny každý zvlášť, někde si lze pojištění odpovědnosti spojené s nemovitostí sjednat jako doplňkové pojištění k prvnímu typu pojištění, někde se oba typy nabízí v rámci jediného produktu.

Některé pojišťovny umožňují sjednání odpovědnostních pojištění samostatně, jinde pouze jako součást pojištění domácnosti nebo nemovitosti.

Jaké škody kryjí odpovědnostní pojištění

Pojištění odpovědnosti obecně pokrývá škody způsobené třetím osobám na zdraví, na majetku a škody finanční (například následné škody, jako je ušlý zisk nebo snížený výdělek poškozeného). Pro tyto tři různé typy škod pojišťovny většinou stanovují odlišné maximální limity pojistného plnění. Nejvyšší pojistné plnění lze získat u škod způsobených na zdraví, pohybují se v řádech statisíců a milionů korun. Naopak limity plnění pro finanční škody činí pouze desítky tisíc korun. Konkrétní příklady jsou v tabulce.

Uvedené produkty těchto tří pojišťoven však v žádném případě nelze mezi sebou takto zjednodušeně porovnávat. Liší se rozsahem pojistného krytí i ostatními podmínkami. Zde jsou uvedeny pouze jako příklad výše limitů, které si zájemci o sjednání odpovědnostního pojištění mohou sjednávat.

Příklady limitů pojistného plnění v pojištění odpovědnosti za škodu občanů (produkty nelze mezi sebou srovnávat, liší se rozsahem pojistného krytí)
Pojišť. Produkt Limty pojistného plnění u škody (Kč) Roční pojistné Lze sjednat samost.
na zdraví na věci jiné (např. finanční škoda)
Allianz Normal 500 tis. 300 tis. 20 tis. 600 Kč ano
Optimal 2 mil. 500 tis. 30 tis. 1 000 Kč
Exklusiv 5 mil. 1 mil. 40 tis. 1 800 Kč
Exklusiv 10 mil. 2 mil. 50 tis. 3 800 Kč
Exklusiv 20 mil. 5 mil. 100 tis. 7 800 Kč
Česká pojišťovna standardní pojištění 2 mil. 1 mil. 500 tis. 410 Kč ano
ČSOB Pojišťovna Varianta  I 200 tis. 100 tis. 10 tis - ne
Varianta II 500 tis. 250 tis. 20 tis. -
Varianta III 1 mil. 500 tis. 30 tis. -
Zdroj: Fincentrum.cz

Pojišťovna může za pojištěného hradit rovněž náklady občanského soudního řízení o náhradě škody, náklady mimosoudního projednávání nároků poškozeného či náklady právního zastoupení pojištěného.

Aby se zamezilo pojistným podvodům, jsou některé osoby z možnosti nárokovat si odškodnění vyloučeny. Odpovědnostní pojištění se obecně nevztahují na škody, které pojištěný způsobí dalším osobám pojištěným jednou pojistnou smlouvou, svému manželu, sourozencům, příbuzným v řadě přímé či osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti. Rovněž tak podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný (nebo osoby blízké či žijící s ním ve společné domácnosti) majetkovou účast. Ze stejného důvodu tato pojištění rovněž nekryjí odpovědnost za škodu převzatou pojištěným dobrovolně nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou smluvně.

Výluky z pojištění

Výluky z pojištění bývají taxativně vyjmenovány v pojistných podmínkách. Mezi nejčastější patří následující:

Pojištění se většinou nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou:

* úmyslně pojištěným (či osobou jemu blízkou nebo žijící s ním ve společné domácnosti)
* činnostmi, pro které se povinně ze zákona sjednává jiné pojištění odpovědnosti za škodu nebo které vzniká ze zákona i bez uzavření pojistné smlouvy
* správou, provozem a vlastnictvím motorových vozidel, letadel a plavidel všeho druhu
* v souvislosti s výkonem povolání pojištěného
* v souvislosti s podnikatelskou činností pojištěného
* nezaplacením pokut, penále, sankcí (které pojištěnému byly uloženy např. finančním úřadem, orgány sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou)
* na životním prostředí
* kontaminací vody, půdy, ovzduší, pozvolným vnikáním vlhka
* vývojem, výrobou a instalací software
* ze ztrát, poškození nebo snížení možnosti provozovat či používat telekomunikační zařízení, počítačové systémy, software, internet, data a podobně
* infekčním onemocněním lidí, zvířat nebo rostlin, krevními deriváty, přenosem viru HIV
* působením elektromagnetických polí, elektromagnetického a radioaktivního záření
* válečnými událostmi, terorismem, represivními zásahy státních orgánů a bezpečnostních složek státu

Pravděpodobnost způsobení velmi nákladných škod v běžném občanském životě není příliš veliká. Ovšem vzhledem k tomu, že roční pojistné některých jednodušších typů pojištění nebývá nijak vysoké, rozhodně není na škodu o něm zauvažovat. Jako každé pojištění by mělo sloužit především k vyloučení velkých finančních škod. Sjednáním spoluúčasti na pojistném plnění, která bude znamenat, že nízké škody pojišťovna neproplatí, lze ušetřit na placeném pojistném.

Nejčtenější

Rodiny přicházejí zhruba o 80 tisíc ročně. Kdo za to může? Ženy přece

Ženy v Česku mají zhruba o 22 procent nižší platy než muži.

Ženy dostávají za svou práci až o sedm tisíc měsíčně méně než muži. Lépe jsou na tom jen státní zaměstnankyně a...

KVÍZ: Jak jste na tom s jazykovou inteligencí? Otestujte se

Ilustrační snímek

Už jste někdy absolvovali inteligenční test, abyste se dozvěděli, jaké máte IQ? Dnešní kvíz vám konkrétní číslo sice...

Má smysl pořídit si nyní investiční byt? Odborníci radí nečekat

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí jsou vyšroubované na maximum. Přesto realitní makléři doporučují pořízení investičního bytu...

Studentský nápad ho přivedl k podnikání. Chce změnit kavárenský svět

Praha,22.10.2018, Adrian Drozdek, SPECIÁL PRO IDNES, FOTO MAFRA DAN MATERNA

Adrian Drozdek je z Brna, má 18 let a hlavu plnou nápadů. Před rokem přišel s myšlenkou vytvořit mobilní aplikaci,...

Příjmy z pronájmu: jak na daně a pro koho je takový výdělek ideální

Ilustrační snímek

Pořídit si vlastní bydlení je pro řadu lidí nad jejich finanční možnosti. Řešením může být pronájem. Ti, kdo mohou byt...

Další z rubriky

Pravda o příspěvku na životní pojištění jako benefitu zaměstnavatele

Ilustrační snímek

Zaměstnavatelé v poslední době výrazně rozšířili nabídku benefitů pro své zaměstnance. Mezi ty oblíbené a často...

Střet auta se zvěří může být drahý. Co si ohlídat, abyste netratili

Ilustrační snímek

Srážka automobilu se zvířetem je v tomto období poměrně častá autonehoda. Když se oklepete z toho, že jste ublížili...

Jízda v terénu: jak se na utopené nebo rozbité auto dívají pojišťovny

Ilustrační snímek

Každé čtvrté auto v Česku je z kategorie SUV. Označení sportovní užitkový vůz přitom občas svádí majitele k tomu, aby v...

Bitcoin dále padá, už byl kolem 4 600 USD. Přišel o 1000 USD za 5 dnů. Katastrof...

Bitcoin dále padá, už byl kolem 4 600 USD. Přišel o 1000 USD za 5 dnů. Katastrof...

Kurzy.cz Cena bitcoinu po relativně klidném víkendu pokračuje ve výrazném propadu a dostává se pod úroveň 5 200 USD a je tak nej...

Najdete na iDNES.cz